Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Сьогодні на факультеті фізичного виховання працює 61 викладач, з яких 8 докторів наук, 6 професорів, 38 кандидатів наук, 39 доцентів, 17 – не мають наукового ступеня. Загальній рівень забезпеченості кадрами вищої кваліфікації на факультеті складає – 73,8%.

Факультет фізичного виховання працює за наступними науковими напрямками:

 • «Розробка системи функціонального моніторингу та оптимізації стану здоров’я різних груп населення»;
 • «Теоретико-методичні засаді професійної підготовки фахівців з фізичної культури та спорту»;
 • «Розробка сучасних методів оцінки та фізіолого-біохімічної корекції функціонального стану та функціональної підготовленості спортсменів різної кваліфікації»;
 • «Інноваційні технології у фізичному вихованні та спорті»;
 • «Розробка сучасних методичних підходів щодо оптимізації навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації»;
 • «Загальні проблеми олімпійського та професійного спорту».

На факультеті здійснюється робота над двома держбюджетними темами (згідно конкурсу МОН України):

 • «Фізико-хімічні особливості системи синтезу оксиду азоту в процесі адаптації організму до довготривалих фізичних навантажень» (науковий керівник, д.б.н., професор Маліков М.В.). За результатами досліджень розроблені принципово нові методичні підходи щодо оцінки поточного рівня резервних можливостей організму спортсменів та рівня їхньої функціональної підготовленості, що має важливе значення щодо своєчасної корекції тренувальних занять та виходу спортсменів на своєрідний пік спортивної форми;
 • «Розробка комплексної системи підвищення функціональної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації на основі використання речовин антиоксидантної спрямованості» (науковий керівник, д.б.н., професор Богдановська Н.В.). Розроблено ексклюзивну програму оперативної оцінки та корекції функціональної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації на різних етапах річного циклу підготовки.

НДР, що виконуються у рамках основного робочого часу викладачів:

 • «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, спорту і туризму» (державний реєстраційний номер 0115U004337, Конох А.П., д. пед. наук, проф.)
 • «Основні напрями формування здорового способу життя різних верств населення України засобами фізичної культури, спорту і туризму» (державний реєстраційний номер 0111U007743, Конох А.П., д. пед. проф.)
 • Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту у сучасних соціально-економічних умовах (державний реєстраційний номер 0116U004849, Сватьєв А.В., д. пед. наук, проф.)
 • Сучасні технології підготовки спортсменів різної спеціалізації та кваліфікації в олімпійських видах спорту (державний реєстраційний номер 0116U004848, Караулова С.І., канд наук з фіз. виховання і спорту, доц.)
 • Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та сорту (керівник Клопов Р.В.) (державний реєстраційний номер 0114U002658)
 • Оптимізація навчально – тренувальної та змагальної діяльності в спортивних іграх (державний реєстраційний номер 0114U002659, Клопов Р.В. д. пед. наук, проф.).
 • Розробка, експериментальна апробація та втілення в практику системи заходів фізичної реабілітації для поліпшення стану здоров'я різних категорій населення» (державний реєстраційний номер 0114U002653), Н.В. Богдановська. д.б.н., проф.)

Результати науково-дослідної роботи лабораторії «Біохімії та фармакології спорту» упроваджені в тренувальний процес футбольного клубу «Металург», команди з дзю-до ФСК «Динамо», волейбольної команди «Орбіта-ЗНУ», гандбольного клубу «ЗТР», збірної команди України з веслування академічного.

На базі лабораторій виконуються кандидатські дисертації та кваліфікаційні роботи та магістрів. Разом в роботі лабораторій беруть участь понад 50 студентів.

На факультеті активно впроваджується форма підвищення наукової кваліфікації за рахунок стажування викладачів за кордоном.

Значна увага приділялася організації на базі факультету конференцій різного рангу з метою підвищення його наукового авторитету. Ведеться активна робота щодо організації зарубіжної практики студентів факультету в Болгарії, Туреччині. Щорічно практику в цих країнах проходить більше 100 студентів.

Провідні фахівці факультету беруть участь у роботи спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій.

 • Професор Маліков М.В. – заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту та експертної ради з фізичного виховання і спорту ДАК України;
 • Професор Конох А.П. – заступник спеціалізованої вченої ради Д 17.051.09 Запорізького національного університету.
 • Професор Клопов Р.В. - член 2 спеціалізованих вчених рад.
 • Професор Сватьєв А.В. - член 2 спеціалізованих вчених рад.
 • Професор Богдановська Н.В. - член 2 спеціалізованих вчених рад.
 • Доцент Безкаравайна Л.В. – секретар спеціалізованої вченої ради Д 17.051.09 Запорізького національного університету.

Наукові школи. На факультеті успішно діють наступні наукові школи:

 • «Розробка сучасних методів оцінки та фізіолого-біохімічної корекції функціонального стану та функціональної підготовленості спортсменів різної кваліфікації» (наукові керівники, професор Маліков М.В., професор Богдановська Н.В.);
 • «Вивчення адаптивних можливостей організму осіб різного віку, статі та функціональної підготовленості у процесі онтогенезу (науковий керівник, професор Маліков М.В.);
 • Теорія та методика професійної освіти (наукові керівники, професор Конох А.П., професор Маковецька Н.В.).

У рамках науково-дослідної роботи факультет здійснює зв’язок з 25 організаціями України та іноземних держав