Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Силабуси


Бакалаври

014.021 англійська мова і література Середня освіта (Мова і література (англійська))

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Історія України

ОК 2

Практичний курс другої іноземної мови

ОК 3

Українська мова за професійним спрямуванням

ОК 4

Література Великобританії та США

ОК 5

Методика викладання англійської мови

ОК 6

Педагогіка

ОК 7

Психологія

ОК 8

Практичний курс сучасної англійської мови

ОК 9

Сучасні дидактичні засоби навчання

ОК 10

Шкільний курс англійської мови

ОК 11

Виробнича практика (педагогічна)

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 2  (за наявності)

ВБ 2.1.

Вступ до мовознавства

ВБ 2.2.  

Вступ до спецфілології

ВБ 2.3.

Історія англійської мови

ВБ 2.4.

Лінгвокраїнознавство

ВБ 2.5.

Практичний курс сучасної англійської мови

ВБ 2.6.

Лексикологія англійської мови

ВБ 2.7.

Стилістика англійської мови

ВБ 2.8.

Теоретична граматика англійської мови

ВБ 2.9.

Практична граматика англійської мови

ВБ 2.10.

Практична фонетика англійської мови

ВБ 2.11.

Латинська мова

ВБ 2.12.

Курсова робота з філології

ВБ 2.13.

Лінгвістичний аналіз тексту в школі

ВБ 2.14.

Інноваційні методи навчання іноземної мови в школі

ВБ 2.15.

Комплексний кваліфікаційних екзамен зі спеціальності

ВБ 2.16.

Навчальна практика (педагогічна)

Вибірковий блок 3  (за наявності)

ВБ 3.1.

Практика усного та писемного мовлення

ВБ 3.2.

Виразне читання

ВБ 3.3.

Практичний курс другої іноземної мови

 

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Мова і література (англійська)

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Історія України

ОК 2

Основи вікової психології та педагогіки середньої школи

ОК 3

Українська мова професійного спрямування

ОК 4

Виробнича педагогічна практика

ОК 5

Вступ до літературознавства

ОК 6

Вступ до мовознавства

ОК 7

Вступ до спецфілології

ОК 8

Історія зарубіжної літератури

ОК 9

Історія першої іноземної мови

ОК 10

Латинська мова

ОК 11

Перша іноземна мова

ОК12

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.7

Друга іноземна мова

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1.

Курсова робота з методики викладання іноземних мов

ВБ 2.2.

Курсова робота з філології

ВБ 2.3

Курсова робота за фахом

ВБ 2.4

Лексикологія першої іноземної мови

ВБ 2.5

Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

ВБ 2.6

Методика викладання іноземних мов

ВБ 2.7

Практика письмової комунікації з першої іноземної мови

ВБ 2.8

Стилістика першої іноземної мови

ВБ 2.9

Теоретична граматика першої іноземної мови

ВБ 2.10

Теорія та практика перекладу

ВБ 2.11

Основи прикладної лінгвістики

ВБ 2.12

Компаративістика

ВБ 2.13

Етнологія

ВБ 2.14

Дискурсологія і текстологія

ВБ 2.15

Перша іноземна мова

Вибірковий блок 3

ВБ 3.1

Друга іноземна мова

ВБ 3.2

Третя іноземні мова

 

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Переклад (англійський)

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Історія України

ОК 2

Основи вікової психології та педагогіки середньої школи

ОК 3

Українська мова професійного спрямування

ОК 4

Виробнича (перекладацька) практика

ОК 5

Вступ до літературознавства

ОК 6

Вступ до мовознавства

ОК 7

Вступ до спецфілології

ОК 8

Історія зарубіжної літератури

ОК 9

Історія першої іноземної мови

ОК 10

Латинська мова

ОК 11

Перша іноземна мова

ОК12

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.7

Друга іноземна мова

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1.

Вступ до перекладознавства

ВБ 2.2.

