Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


Наукова діяльність є одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри викладання другої іноземної мови. Професорсько-викладацький склад кафедри плідно працює у таких наукових галузях: когнітивна лінгвістика, мультимодальна лінгвістика, лінгвопрагматика, дискурсологія, психолінгвістика, педагогіка співробітництва, інноваційні технології викладання іноземних мов, культурологія, фольклористика тощо. Усі зусилля викладачів кафедри спрямовані на поглиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою впровадження здобутих результатів в освітній процес Запорізького національного університету.   

 1. Ружин К.М к.пед.н., доцент – Компенсаторна компетенція і стратегія її реалізації в процесі вивчання іноземної мови як другої.
 2. Александров В.М., к.пед.н., доцент – Методика інтенсивного навчання іноземним мовам (програми «занурення»). Можливості впровадження у навчальний процес вищої та середньої школи елементів методики інтегрованого навчання предмета та мови (CLIL).   
 3. Борін К.А. к.пед.н., доцент – Новітні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Педагогічні умови формування екологічної свідомості учнів у школах Німеччини на сучасному етапі.
 4. Волгіна О.О. к.філол.н., доцент – когнітивна лінгвістика, когнітивна стилістика, когнітивна лексикографія.
 5. Ваніна Г.В., к.філол.н., доцент – когнітивна та дискурсивна лінгвістика, інноваційні прийоми у навчанні англійської мови.
 6. Іваненко С.В., к.філол.н., доцент – Методика навчання іноземним мовам студентів немовних спеціальностей.   
 7. Каніболоцька О.А., к.пед.н., доцент – Методика навчання іноземних мов, інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетенції, неперервна освіта.
 8. Курохтіна А.М. ст. викладач – Когнітологія.
 9. Макєдонова О.Д. к.філол.н., доцент – Мультимодальна лінгвістика, лінгвопрагматика, дискурсологія.
 10. Мамедова А.І. к.філол.н., доцент – Когнітивістика, культурологія и фольклористика.
 11. Пешкова О.А. к.філол.н., старший викладач – Лінгво-когнітивні аспекти інтермедіальності в англомовних художніх текстах ХХ-ХХІ ст.
 12. Пінчук Л.М. к.пед.н., доцент – Педагогіка співробітництва, інноваційні педагогічні технології викладання англійської мови у вищій школі.
 13. Салтикова Т.О. викладач – Новітні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Система професійної підготовки вчителів іноземних мов у Франції.
 14. Шовкопляс Ю.О. викладач – когнітивна та дискурсивна лінгвістика

02.06.2020 14:57