Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Міжнародна діяльність


Факультет історії та міжнародних відносин активно співпрацює із закордонними партнерами: Блаффтонським університетом (США); Унфверситетом Фресно Пасифік (США); Університетом Торонто (Канада); Інститутом українознавства ім. Ковальських (Канада); Гамбурзьким університетом (Німеччина); Європейським інститутом ім. Г. Еккерта (Німеччина); Варшавським університетом (Польща); Софійським університетом Святого Климента Охридського (Болгарія); Люблянським університетом (Словенія).

Студенти та аспіранти факультету мають можливість брати участь у міжнародних наукових та навчальних програмах академічного обміну на базі провідних центрів Європи та Америки.

Серед ключових завдань міжнародної діяльності факультету відповідно до визначених пріоритетних напрямків Стратегії розвитку Запорізького національного університету є наступні:

 • співробітництво із закордонними закладами вищої освіти у сфері науки і освіти;
 • інтернаціоналізація навчальної діяльності;
 • академічна мобільність студентів і викладачів;
 • проведення міжнародних конференцій, семінарів, конкурсів;
 • залучення іноземних фахівців до академічного процесу на факультеті;
 • укладання договорів про підготовку подвійного диплому закордонними вищими навчальними закладами (зокрема Полонійна академія у Ченстохові, Польща);
 • організацію стажувань, семінарів, міжнародних конференцій, круглих столів;
 • запрошення іноземних викладачів для проведення лекцій та практичних занять.

Факультет історії та міжнародних відносинздійснює активну міжнародну грантову діяльність. Факультет неодноразово виборював гранти від Посольства США в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Британської Ради, IREX.

Співробітництво з Даремським університетом (Великобританія) 2022-2023 рр.

З початку повномасштабної агресії російської федерації проти нашої держави, Запорізький національний університет ухвалив нову стратегію розвитку на 2023-2025 роки в умовах війни та повоєнного відновлення України. Одним із елементів стратегії є пріоритет інтернаціоналізації з урахуванням умов війни та розвиток і впровадження інтернаціоналізації на рівні кафедр, факультетів, університету. Для факультету історії та міжнародних відносин ЗНУ одним із важливих напрямків такої співпраці стала співпраця з історичним факультетом Даремського університету (м. Дарем, Великобританія). Угода про двосторонню співпрацю між Запорізьким національним університетом та Даремським університетом була підписана в червні 2022 року та стала частиною загального проєкт у Twinning (підписано 71 партнерську угоду між британськими та українськими університетами за підтримки Університетів Великої Британії (UK) та Міністерства освіти України.

Однією з важливих складових проєкт у є «Ukrainian Talk Series». Координатором та модератором усіх заходів став доктор Маркіян Прокопович, професор історії Даремського університету. Факультет приймає постійну участь у вебінарах, воркшопах, панельних дискусіях та інших івентах проєкту: 13-16 жовтня 2022 року відбувся щорічний Даремський книжковий фестиваль. заступник декана факультету історії та міжнародних відносин, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Станіслав Черкасов взяв участь у панельній дискусії «Україна: геополітика та історія на європейському кордоні», присвяченій основним історичним та геополітичним аспектам збройної агресії Росії проти України та її можливих наслідків для світової спільноти.

8 грудня 2022 року «Минуле середньовічної України та шляхи до написання європейської історії» була ключовою доповіддю професора історії д-ра Сергія Ляха. У заході взяли участь студенти та аспіранти факультету, в тому числі Ярослава Фатюха, студентка спеціальності 291 «Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіоналістика». У заході взяли активну участь студенти нашого факультету предметної спеціальності 014.03 середня освіта (історія).

16 лютого 2023 року в рамках програми онлайн-проєкт у «Ukrainian Talk Series» відбувся вебінар «Деколонізація історії Східної Європи». Від Запорізького національного університету у заході взяли участь професор історії Галина Турченко та професор історії Федір Турченко. У заході взяли активну участь студенти нашого факультету предметної спеціальності 014.03 середня освіта (історія) та 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

1 березня 2023 року під час панельної дискусії «Українські біженці: виклики та можливості» доцент Сергій Білівненко запропонував обговорити проблеми війни в Україні крізь призму масових міграційних хвиль на європейському континенті. У заході взяли активну участь студенти нашого факультету предметної спеціальності 014.03 середня освіта (історія) та 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

У липні 2023 року для участі у воркшопі «Representing People on the Move» у межах проєкту «Multidisciplinary Approaches to Building Research Capacity and Resilience through Partnerships during Conflict» до Великобританії на стажування були відряджені студенти та викладачі факультету. Наразі співпраця триває, між двома університетами встановлені довгострокові зв’язки та укладено загальний інституційний Меморандум про співробітництво.

