Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Про інститут


Інженерний начально-науковий інститут Запорізького національного університету є правонаступником Інженерного інституту ЗНУ (ІІ ЗНУ) та Запорізької державної інженерної академія (ЗДІА), який було створено наказом ректора ЗНУ №129 від 28.02.2020 р. «Про створення Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету».

З 25.03.2021 р. Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ очолює Метеленко Наталя Георгіївна – доктор економічних наук, професор кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів.

В Інженерному навчально-науковому інституті ЗНУ здійснюється підготовка здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр, магістр та освітньо-наукового ступеня доктор філософії за денною та заочною формами навчання. Здобувачі ступенів вищої освіти «Бакалавр» навчаються за 18 актуальними напрямами з 11 галузей знань та 18 освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів. Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» ведеться за 23 освітньо-професійними програмами. Здобувачі освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» навчаються за 5 спеціальностями.

До складу Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ входять 15 кафедр та навчальні лабораторії інституту.

Кафедри

 • Міського будівництва і архітектури.
 • Промислового та цивільного будівництва.
 • Прикладної екології та охорони праці.
 • Автоматизованого управління технологічними процесами.
 • Металургійного обладнання.
 • Металургії.
 • Обробки металів тиском.
 • Інформаційної економіки, підприємництва та фінансів.
 • Обліку, аналізу, оподаткування та аудиту.
 • Менеджменту організацій та управління проектами.
 • Мікроелектронних та електронних інформаційних систем.
 • Теплоенергетики та гідроенергетики.
 • Електротехніки та енергоефективності.
 • Програмного забезпечення автоматизованих систем.
 • Загальноосвітніх дисциплін.
 • Студенти Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ проходять практику та працевлаштовуються після завершення навчання на промислових підприємствах міста та регіону. Під час навчання студенти мають можливості особистого розвитку в позанавчальний час у спортивних секціях та студентських гуртках.