Курсова робота з перекладознавства

ВБ 2.3

Курсова робота з філології

ВБ 2.4

Курсова робота за фахом

ВБ 2.5

Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

ВБ 2.6

Основи прикладної лінгвістики

ВБ 2.7

Порівняльна граматика

ВБ 2.8

Порівняльна лексикологія

ВБ 2.9

Порівняльна стилістика

ВБ 2.10

Сучасні тенденції мовної комунікації та проблеми перекладу

ВБ 2.11

Теорія та практика перекладу з першої іноземної мови

ВБ 2.12

Компаративістика

ВБ 2.13

Етнологія

Вибірковий блок 3

ВБ 3.1

Друга іноземна мова

ВБ 3.2

Третя іноземні мова

 

035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Мова і література (німецька)

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Історія України

ОК 2

Основи вікової психології та педагогіки середньої школи

ОК 3

Українська мова професійного спрямування

ОК 4

Виробнича педагогічна практика

ОК 5

Вступ до літературознавства

ОК 6

Вступ до мовознавства

ОК 7

Вступ до спецфілології

ОК 8

Історія зарубіжної літератури

ОК 9

Історія першої іноземної мови

ОК 10

Латинська мова

ОК 11

Перша іноземна мова

ОК12

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.7

Друга іноземна мова

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1.

Курсова робота з методики викладання іноземних мов

ВБ 2.2.

Курсова робота з філології

ВБ 2.3

Курсова робота за фахом

ВБ 2.4

Лексикологія першої іноземної мови

ВБ 2.5

Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

ВБ 2.6

Методика викладання іноземних мов

ВБ 2.7

Практика письмової комунікації з першої іноземної мови

ВБ 2.8

Стилістика першої іноземної мови

ВБ 2.9

Теоретична граматика першої іноземної мови

ВБ 2.10

Теорія та практика перекладу

ВБ 2.11

Основи прикладної лінгвістики

ВБ 2.12

Компаративістика

ВБ 2.13

Етнологія

ВБ 2.14

Дискурсологія і текстологія

ВБ 2.15

Перша іноземна мова

Вибірковий блок 3

ВБ 3.1

Друга іноземна мова

ВБ 3.2

Третя іноземні мова

 

035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Переклад (німецький)

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Історія України

ОК 2

Основи вікової психології та педагогіки середньої школи

ОК 3

Українська мова професійного спрямування

ОК 4

Виробнича (перекладацька) практика

ОК 5

Вступ до літературознавства

ОК 6

Вступ до мовознавства

ОК 7

Вступ до спецфілології

ОК 8

Історія зарубіжної літератури

ОК 9

Історія першої іноземної мови

ОК 10

Латинська мова

ОК 11

Перша іноземна мова

ОК12

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.7

Друга іноземна мова

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1.

Вступ до перекладознавства

ВБ 2.2.

Курсова робота з перекладознавства

ВБ 2.3

Курсова робота з філології

ВБ 2.4

Курсова робота за фахом

ВБ 2.5

Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

ВБ 2.6

Основи прикладної лінгвістики

ВБ 2.7

Порівняльна граматика

ВБ 2.8

Порівняльна лексикологія

ВБ 2.9

Порівняльна стилістика

ВБ 2.10

Сучасні тенденції мовної комунікації та проблеми перекладу

ВБ 2.11

Теорія та практика перекладу з першої іноземної мови

ВБ 2.12

Компаративістика

ВБ 2.13

Етнологія

Вибірковий блок 3

ВБ 3.1

Друга іноземна мова

ВБ 3.2

Третя іноземні мова

 

035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька Мова і література (французька)

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Історія України

ОК 2

Основи вікової психології та педагогіки середньої школи

ОК 3

Українська мова професійного спрямування

ОК 4

Виробнича педагогічна практика

ОК 5

Вступ до літературознавства

ОК 6

Вступ до мовознавства

ОК 7

Вступ до спецфілології

ОК 8

Історія зарубіжної літератури

ОК 9

Історія першої іноземної мови

ОК 10

Латинська мова

ОК 11

Перша іноземна мова

ОК12

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.7

Друга іноземна мова

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1.

Курсова робота з методики викладання іноземних мов

ВБ 2.2.