Співробітництво з Білефельдським університетом (Німеччина) 2022-2023 рр.

Для факультету історії та міжнародних відносин ЗНУ одним із важливих напрямків міжнародної співпраці стало співробітництво з історичним факультетом Білефельдського університету (м. Білефельд, Німеччина).

Протягом червня-серпня 2023 року студенти нашого факультету предметної спеціальності 014.03 середня освіта (історія) та 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії перебували на стажуванні у літній історичній школі, організованій Білефельдським університетом безпосередньо для студентів факультету історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету.

Проєкти за програмою ЄС Еразмус+

З 2017 року факультет бере активну участь у міжнародній співпраці у рамках масштабних проєктів за програмою Європейського Союзу Еразмус+.

У серпні 2017 року Запорізький національний університет вперше виграв Грант для підтримки діяльності в рамках проєкт ів Жана Моне програми ERASMUS+, Жан Моне Модуль. «Європейська проєкт на культура», European Project Culture (Europroc); Номер проєкту - 587321-EPP-1- 2017-1- UA-EPPJMO- MODULE. Терміни виконання проєкт у - 01.09.2017 - 31.08.2020.

У 2018-2021 рр. факультет брав участь у міждисциплінарному проєкті, який отримав грантову підтримку ЄС Erasmus+ за напрямом Програми ім. Жана Моне №599918-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULEEUVOLIA «European Values in Literary Arts», відповідно до грантової угоди з Виконавчою агенцією ЄС із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури №2018-1508/001-001.

Також факультет залучено до реалізації міжфакультетського інтердисциплінарного проєкту програми Еразмус+ напрямку Жана Моне «Поширення європейської політики пам’яті задля миротворення в українському суспільстві» / Tailoring European Memory Politics for Peacemaking in Ukrainian Society, 2020-2023. Шифр проєкту: 620386-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Термін реалізації: 01.09.2020 - 01.09.2023

Грантові проєкти за підтримки Посольства США в Україні

У 2015-2016 рр. дослідниками Запорізького національного університету був реалізований науково-дослідницький проєкт за тематикою «По той бік Дніпра»: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів». Проєкт був підтриманий Запорізьким обласним товариством дослідників історії і культури Центральної та Східної Європи, Відділом преси, освіти та культури посольства США в Україні, та реалізовувався силами науковців, аспірантів та студентів упродовж другої половини 2015 – початку 2016 рр.

Проєкт мав кілька складових: теоретичну, науково-дослідну та практичну. Дослідники поставили завдання:

 • відстежити та узагальнити усталені погляди представників різних регіонів України відносно один одного;
 • виявити специфіку сприйняття образу «іншого» на прикладі Південної, Західної, Центральної та Східної України;
 • розробити та апробувати дієві механізми поступового подолання відмінностей найбільш одіозних і конфліктних проявів регіональних ідентичностей.

Практична складова проєкту була спрямована на залучення студентської молоді – наших майбутніх вчених, політичних лідерів, громадських діячів – до виявлення специфіки сприйняття подій ХХ століття представниками регіонів «прозахідної» та «просхідної» зовнішньополітичної орієнтації, впливу різних політичних поглядів на подальший політичний розвиток України, порівняння із сучасними інтерпретаціями подій у сьогоднішній Україні на прикладі позиції мешканців Півдня та Сходу України. Практичний вимір проєкт у був спрямований не тільки на накопичення певної джерельної бази для подальших історичних, соціологічних, політологічних досліджень, а й на формування позитивного ставлення до плюралізму думок як одного з базових принципів демократичного суспільства. Реалізація проєкт у триває вже більш ніж півроку, за цей час проведена величезна робота.

Пошукова робота в архівах Запоріжжя, Харкова, Львова, Острога. Дослідники товариства ім. Я. Новицького знайшли матеріали, які містять інформацію про переселення, трудову міграцію та культурні взаємозв’язки між представниками східних та західних регіонів.

Силами студентів та аспірантів факультету історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету проведено опитування з усної історії з метою виявлення особистісного ставлення жителів Запоріжжя та області до жителів східних та західних, (лівобережних, правобережних, південних, північних, центральних) регіонів України. Знайдені родини, що змінили регіон проживання впродовж ХХ століття та проведено інтерв’ювання представників таких родин.

Створено навчальний відеофільм на основі зібраних відеоматеріалів, архівних та музейних збірок, який висвітлює основні точки зору щодо регіональної специфіки України, та основних стереотипів у сприйнятті представників зазначених регіонів.

Підготовлена збірка матеріалів дослідження в рамках проєкт у, що містить три складові: 1. комплекс наративних інтерв’ю жителів різних регіонів по їх ставленню по «антагоністів», 2. матеріали соціологічних опитувань з тієї тематики, 3. аналітичні статті науковців з проблематики проєкт у.

