Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Викладачі кафедри обліку аналізу, оподаткування та аудиту одні з перших в Україні отримали сертифікати Міжнародної федерації професійних бухгалтерів і аудиторів з впровадження МСБО для бухгалтерів Публічних акціонерних товариств та інших підприємств учасників фондового ринку. Завдяки високій фаховій підготовці кафедра обліку аналізу, оподаткування та аудиту здійснювала підготовку кадрів для промислових підприємств Запорізького регіону в умовах трансформації бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України, що вигідно виділяє кафедру обліку аналізу, оподаткування та аудиту серед інших вищих навчальних закладів м. Запоріжжя.

У рамках другої половини дня професорсько-викладацьким складом кафедри обліку аналізу, оподаткування та аудиту виконувалися наступні наукові дослідження міжкафедрального рівня та госпдоговірні науково-дослідні роботи для підприємств регіону:

  •  «Методика організації внутрішньої системи контролю якості аудиту та супутніх йому послуг за певними напрямкам, а саме зовнішнього аудиту: інвестиційної нерухомості, ефективності інновацій та антикризових фінансових заходів» № ДР 0114U006294, вересень 2014 р.;
  •  «Методологічні та практичні аспекти обліку, аналізу, та аудиту для стратегічного розвитку підприємства» № 23-1ДВ11, листопад 2014 р.;
  •  «Нові засади інноваційного розвитку суб'єктів підприємництва, їх оподаткування, облік та аудит в умовах євроінтеграції» № 23-1ДВ/15, листопад 2017 р.;
  •  «Теоретичні та практичні підходи удосконалення обліку, аналізу, оподаткування та аудиту для підвищення ефективності діяльності підприємства»  № 23-1ДВ/15, термін  виконання 2018–2020 рр.

Тематика госпдоговірних науково-дослідних робіт (НДР) кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту наступна:

  •  «Методика організації внутрішньої системи контролю якості аудиту та супутніх йому послуг за певними напрямкам, а саме зовнішнього аудиту: інвестиційної нерухомості, ефективності інновацій та антикризових фінансових заходів», пров. наук. співроб., к.е.н. Лищенко О.Г. ДР 014U006294;
  •  «Методологічні та практичні аспекти організації обліку, оподаткування та аудиту для формування фінансової безпеки», пров. наук. співроб., к.е.н. Меліхова Т.О. 23-1хд-2017;
  •  «Методика внутрішнього аудиту активів в системі економічної безпеки підприємства», пров. наук. співроб., к.е.н. Меліхова Т.О. 23-1/2018.

Більшість результатів науково-дослідних робіт використовуються в навчальному процесі в лекціях зі спеціальних дисциплін, в курсових та магістерських роботах.

Наукові розробки викладачів кафедри впроваджені  у фінансово-господарську діяльність  підприємництва  «Істрел» у 2017 році.

Пропозиції доцента Меліхової Т.О. щодо методів оцінювання економічної ефективності стану фінансової безпеки підприємства впроваджені у фінансово-господарську діяльність  підприємства ДП КБ «Івченко-Прогрес».

Рекомендації доцента Меліхової Т.О. стосовно застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами подано до використання Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (довідка № 35200-10/109 від 17.04.2018).

Методику визначення співвідношення результатів та витрат для оцінювання інвестиційних проектів з метою з’ясування ефективності їх упровадження використовують Запорізька обласна державна адміністрація (довідка № 05/181 від 26.02.2018), Запорізька міська рада (довідка № 01/1-14 від 01.03.2018; довідка № 04/259 від 26.03.2018).

Методику проведення перевірки, податкового планування застосовують Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області (довідка № 6157/10/08-01 від 07.03.2018), Аудиторська фірма ПП «Міраж» (довідка № 05-03/2018 від 05.03.2018).

Методи зіставлення результатів та витрат на систему економічної безпеки підприємства прийняті до використання Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області (довідка № 04-08-01-16/2045 від 13.03.2018).

Методи розрахунку періоду повернення витрат, інвестованих на створення служби економічної безпеки, та методика підвищення рівня надійності та ефективності економічної безпеки прийняті до використання ПАТ «Запоріжвогнетрив» (довідка № 19-39 від 22.03.2018), ТОВ «Елемент-Перетворювач» (довідка 54-01 № від 14.03.2018), ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» (довідка № Э-17/78 від 20.02.2018), ПрАТ «ЗАЗ» (довідка № 63-15/А від 08.02.2018), ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка № 1/11-318 від  28.02.2018), ПАТ «Запоріжсталь» (довідка № 19/2009096 від 16.02.2018), ТОВ «ЗЗСТ “Мотор-Січ”» (довідка № 134/33ТНП від 24.06.2016), ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод» (довідка № 2001019 від 16.02.2018).

Побудовані аналогові графічні моделі залежності результатів та витрат фінансової безпеки прийняті до використання КТ «ЗЗВА» (довідка № 2/01-04-800-А від 04.09.2017), Запорізькою регіональною філією ПАТ «Українська гірничо-металургійна компанія» (довідка № 181 від 13.04.2017).

Пропозиції доцента Меліхової Т.О. щодо методики визначення витрат, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства впроваджені в діяльність підприємства ПАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка №1/11-318).

Представники кафедри постійно вдосконалюють та підвищують рівень своєї підготовки. За останнє десятиріччя на кафедрі було захищено 3 докторських дисертацій (А.П. Макаренко, Н.В. Харченко, Т.О. Меліхова) та 6 кандидатських дисертацій (О.В. Гамова, І.В. Феофанова, Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Л.К. Феофанов, Л.А. Птіцина).


26.02.2019 09:06