Курсова робота з філології

ВБ 2.3

Курсова робота за фахом

ВБ 2.4

Лексикологія першої іноземної мови

ВБ 2.5

Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

ВБ 2.6

Методика викладання іноземних мов

ВБ 2.7

Практика письмової комунікації з першої іноземної мови

ВБ 2.8

Стилістика першої іноземної мови

ВБ 2.9

Теоретична граматика першої іноземної мови

ВБ 2.10

Теорія та практика перекладу

ВБ 2.11

Основи прикладної лінгвістики

ВБ 2.12

Компаративістика

ВБ 2.13

Етнологія

ВБ 2.14

Дискурсологія і текстологія

ВБ 2.15

Перша іноземна мова

Вибірковий блок 3

ВБ 3.1

Друга іноземна мова

ВБ 3.2

Третя іноземні мова

 

035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька Переклад (французький) 

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Історія України

ОК 2

Основи вікової психології та педагогіки середньої школи

ОК 3

Українська мова професійного спрямування

ОК 4

Виробнича (перекладацька) практика

ОК 5

Вступ до літературознавства

ОК 6

Вступ до мовознавства

ОК 7

Вступ до спецфілології

ОК 8

Історія зарубіжної літератури

ОК 9

Історія першої іноземної мови

ОК 10

Латинська мова

ОК 11

Перша іноземна мова

ОК12

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.7

Друга іноземна мова

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1.

Вступ до перекладознавства

ВБ 2.2.

Курсова робота з перекладознавства

ВБ 2.3

Курсова робота з філології

ВБ 2.4

Курсова робота за фахом

ВБ 2.5

Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

ВБ 2.6

Основи прикладної лінгвістики

ВБ 2.7

Порівняльна граматика

ВБ 2.8

Порівняльна лексикологія

ВБ 2.9

Порівняльна стилістика

ВБ 2.10

Сучасні тенденції мовної комунікації та проблеми перекладу

ВБ 2.11

Теорія та практика перекладу з першої іноземної мови

ВБ 2.12

Компаративістика

ВБ 2.13

Етнологія

Вибірковий блок 3

ВБ 3.1

Друга іноземна мова

ВБ 3.2

Третя іноземні мова

 

035.051 романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська Мова і література (іспанська) 

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Історія України

ОК 2

Основи вікової психології та педагогіки середньої школи

ОК 3

Українська мова професійного спрямування

ОК 4

Виробнича педагогічна практика

ОК 5

Вступ до літературознавства

ОК 6

Вступ до мовознавства

ОК 7

Вступ до спецфілології

ОК 8

Історія зарубіжної літератури

ОК 9

Історія першої іноземної мови

ОК 10

Латинська мова

ОК 11

Перша іноземна мова

ОК12

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.7

Друга іноземна мова

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1.

Курсова робота з методики викладання іноземних мов

ВБ 2.2.

Курсова робота з філології

ВБ 2.3

Курсова робота за фахом

ВБ 2.4

Лексикологія першої іноземної мови

ВБ 2.5

Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

ВБ 2.6

Методика викладання іноземних мов

ВБ 2.7

Практика письмової комунікації з першої іноземної мови

ВБ 2.8

Стилістика першої іноземної мови

ВБ 2.9

Теоретична граматика першої іноземної мови

ВБ 2.10

Теорія та практика перекладу

ВБ 2.11

Основи прикладної лінгвістики

ВБ 2.12

Компаративістика

ВБ 2.13

Етнологія

ВБ 2.14

Дискурсологія і текстологія

ВБ 2.15

Перша іноземна мова

Вибірковий блок 3

ВБ 3.1

Друга іноземна мова

ВБ 3.2

Третя іноземні мова

 

035.065 східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська Мова і література (китайська)

 

 Магістри

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Мова і література (англійська)

 

Код 

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Перша іноземна мова

ОК 2

Друга іноземна мова

ОК 3

Кваліфікаційна робота магістра

ОК 4

Виробнича практика (педагогічна)

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1  

ВБ 1.1.