2018-2019 рр. Проєкт «Інформаційна війна у сучасному медіапросторі: регіональний вимір та досвід антипропаганди для молоді»

Останні роки позначені в Україні сплеском суспільного та наукового інтересу до проблем дослідження інформаційної безпеки. Зазначена тематика набула особливої актуальності у контексті інформаційної війни, яка ведеться на теренах України, та зумовлює необхідність вироблення механізмів ефективної протидії основним формам ідеологічної пропаганди як однієї з основних комунікативних стратегій. Ініціативною групою аспірантів та викладачів факультету історії та міжнародних відносин, був запропонований науково-дослідницький проєкт за тематикою «Інформаційна війна у сучасному медіапросторі: регіональний вимір та досвід антипропаганди для молоді» , в якому взяло участь декілька десятків науковців та сотні школярів і студентів зі всієї України. Дослідники поставили перед собою та іншими учасниками проєкт у декілька завдань: (1) залучити молодь до вивчення досвіду пропаганди в історичному контексті; (2) дослідити вплив сучасної пропаганди в Україні у регіональному вимірі; (3) виробити інструменти антипропагандистського впливу.

Слід відзначити, що проєкт був підтриманий Запорізьким обласним товариством дослідників історії і культури Центральної та Східної Європи (голова С. Черкасов), Запорізьким національним університетом (кафедрою всесвітньої історії та міжнародних відносин – зав. каф. О. Маклюк) та Херсонським державним університетом (кафедрою всесвітньої історії та історіографії – зав. каф. В. Андрєєв), Фондом сприяння демократії Посольства США в Україні, та реалізовувався силами науковців та студентів (представників факультету історії та міжнародних відносин, факультету журналістики та факультету соціології та управляння Запорізького національного університету) з вересня 2017 р. до квітня 2018 рр. У межах проєкт у, який пройшов кілька етапів, здійснювалась різнопланова робота у теоретичному, науково-дослідному та практичному напрямках. Практична складова проєкт у реалізовувалась на Сході України (міста Запоріжжя, Херсон). Першим важливим етапом стала робота з інформаційного забезпечення. Фахівцями товариства дослідників історії і культури Центральної та Східної Європи було створено сайт, на якому під час реалізації проєкт у розміщувались усі матеріали (за декілька місяців його роботи кількість користувачів перевищила сім тисяч) Окрім того, була сформована група у соціальній мережі Фейсбук (модератор А. Омельченко), яка об’єднала 47 учасників проєкт у, популяризувала його матеріали, результати та здобутки, а також фактично стала майданчиком для обговорення проблематики пропаганди у сучасному медіапросторі.

Упродовж вересня 2017 – лютого 2018 р. тривало поступове наповнення цих ресурсів. Паралельно з роботою з інформаційного забезпечення проєкт у, з метою проведення якісної діагностики та моніторингу інформаційних впливів у регіоні, у жовтні 2017 р. керівником Центру незалежних соціологічних досліджень ЗНУ Н. Кузьмичовою було проведено фокус-групове обговорення теми «Інформаційна війна у сучасному медіапросторі» (2 групи по 12 осіб у кожній).

Наступним важливим кроком з реалізації проєкт у стала методична розробка та проведення спеціалізованих тренінгів з антипропаганди для студентів та ділових ігор для школярів старших класів із урахуванням їх вікових особливостей. Передбачалось, що тренінги та ігри нададуть можливість сформувати у їх учасників соціальний імунітет до інформаційних маніпуляцій, навички критичного мислення, самоорганізації та стійкості до інформаційних атак, опору маніпулятивним впливам медіапростору, свідомого аналізу інформації. які вже напрацювали інструментарій протидії інформаційним впливам, проте необхідно було віднайти приклади пропаганди, як візуальні, так і вербальні, які були б адаптовані до сприйняття українською молоддю. Наступні тренінги були проведені серед студентів двох університетів: Запорізького національного університету (у листопаді – грудні 2017 року) та Херсонського державного університету (лютий 2018 р.) Учасниками ділових ігор стали учні багатьох шкіл з м. Запоріжжя та області, які були запрошені 31 жовтня 2017 року до історичного факультет ЗНУ; окрім того у листопаді 2017 року програму ділових ігор пройшли учні старших класів двох спеціалізованих шкіл міста Запоріжжя – «Перспектива» та «Січовий колегіум». Усього у тренінгах та іграх взяло участь більш ніж 200 студентів та 300 учнів старших класів.

