Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Кафедра готує фахівців в області інтегральної мікро- і наноелектроніки, розробки та впровадження мікроелектронних інформаційних систем і комплексів, комп’ютерного моделювання роботи мікроелектронних приладів і пристроїв. Першочергова увага приділяється ґрунтовній підготовці студентів з фундаментальних дисциплін: математики, програмування, роботи з сучасним програмним забезпеченням для проектування та моделювання електронних кіл, аналогової та цифрової схемотехніки, сучасної мікропроцесорної техніки, обробки сигналів та ін.., що є основною перевагою підготовки фахівців зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка».

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї кваліфікації у провідних ВНЗ та на підприємствах України.

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 1000 наукових робіт, з них – більше 350 статей у фахових журналах, 500 тез доповідей на конференціях, отримано 20 патентів на винахід.

Щорічно співробітники, студенти та аспіранти кафедри беруть участь у міжнародних, Всеукраїнських науково-технічних та науково-методичних конференціях, які сприяють обміну науковими думками із вченими та колегами з інших наукових та освітніх закладів України і світу.

На кафедрі виконуються держбюджетні наукові роботи, пов’язані з удосконаленням існуючих та пошуком нових технологій і матеріалів сонячної енергетики та фотовольтаїки.

За роки свого існування колектив кафедри підготував близько 5 тисяч спеціалістів з електронної техніки. Серед них депутат Верховної Ради України О.А. Козуб, директори заводів і підприємств С.І. Хойна, В.П. Попов, О.І. Солодовник та інші. Немало випускників кафедри захистили дисертації: докторські - М.М. Ткаченко, В.М. Михайлін, І.Є. Таланін, В.Л. Костенко, Т.В. Критська, С.Л. Хрипко та кандидатські - С.Л. Биткін, Ю.В. Головко, Л.Б. Дмитрієва, Є.І. Зубко, Є.М. Кисельов, Г.П. Коломоєць, А.О. Ніконова, З.А. Ніконова, О.Ю. Небеснюк, С.І. Павлік, М.В.Світанько, Н.І. Строітєлєва, В.І. Таланін, В.Г. Халаджі.

За останні роки на кафедрі були підготовлені та опубліковані:

Монографії

 •  Формування та дослідження наноструктурних матеріалів для фотовольтаїки. Під ред. Левінзона Д.І. (2018)
 •  Ніконова З.А., Небеснюк О.Ю., Ніконова А.О. Контактні системи в електроніці (2015)

Навчальні посібники

 • Верьовкін Л.Л., Світанько М.В.,  Кісельов Є.М., Хрипко С.Л. Цифрова схемотехніка.
 • Швець Є.Я., Небеснюк О.Ю.,  Ніконова З.А., Ніконова А.О. Діагностика, контроль та випробування напівпровідникових приладів.
 • Швец Є.Я., Червоний І.Ф., Головко О.П. Матеріали електронної техніки.
 • Швець Є.Я., Костенко В.Л. Фізичні основи сенсорики.
 • Синекоп Ю.С., Продеус А.М., Швець Є.Я., Кісельов Є.М., Баран М.М. Експертні системи в медицині.

Навчально-методічні посібники з грифом  ЗДІА

 • Верьовкін Л.Л., Світанько М.В.,  Хрипко С.Л. Мікропроцесорна техніка Частина 1.
 • Строітєлєва Н.І. , Червоний І.Ф.,  Єгоров С.А. Інформатика для інженерів.
 • Павлик С.І., Зубко Є.І. Основи наноелектроніки.
 • Світанько М.В., Верьовкін Л.Л.,  Кісельов Є.М. Автоматизація схемо технічного проектування.

На кафедрі за останні 6 років видано понад 5 конспектів лекцій та близько 40 методичних вказівок до лабораторних та практичних робіт, курсового та дипломного проектування, самостійних та контрольних робіт.


12.02.2019 12:26