Сучасні технології у навчанні іноземних мов

ВБ 1.2.

Методика викладання іноземних мов у вищий школі

ВБ 1.3.

Лінгводидактика вищої школи

ВБ 1.4.

Виробнича практика (педагогічна)

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1.

Актуальні проблеми сучасної філології

Лінгвокультурологія

Лінгвосеміотика

ВБ 2.2.

Література країни, мова якої вивчається

Теорія літератури

Сучасні методології літературознавчого аналізу

ВБ 2.3.

Теорія мовознавства та історія лінгвістичних вчень

Сучасні лінгвістичні наукові парадигми

Дискурсологія і текстологія

ВБ 2.4.

Академічне письмо

Мова проектної та грантової діяльності

Ділова іноземна мова

ВБ 2.5.

Регіональне варіювання мови

Класична мова

Соціолінгвістичні проблеми перекладу

 

035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Мова і література (німецька)

 

Код 

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Перша іноземна мова

ОК 2

Друга іноземна мова

ОК 3

Кваліфікаційна робота магістра

ОК 4

Виробнича (педагогічна) практика

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1  

ВБ 1.1.

Сучасні технології у навчанні іноземних мов

ВБ 1.2.

Методика викладання іноземних мов у вищий школі

ВБ 1.3.

Лінгводидактика вищої школи

ВБ 1.4.

Виробнича (педагогічна) практика

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1.

Актуальні проблеми сучасної філології

Лінгвокультурологія

Лінгвосеміотика

ВБ 2.2.

Література країни, мова якої вивчається

Теорія літератури

ВБ 2.3.

Жанрові теорії перекладу

Сучасні технології перекладу

Сучасні лінгвістичні наукові парадигми

ВБ 2.4.

Комунікативні стратегії

Академічне письмо

Мова проектної та грантової діяльності

ВБ 2.5.

Теорія мовної варіативності

Класична мова

Соціолінгвістичні проблеми перекладу

 

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Переклад (англійський)

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Перша іноземна мова

ОК 2

Друга іноземна мова

ОК 3

Кваліфікаційна робота магістра

ОК 4

Виробнича практика

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1  (за вибором університету)

ВБ 1.1.

Практика перекладу з першої іноземної мови

ВБ 1.2.

Практика перекладу з другої іноземної мови

ВБ 1.3.

Виробнича практика

Вибірковий блок 2  (за вибором студента)

ВБ 2.1.

Жанрові теорії перекладу

ВБ 2.2.

Іншомовна ділова документація та її переклад

ВБ 2.3.

Комунікативні стратегії

ВБ 2.4.

Сучасні технології перекладу

ВБ 2.5.

Переклад науково-технічних текстів

ВБ 2.6.

Переклад текстів сфери економіки та бізнесу

ВБ 2.7.

Актуальні проблеми перекладознавства

ВБ 2.8.

Проблеми перекладу в контексті міжкультурної комунікації

ВБ 2.9.

Соціолінгвістичні проблеми перекладу

ВБ 2.10.

Академічне письмо

ВБ 2.11.

Мова проектної та грантової документації

ВБ 2.12.

Перекладацька етика

 


035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Переклад (німецький)

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Перша іноземна мова

ОК 2

Друга іноземна мова

ОК 3

Кваліфікаційна робота магістра

ОК 4

Виробнича практика

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1  (за вибором університету)

ВБ 1.1.

Практика перекладу з першої іноземної мови

ВБ 1.2.

Практика перекладу з другої іноземної мови

ВБ 1.3.

Виробнича практика

Вибірковий блок 2  (за вибором студента)

ВБ 2.1.

Актуальні проблеми сучасної філології

ВБ 2.2.

Лінгвокультурологія

ВБ 2.3.

Лінгвосеміотика

ВБ 2.4.

Література країни, мова якої вивчається

ВБ 2.5.

Теорія літератури

ВБ 2.6.

Сучасні технології перекладу

ВБ 2.7.

Жанрові теорії перекладу

ВБ 2.8.

