Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Науково-дослідницька діяльність кафедри електротехніки та енергоефективності здійснюється відповідно до розробленого плану наукової роботи і включає наступні організаційні форми: розробку держбюджетних тем; індивідуальну науково-дослідницьку роботу над темами докторських та кандидатських дисертацій; керівництво науковою роботою студентів та аспірантів; видавничу діяльність за результатами науково-дослідницької роботи.

Напрями наукової діяльності кафедри за освітньо - професійною програмою 141.00.11 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" зі спеціальністі 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

 1. Розробка способів і методів підвищення енергоефективності механізмів, процесів та об’єктів дослідження.
 2. Методика визначення оптимальних енергетичних параметрів термічної печі, що працює на біогазовій суміші, за умови наявності в її камері просторового електричного поля;
 3. Розробка фізичної моделі експериментальної установки з пристроєм впливу на субстрат електричними і магнітними полями.
 4. Енергозбереження та мінімізація витрат на транспортних підприємствах;
 5. Розробка засобів регулювання напруги.
 6. Удосконалення методики дистанційного визначення місця однофазного замикання на землю в розподільних мережах
 7. Підвищення економічної ефективності інвестицій у програми енергозбереження.
 8. Електромагнітне та теплове поля руднотермічної плавильної печі.
 9. Вплив конструктивних параметрів електричного тепло-акумулюючого перетворювача на його енергетичні характеристики.

На кафедрі проводиться комплексна науково-дослідна робота, що характеризується досить широким спектром досліджень:

 • розробка способів і засобів підвищення енергоефективності, продуктивності та автоматизації електромеханічних систем;
 • дослідження процесів та підвищення ефективності систем збудження гідрогенераторів;
 • дослідження та підвищення ефективності режимів роботи гідроелектростанцій та гідроенергетичних установок;
 • розробка та дослідження нетрадиційних гідроенергетичних установок на основі кавітаційних процесів;
 • дослідження та підвищення ефективності режимів роботи гідроенергетичного, гідромеханічного та електротехнічного обладнання гідроелектростанцій;
 • дослідження та підвищення надійності функціонування обладнання гідроелектростанцій, електричних мереж та систем.

Наукові школи, які сформувалися на кафедрі, дозволяють готувати спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів технічних наук.

Більшість результатів науково-дослідних робіт використовуються в навчальному процесі в лекціях зі спеціальних дисциплін, в курсовому та дипломному проектуванні.


07.05.2020 21:58