Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Міжнародна діяльність


Міжнародна діяльність є вагомою складовою стратегії розвитку економічного факультету, спрямованої на повноцінну інтеграцію у світовий освітній і науковий простір.

Основними завданнями міжнародної діяльності факультету відповідно до визначених пріоритетних напрямків Стратегії розвитку Запорізького національного університету на 2018-2022 роки, стали співробітництво із закордонними закладами вищої освіти у сфері науки і освіти, підготовка та реалізація міжнародних освітніх і наукових проектів, інтенсифікація академічної мобільності студентів і викладачів, організація навчання іноземних громадян, викладання дисциплін англійською мовою, підвищення рівня володіння іноземними мовами професорсько-викладацького складу факультету.

За останні роки географія міжнародних зв’язків економічного факультету суттєво розширилася і наразі охоплює такі країни Німеччина, Франція, Нідерланди, Естонія, Польща, Болгарія, Румунія, Туреччина, Китай, Білорусь, Молдова, Вірменія, Азербайджан та інші. Економічний факультет ЗНУ має Договори про двостороннє співробітництво з навчальними закладами Казахстану, Польщі, Франції, Болгарії.

На економічному факультеті ЗНУ впевнені, що академічна мобільність студентів та викладачів – одна із запорук здобуття і відповідно надання якісної вищої освіти. Навчання, стажування і проведення досліджень як у Європі, так і світі загалом сприяє не лише отриманню нових знань і засвоєнню сучасних практик, а й дозволяє бути в курсі актуальних дослідницьких тенденцій, оперативно реагувати на наукові запити та й просто ставати конкурентоспроможними і затребуваними фахівцями.

Студенти ЗНУ – активні учасники програм академічної мобільності:

 • 2016/2017 рр. (Erasmus+ Університет Бабеш-Боляй (Румунія)) Байгуш О., Хохлов Б.;
 • 2016/2017 рр. (Erasmus+Університет Фоджіа (Італія)) Триліс І., Цикало К.;
 • 2016/2017 рр. (Erasmus+ Університет Масарика, м. Брно, Чехія) Гадзиковська О.;
 • 2017/2018 рр. (Erasmus+Університет Фоджіа (Італія)) Стрельников П., Чернявська О.,  Лабенська Ю, Юлпатов М.;
 • 2017/2018 рр. (стипендіальна програма для студентів економістів від ТПП України та лідерів німецького бізнесу) Підопригора О.
 • 2020р. (Стрельніков Пилип  став переможцем Стипендіальної програми німецької економіки для України та отримав практичні знання та іноземний досвід у Департаменті економіки, туризму та регіонального співробітництва (м. Магдебург))
 • 2021 р.  в умовах пандемії  Ткачук О. у жовтні 2020 р. відвідував онлайн-тренінги компанії Huawei для отримання практичного досвіду та  знайомста в з культурою Китаю; Шляпіна В. проходила дистанційний курс «Beyond Silicon Valley: Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies» від компаній США;
 • 2021 р. - п'ятнадцять студентів економічного пройшли професійне стажування в Болгарії протягом літніх канікул

Однак не лише студенти мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності та професійних стажуваннях. Декан економічного факультету д.е.н. Череп А.В. неодноразово брала участь в програмі обміну викладачами та студентами, організованій міністерством освіти та науки України в Казахстані та Узбекистані, пройшла стажування в рамках програми «Melvana exchange programme» в університеті Сukurova (Туреччина). Також Череп А.В. брала участь в програмі обміну викладачами та студентами, організованій міністерством освіти та науки України. У лютому 2021р. доцент кафедри управління персоналом і маркетингу Калюжна Ю.В. перемогла в конкурсі Федерального міністерства освіти та наукових досліджень Німеччини та навчалась за програмою професійного розвитку «Training for Higher Education Administrators» в Університеті прикладних наук у м. Мюнстер у Німеччині (FH Münster, University of Applied Sciences) з березня по веремень 2021 року.

Викладачі економічного факультету почали активно долучатися до міжнародних стажувань, лише за 2020-2021р. пройшли стажування у наступних країнах:

 • Щебликіна Інна Олександрівна – Польща
 • Швець Юлія Олександрівна – м. Рига, Латвія; Горбунова Анна Володимирівна – Польща;
 • Малтиз Вікторія Віталіївна – Республіка Польща, м. Варшава;
 • Калюжна Юлія Вікторівна – Республіка Польща, м. Варшава;
 • Очеретін Дмитро Валерійович – Польща – Латвія – Узбекістан – Україна;
 • Лось Віта Олексіївна – Польща – Латвія – Узбекістан – Україна;
 • Сьомченко Вікторія Вікторівна –  Польща;
 • Пушкарь Ірина Володимирівна –  Польща;
 • Скорнякова Юлія Борисівна – Польща;
 • Радєва Ольга Георгіївна – Польща;
 • Рибалко Олена Михайлівна – Польща;
 • Венгерська Наталя Сергіївна – Польща, м. Варшава;
 • Корінний Сергій Олександрович – Латвія;
 • Дугієнко Наталя Олександрівна – Латвія;
 • Переверзєва Анна Василівна – Польща;
 • Саєнко Олена Романівна – Молдова;
 • Череп Олександр Григорович – Молдова;
 •  Сьомченко Вікторія Вікторівна – Молдова.

На економічному факультеті активно формується проектна культура. Вагомим досягненням економічного факультету в 2020р. став виграш гранту для підтримки діяльності в рамках проектів Жана Моне програми ERASMUS+, Жан Моне Модуль.

Назва проекту – «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні» (Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine (DIRUT)) з терміном виконання проекту  01.09.2020 – 31.08.2023.

Представники економічного факультету беруть участь у різноманітних зустрічах із іноземними делегаціями, в тому числі у роботі круглого столу "On The Present and Future of Academia and Humanities", що проводився професором Eros Corazza (Канада), з представниками Сілезького університету в Катовіцах (Польща), із послом Фінляндії в Україні; представниками ЄС в Україні; генеральним консулом Польщі в Україні Я. Гранатом на тему «Євроінтеграція України», Надзвичайним і Повноважним Посолом Латвійської Республіки в Україні пані А. Даудзе; послом Індії в Україні та іншими.

Активна участь економічного факультету ЗНУ в міжнародній діяльності включає в себе цілі залучення до навчання іноземних студентів. На даний момент на факультеті навчаються студенти з Азербайджану, Еквадору, Туркменістану, Алжиру.

У перспективі розвиток міжнародної роботи передбачає укладання договорів про співпрацю з закордонними вузами з метою участі студентів в програмах отримання подвійного диплому, в міжнародних конференціях та круглих столах, стажуваннях, а також залучення до лав економічного факультету іноземних студентів.