Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Наукова діяльність економічного факультету охоплює фундаментальні та прикладні дослідження, апробацію, публікацію науково-педагогічними працівниками результатів їхніх досліджень у наукових статтях, видання монографій, проєктну діяльність, наукове стажування, проведення міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, а також активну участь у різноманітних наукових заходах, зокрема конкурсах наукових робіт, а також комерціалізацію результатів наукової діяльності. Також активну участь у науковій діяльності економічного факультету беруть студенти, починаючи з І курсу, коли вони лише розпочинають своє знайомство з цікавим і багатогранним світом науки, аж до магістрантів, які вже є сформованими фахівцями й досить досвідченими науковцями, аспірантів, тобто здобувачів наукового ступеня доктора філософії з економіки, докторантів, які досліджують більш масштабні й глибокі економічні проблеми, а також молодих вчених, які вже мають наукові ступені, вчені звання, втім не зупиняються на досягнутому.

2021 рік для економічного факультету насичений на вже традиційні, а також започатковані цього року наукові заходи, серед яких можна виокремити такі найвагоміші:

 • XVІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави»;
 • XVІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях»;
 • І Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості»;
 • та Х Міжнародний круглий стіл «Інтеграція освіти, науки і бізнесу», присвячені 30-річчю незалежності України та 30-річчю економічного факультету, під егідою програми ЄС Erasmus+, напрям ім. Жана Моне у рамках проєкту 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні» а також VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності» тощо.

Під керівництвом декана економічного факультету, доктора економічних наук, професора Череп Алли Василівни група науковців узяла участь в організованому Національним фондом досліджень України конкурсі проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і сталого розвитку України», готуються наукові проєкти для участі в інших національних і міжнародних конкурсах. Значна увага приділяється грантовій роботі. Зокрема, цей напрям діяльності реалізується бізнес-інкубатором економічного факультету Запорізького національного університету. Також бізнес-інкубатор орієнтує всіх учасників на підготовку нових бізнес-проєктів для участі в різних конкурсах, зокрема «Битві стартапів», а також на подання грантових заявок із метою отримання цільового фінансування для започаткування власної справи, соціального підприємництва. Звісно така робота здійснюється за підтримки бізнес-середовища Запорізького регіону, органів місцевого самоврядування і ректорату.

Провідні наукові школи економічного факультету:

 • Ефективність діяльності суб’єктів господарювання, регіонів та держави (науковий керівник – декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна);
 • Дискретна математика та її застосування в економіко-математичному моделюванні та інформаційних технологіях (наукові керівники: завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор Максишко Наталія Костянтинівна, професор кафедри економічної кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор Козін Ігор Вікторович).

На економічному факультеті діють такі студентські наукові проблемні групи:

 • Теоретичні та практичні проблеми управління фінансами (науковий керівник – декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна);
 • Аналіз, моделювання та прогнозування економічної динаміки (науковий керівник – завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор Максишко Наталія Костянтинівна);
 • Метаеврістики в задачах економіки (науковий керівник – професор кафедри економічної кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор Козін Ігор Вікторович);
 • Дослідження проблем економіки праці та управління людськими ресурсами (науковий керівник – доцент кафедри управління персоналом і маркетингу, доктор економічних наук, доцент Гельман Валентина Миколаївна);
 • Теорія і практика сучасного маркетингу (науковий керівник – доцент кафедри управління персоналом і маркетингу, кандидат економічних наук, доцент Калюжна Юлія Вікторівна);
 • Економічні студії (науковий керівник – доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, кандидат економічних наук, доцент Венгерська Наталя Сергіївна);
 • Студентська наукова проблемна група кафедри обліку і оподаткування (науковий керівник – доцент кафедри обліку і оподаткування, кандидат економічних наук, доцент Скорнякова Юлія Борисівна).

Серед цьогорічних переможців міжнародних і всеукраїнських студентських конкурсів та олімпіад такі талановиті студенти економічного факультету:

 • Вікторія Романова – диплом І ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» (науковий керівник – завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор Проскуріна Неля Миколаївна);
 • Владлена Сєрова – диплом І ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових проєктів у напрямку «Економіка» (науковий керівник – доцент кафедри управління персоналом і маркетингу, кандидат економічних наук, доцент Малтиз Вікторія Віталіївна);
 • Валерія Чеховська – диплом ІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у галузі економічної конкуренції», а також диплом ІІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» (науковий керівник – професор кафедри управління персоналом і маркетингу, доктор економічних наук, професор Череп Олександр Григорович);
 • Анастасія Журавльова – диплом ІІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Банківська справа» (науковий керівник – декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна);
 • Юлія Руденко – диплом ІІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» (науковий керівник – професор кафедри управління персоналом і маркетингу, доктор економічних наук, професор Череп Олександр Григорович);
 • Анастасія Трясорук – диплом ІІІ ступеня за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» (науковий керівник – доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат економічних наук, доцент Макаренко Олена Іванівна), а також І місце в Конкурсі «Управління ІТ-проєктами» Міжнародної студентської олімпіади в галузі інформаційних технологій «IT-Universe»;
 • Аліна Гараніна – ІІІ місце в Конкурсі «Управління підприємством в ERP-системі» Міжнародної студентської олімпіади в галузі інформаційних технологій «IT-Universe».

Отже, студенти економічного факультету, згуртовані в студентські наукові проблемні групи під керівництвом досвідчених науковців щороку перемагають у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також у всеукраїнських олімпіадах, беруть участь у кейс-чемпіонатах, а також інших наукових заходах, організованих як на рівні Міністерства освіти і науки України, так і з ініціативи стейкхолдерів, із якими налагоджена наукова співпраця. Це дає змогу укладати госпрозрахункові договори з виконання наукових досліджень на замовлення суб’єктів бізнесу. Карантинні обмеження стимулювали розвиток на економічному факультеті дистанційних форм наукового стажування, участі в різних вебінарах, використання широких можливостей масових відкритих он-лайн курсів наукової спрямованості.

Видається економічним факультетом, серед інших наукових видань, збірник наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки», що є фаховим, уже включений до Index Copernicus, інших наукометричних баз, а в перспективі його індексація в Scopus і Web of Science. В цілому наукова діяльність на економічному факультеті спрямована на пошук нових форм реалізації наукових досліджень, апробації та комерціалізації їхніх результатів, із урахуванням цифрової трансформації економіки.