Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Міжнародна діяльність


Міжнародна діяльність є важливою складовою діяльності факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, що спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, розвиток наукових досліджень, а також інтеграцію університету до європейського і світового освітнього простору. Суттєві зміни в розвитку міжнародної діяльності факультету почали відбуватися з 2007 р. завдяки декану д.б.н, професору Малікову Миколі Васильовичу, який активізував співробітництво з міжнародними закладами, визначив пріоритети міжнародної стратегії розвитку факультету та способи їх досягнення.

Основними завданнями міжнародної діяльності факультету, відповідно до визначених пріоритетних напрямків Стратегії розвитку Запорізького національного університету на 2018-2022 роки, стали співробітництво із закордонними закладами вищої освіти у сфері науки і освіти, співробітництво із закордонними туристичними операторами та готельними комплексами, сприяння академічної мобільності студентів і викладачів, організація навчання іноземних громадян, підвищення рівня володіння іноземними мовами професорсько-викладацького складу факультету.

До міжнародних зв’язків факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму відносяться такі туристичні підприємства, як: «Anex Tour», «Calypso Tour», «Peninsula Tour» (Туреччина); компанії «BBStaff» і «Smart Tour LTD», які являються офіційними представниками готельних комплексів Пн. Кіпру, Туреччини та Болгарії; оздоровчі центри і реабілітаційні клініки Словаччини й Туреччини.

Також факультет фізичного виховання, здоров’я та туризму має Договори про двостороннє співробітництво з навчальними закладами Болгарії, Польщі та Білорусії.

У перспективі розвиток факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму передбачає укладання договорів про співпрацю із закордонними закладами вищої освіти з метою участі студентів і викладачів у міжнародних конференціях, круглих столах та стажуваннях; участі здобувачів вищої освіти в програмах отримання подвійного диплому. Також до перспектив розвитку міжнародної роботи факультету належить розширення географії країн щодо співробітництва в туристично-оздоровчому напрямі.