Сучасні лінгвістичні наукові парадигми

ВБ 2.9.

Теорія мовознавства та історія лінгвістичних вчень

ВБ 2.10.

Комунікативні стратегії

ВБ 2.11.

Мова проектної та грантової документації

ВБ 2.12.

Академічне письмо

ВБ 2.13

Теорія мовної варіативності

ВБ 2.14

Класична мова

ВБ 2.15

Соціолінгвістичні проблеми перекладу035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька Мова і література (французька)

Код 

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Перша іноземна мова

ОК 2

Друга іноземна мова

ОК 3

Кваліфікаційна робота магістра

ОК 4

Виробнича (педагогічна) практика

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1  

ВБ 1.1.

Сучасні технології у навчанні іноземних мов

ВБ 1.2.

Методика викладання іноземних мов у вищий школі

ВБ 1.3.

Лінгводидактика вищої школи

ВБ 1.4.

Виробнича (педагогічна) практика

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1.

Актуальні проблеми сучасної філології

Лінгвокультурологія

Лінгвосеміотика

ВБ 2.2.

Література країни, мова якої вивчається

Теорія літератури

ВБ 2.3.

Жанрові теорії перекладу

Сучасні технології перекладу

Сучасні лінгвістичні наукові парадигми

ВБ 2.4.

Комунікативні стратегії

Академічне письмо

Мова проектної та грантової діяльності

ВБ 2.5.

Теорія мовної варіативності

Класична мова

Соціолінгвістичні проблеми перекладу035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька Переклад (французький)

 

Код

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Перша іноземна мова

ОК 2

Друга іноземна мова

ОК 3

Кваліфікаційна робота магістра

ОК 4

Виробнича практика

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1  (за вибором університету)

ВБ 1.1.

Практика перекладу з першої іноземної мови

ВБ 1.2.

Практика перекладу з другої іноземної мови

ВБ 1.3.

Виробнича практика

Вибірковий блок 2  (за вибором студента)

ВБ 2.1.

Актуальні проблеми сучасної філології

ВБ 2.2.

Лінгвокультурологія

ВБ 2.3.

Лінгвосеміотика

ВБ 2.4.

Література країни, мова якої вивчається

ВБ 2.5.

Теорія літератури

ВБ 2.6.

Сучасні технології перекладу

ВБ 2.7.

Жанрові теорії перекладу

ВБ 2.8.

Сучасні лінгвістичні наукові парадигми

ВБ 2.9.

Теорія мовознавства та історія лінгвістичних вчень

ВБ 2.10.

Комунікативні стратегії

ВБ 2.11.

Мова проектної та грантової документації

ВБ 2.12.

Академічне письмо

ВБ 2.13

Теорія мовної варіативності

ВБ 2.14

Класична мова

ВБ 2.15

Соціолінгвістичні проблеми перекладу


035.051 романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська Мова і література (іспанська)

Код 

Дисципліна

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

ОК 1

Перша іноземна мова

ОК 2

Друга іноземна мова

ОК 3

Кваліфікаційна робота магістра

ОК 4

Виробнича практика (педагогічна)

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибірковий блок 1  

ВБ 1.1.

Сучасні технології у навчанні іноземних мов

ВБ 1.2.

Методика викладання іноземних мов у вищий школі

ВБ 1.3.

Лінгводидактика вищої школи

ВБ 1.4.

Виробнича практика (педагогічна)

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1.

Актуальні проблеми сучасної філології

Лінгвокультурологія

Лінгвосеміотика

ВБ 2.2.

Література країни, мова якої вивчається

Теорія літератури

Сучасні методології літературознавчого аналізу

ВБ 2.3.

Теорія мовознавства та історія лінгвістичних вчень

Сучасні лінгвістичні наукові парадигми

Дискурсологія і текстологія

ВБ 2.4.

Академічне письмо

Мова проектної та грантової діяльності

Ділова іноземна мова

ВБ 2.5.

Регіональне варіювання мови

Класична мова

Соціолінгвістичні проблеми перекладу

 

 

 

 


10.02.2020 14:39