Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


Завідувач кафедри – доктор економічних професор Максишко Н.К.

Науковий напрямок кафедри “Дискретна математика та її застосування до економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій” .

Кафедра має багатий досвід у проведенні наукових досліджень, які спрямовані як на розвиток фундаментальної науки, так і на застосування її результатів у практичній діяльності.

Аспірантура та докторантура кафедри, що працюють за двома спеціальностями (08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи») під керівництвом д.е.н. проф. Максишко Н.К. д.ф.-м.н., проф. Перепелиці В.О., д.ф.-м.н. проф. Козіна І.В. щорічно поповнюють висококваліфікованими науковими кадрами вищі навчальні заклади, організації та підприємства регіону, країни, світу.

Нові результати з фундаментальних досліджень кафедри спрямовані на розвиток математичного моделювання та обчислювальних методів як інструментальних засобів побудови та дослідження математичних моделей складних соціально-економічних, екологічних та технічних систем. Це стосується таких проблем, як побудова нових математичних моделей та алгоритмів розв’язання задач при наявності невизначеності різних видів:

 • оцінювання результатів за багатьма критеріями;
 • вимогами, невизначеність вихідної інформації (інтервальні, нечіткі та випадкові дані);
 • складність та нелінійний характер поведінки систем.

На основі застосування сучасних математичних методів розроблено та досліджено математичні моделі економічних задач: оптимального використання сільськогосподарських земель, що базуються на використанні теорії графів та гіперграфів; процесів прийняття рішень в галузі кредитної діяльності на основі нечітких нейронних мереж; проблеми прийняття рішень в умовах групового (кооперативного) вибору, в контексті яких досліджені питання стійкості багатоагентних коаліцій та неманіпульованих механізмів розподілу; моделювання структури складних економічних систем та процесів на базі теорії фрактальних та передфрактальних графів. Розроблено нові методи передпрогнозного аналізу часових рядів на базі апарату фрактального аналізу, фазового аналізу та теорії клітинних автоматів.

За результатами наукових досліджень викладачами та співробітниками кафедри щорічно публікується понад 40 наукових праць, робиться більш, ніж 20 доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі і у співавторстві зі студентами факультету. Викладачами кафедри видано 7 монографій.

Кафедра має тісні плідні як внутрішні, так і міжнародні зв'язки з провідними науковими центрами та підприємствами, які здійснюються у тому числі у межах укладених Договорів про творче співробітництво (Інститут Кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України та ін.).

На кафедрі постійно діє науковий семінар для студентів, аспірантів та викладачів, у роботі якого беруть участь також фахівці з різних галузей економічної діяльності. На засіданнях семінару обговорюються актуальні наукові та прикладні проблеми. Наукові роботи викладачів та студентів кафедри відмічено нагородами всеукраїнських та регіональних конкурсів наукових робіт.

Результати дисертаційних досліджень, які захищаються випускниками аспірантури, мають підтвердження про їх практичне застосування.

Основними напрямами прикладних наукових досліджень є

 1. застосування сучасних математичних методів до аналізу та прогнозування процесів, які відбуваються у різних галузях сучасної економіки, соціології, техніки;
 2. розробка рекомендацій щодо оптимізації управління економічними об’єктами;
 3. розробка та впровадження сучасних інформаційних систем, які забезпечують постійне володіння інформацією та прийняття на її основі обґрунтованих рішень.

Кафедра має великий досвід досліджень в галузі застосування математичних методів в економіці: моделювання раціонального землекористування, розробка та обґрунтування машинного парку сільськогосподарської техніки, розробка математичних методів та програмних засобів до оцінки ефективності нової техніки в галузі трансформаторобудування, розробка та впровадження систем планування будівельних робіт, розробка Стратегії економічного та соціального розвитку Запорізької області на 2004-2015 роки., дослідження економічних важелів оптимізації поводження з відходами, розробка та впровадження систем підтримки прийняття рішень в галузі банківсько-фінансової сфери та в інших галузях економіки. З кожним роком ці дослідження набувають нової якості.

На сьогодні актуальними напрямами науково-практичної діяльності кафедри є розробка та впровадження:

 1. Комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи обліку домоволодінь і фізичних осіб в межах території (ради) (система «Домоволодіння, населення, вибори» );
 2. Комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи для управління бюджетними фінансами регіону (система "Фінанси");
 3. Комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи для управління земельними ресурсами регіону (система "Земля");
 4. Комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи для обліку та управління нерухомістю регіону (система "Оренда");
 5. Комплексна автоматизована інформаційна система управління навчальним процесом (вищого) навчального закладу : “Кафедра” – “Деканат” – “Ректорат”.

Система “Деканат” була представлена на III всеукраїнській виставці “Високі технології в освіті”(м.Одеса), де здобула Диплом 1 ступеню. Система впроваджена у промислову експлуатацію в 13-ти деканатах ЗНУ та його філіалів (м. Нікополь, м. Мелітополь, м. Сімферополь).