Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Науково-дослідницька діяльність кафедри планується та виконується за такими основним напрямками:

 1. Розробка математичних моделей та програмного забезпечення для їх дослідження зокрема: моделювання динаміки і стійкості руху колісних екіпажів , створення математичних моделей економічних перехідних процесів, застосування дискретних моделей для розв'язання задач механіки суцільного середовища, розвиток чисельних методів для дослідження нестаціонарних процесів у пружних тілах, чисельне дослідження міцності блоків авіаційних двигунів з метою вироблення критеріїв їх пошкодження.
 2. Дослідження та програмна реалізація методів штучного інтелекту для комп’ютерного моделювання та вирішення проблем розпізнавання образів створення систем з природномовним інтерфейсом, аналітичних систем для дослідження великих масивів даних та ін.
 3. Дослідження та розробка програмного забезпечення для сучасних Інтернет та комп’ютерних мереж зокрема: Інтернету речей, технології Blockchain, оптимізації та проектування комп’ютерних мереж.

Щорічно основний професорсько-викладацький склад кафедри виконує планову держбюджетну науково-дослідну роботу за темою «Розвиток програмних засобів комп’ютерного моделювання»

Наукова діяльність кафедри безпосередньо пов’язана з сучасними розробками у сфері комп’ютерних технологій і направлена на підвищення ефективності використання комп’ютерів у різних сферах людської діяльності, зокрема, в техніці, економіці, навчанні.

На кафедрі виконувалася госпдоговірні роботи з надання науково-технічних послуг компанії «Cisco Systems Management B.V.» «Організація і проведення навчальних тренінгів за курсом Апаратне і програмне забезпечення ПК» . Послуги були замовлені з метою розбудови на теренах Запорізької області програми Мережних академій Cisco. В результаті проведеної роботи Мережні академії Cisco було відкрито у більше 100 навчальних закладах Запоріжжя та Запорізької області. Робота виконувалася під керівництвом доцента кафедри ПЗАС, керівника центру підготовки інструкторів Мережних академія Cisco доц. Полякової Н.П. З 2017 р. при ЗДІА на базі кафедри ПЗАС працює Центр підтримки Академій Cisco, який надає технічну та методичну підтримку 40 новим Академіям у південних районах України.

У 2017/2018 н.р. кафедра ПЗАС отримала грант Фонду спільноти Кремнієвої долини (SVCF) з проектом «Matching IT Essentials curriculum to the Ukrainian Educational Program on Informatics for Secondary/High Schools» (CG ID#: 794110). Реалізація проекту дозволила підвищити якість викладання інформатики в школах та коледжах Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей.

На сьогодні вчені кафедри під керівництвом професора Вербицького В.Г. приймають активну участь у роботі за напрямом «Розробка аналітично-обчислювальних методів розрахунку динаміки руху колісних екіпажів».

За станом на вересень 2018 року на кафедрі під керівництвом професора Вербицького В.Г. навчається 1 аспірант, що підготував до захисту дисертацію на тему «Моделювання механічних систем з коченням та стабілізація керованого руху ».

За результатами науково-дослідних робіт, які виконуються на кафедрі, підготовлено монографію «Устойчивость и бифуркация в моделях колесных экипажей с прогамной реализацией на Maple», Вид. «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2018 - 239с. ISBN 978-613-9-82053-5 (автори: проф. ВербицькийВ.Г. , доц. Безверхий А.І., асп. Татієвський Д.Н.)

Кафедра підтримує творчі наукові зв’язки з Київським політехнічним інститутом, Дніпровським національним університетом Запорізьким Національним Університетом, Національною металургійною академією України (м. Дніпро), Дніпровською політехнікою, Львівською політехнікою,

Найбільш зацікавлені студенти залучаються до наукової роботи в напрямках досліджень, що проводяться на кафедрі. Результатами наукової співпраці студентів зі співробітниками кафедри є спільні публікації у провідних наукових виданнях регіону, доповіді студентів на наукових семінарах, конференціях тощо, дипломне проектування за тематикою науково-дослідних робіт кафедри та подальша розробка обраного напрямку досліджень під час навчання в аспірантурі. Кафедра займається розробками широкого спектру програмних продуктів, що відрізняються високими показниками надійності, ефективності та якості.

Студенти й аспіранти приймають активну участь у створенні програмних продуктів за перспективними напрямками:

 • моделювання систем автоматизованого керування в інформаційних технологіях, виробництві та бізнесі;
 • дослідження у галузі комп’ютерних мереж та мережі Інтернет;
 • моделювання та створення систем штучного інтелекту, машинного навчання та інтелектуальної обробки великих даних.
 • Рівень забезпеченості науково-дослідних робіт, які виконуються на кафедрі, необхідним обладнанням, приладами та матеріалами достатній для організації науково-дослідної роботи зі створенням програмних продуктів та проведення відповідних розрахунків. Кафедра має достатню кількість сучасних комп’ютерів, на яких встановлене необхідне ліцензійне програмне забезпечення.

  Під керівництвом викладачів кафедри впродовж навчання студенти приймають участь у науково-дослідницькій роботі, що створює потенціал для подальшого розвитку студентської науки. Елементи наукових досліджень присутні і обов’язкові в кваліфікаційних роботах.

  Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем є:

 • оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблене засвоєння програмного матеріалу;
 • навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових задач;
 • стиль й навички роботи в наукових колективах, ознайомлення з методами організації їх роботи;
 • сприяння успішному вирішенню актуальних наукових проблем.

 • 06.02.2019 12:10