Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Міжнародна діяльність


Міжнародна діяльність на біологічному факультеті здійснюється на основі Стратегії розвитку Запорізького національного університету та Стратегії розвитку біологічного факультету. В останні роки міжнародна діяльність факультету значно посилилась та спрямована на інтернаціоналізацію та студентоцентроване навчання. В умовах суспільства, яке змінюється це є необхідної складаовою будь якого закладу вищої освіти та вимогою сьогодення.

Основними завданнями та цілями міжнародної діяльності є співробітництво з закордонними закладами освіти у сфері наукової та навчальної діяльності, підготовка та впровадження міжнародних проектів, а також інтенсифікація академічної мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти на всіх рівнях. Також серед стратегічних цілей зазначено підвищення рівня володіння іноземними мовами усіх представників факультету та викладання дисциплін з елементами іноземної мови. Одним з завданням є залучення до процесу викладання викладачів з закордонних закладів освіти та залучення на навчання студентів-іноземців.

Географія зв’язків факультету постійно розширюється спільними зусиллями колективу. Також відбувається постійний пошук нових партнерів на теренах України та за її межами.

Викладачі біологічного факультету підвищують свою кваліфікацію шляхом проходження міжнародних стажувань та приймають участь (в тому числі і особисту) у численних міжнародних наукових конференціях. Географія конференцій не обмежується лише Европою, але й включає в себе страни Азії, Америку тощо. Значно зросла кількість публікацій у міжнародних наукових виданнях (в тому числі таких що індексуються у Scopus та Web of Science).

Перспективи розвитку міжнародної діяльності полягають у розвитку співробітництва, поданні нових міжнародних проектів, проходження викладачами та студентами стажувань, підвищення кількості наукових міжнародних публікацій та інтенсифікація участі у міжнародних конференціях.

Факультет активно співпрацює з Університетом у м. Пітешті (Румунія) – три роки поспіль він є співорганізатором міжнародного наукового симпозіуму «Current Trends in Nature Science» який організовує цей університет та викладачі факультету приймають активні участь у його проведенні.

На факультеті є доступ для студентів та викладачів для безкоштовного опанування навчальних курсів на платформі Coursera з лімітом 25000 користувачів на рік. Адміністратор доступу – заступник декана з міжнародної роботи біологічного факультету к.б.н. Бойка О.А.