Родзинкою ігрової роботи став роздатковий матеріал – схеми та комікси, присвячені формам пропаганди та атипропаганди (розроблені А. Омельченко, художнє оформлення виконане А. Рашевською), які також розміщені на сайті проєкт у. Спеціалізовані майстер-класи дозволили за допомогою використання методів соціології діагностувати рівень інформаційного імунітету учасників груп та таким чином виявити ступінь ефективності розроблених методик з антипропаганди. Іншою важливою практичною складовою проєкт у стало створення інтерактивних тестових он-лайн програм для діагностики схильності до інформаційних маніпуляцій та виявлення загального рівня інформаційного імунітету та стійкості до інформаційних атак. Над створенням змістовної складової тестів працювала група науковців у складі: доц. А. Омельченко, доц. О. Маклюк та доц. С. Черкасова. Тести містять три блоки: (1) діагностика вміння протистояти політичним маніпуляціям; (2) визначення ставлення до актуальних політичних подій в Україні; (3) виявлення здатності розрізняти інструменти політичної пропаганди. Розміщена на сайті проєкту тестова програма дозволила залучити до проєкт ної проблематики широку аудиторію користувачів, у першу чергу студентів та школярів. Результати другого тесту щодо ставлення до актуальних політичних подій в Україні представлені у форматі інфографіки та розміщені на ресурсі у відкритому доступі. Діаграми надають можливість візуалізувати інформацію з метою подальшого її аналізу, виявити взаємозв’язки та кореляції між декількома масивами даних у зручній формі (відзначимо, що учасники тестування були розподілені на 2 групи: група перша (контрольна) була ознайомлена з прийомами пропаганди та брала участь у тренінгах з антипропаганди, друга група – ті, хто не брав участі у тренінгах). Запропоновані матеріали дозволяють користувачам сайту швидко розібратися у представленій інформації.

З огляду на значний вплив, який здійснюють викладачі на молодь, важливою складовою проєкт у стало проведення спеціалізованих майстер-класів для викладачів шкіл та університетів міст Запоріжжя (жовтень-грудень 2017 р. – Запорізький національний університет) та Херсону ( лютий 2018 р.– Херсонський державний університет). Учасники майстер-класів значно підвищили свою обізнаність у сфері інформаційної пропаганди у сучасному медіапросторі, здобули навички протидії інформаційним пропагандистським впливам, а також виявили готовність ретранслювати здобуті компетенції у навчальних закладах, в яких вони працюють та навчити цьому своїх учнів. Усі викладачі за результатами роботи отримали відповідні сертифікати.

Наступним етапом стала підготовка наукових публікацій за результатами досліджень, які склали основу збірки наукових матеріалів «Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє» та монографії «Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс». Викладачами факультету історії та міжнародних відносинЗНУ був підготовлений макет збірки та колективної монографії, доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин А. Омельченко запропонував оригінальний дизайн обкладинок у символічних чорному та білому кольорах. До складу редакційної колегії збірки увійшли: В. Мільчев, О. Маклюк, С. Черкасов, Р. Шиханов, К. Шимевич. Роботу очолив д.і.н., проф., ректор Запорізького національного університету М. Фролов. Варто відзначити, що до матеріалів наукової збірки увійшли роботи переважно молодих науковців, об’єднаних спільним намаганням осмислити феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі.

Монографічне дослідження за науковою редакцією Г. Васильчука, О. Маклюк, М. Бессонової та відповідального редактора С. Черкасова стало результатом колективної праці авторів із різних країн, різних галузей знань, що відображає теоретичні й практичні аспекти смислових та інформаційних війн з використанням пропагандистських технологій, дослідження історичного досвіду пропаганди. Підсумком багатомісячної роботи у рамках проєкт у стала Всеукраїнська науково-практична конференція, яка проходила 10-13 лютого 2018 р. У ході її роботи відбулися: презентація наукової збірки та монографії, опублікованих за підсумками проєкт у; пленарне та секційні засідання, на яких було обговорено низку теоретичних та конкретно-історичних питань з проблематики пропаганди.

Усі заходи проєкт у біли попередньо проанонсовані та висвітлені в Інтернеті: на офіційних веб-сторінках та у соціальних мережах Запорізького національного університету, факультету історії та міжнародних відносин ЗНУ, Херсонського державного університету, шкіл міста Запоріжжя. Сподіваємося, що проєкт набув певного позитивного розголосу у науковому та освітянському світі, тож дискусія з поставлених актуальних проблем сьогодення – не завершилася.

Підводячи підсумки змістовної частини проєкт у, варто зазначити, що огляд основних вимірів «пропаганди» є однією з найбільш актуальних проблем сучасних міждисциплінарних досліджень. Формально, проєкт завершено, однак тема дослідження не вичерпана. Зібраний фактичний та аналітичний матеріал дозволяє нам продовжити роботу у обраному напрямку та запрошувати представників інших навчальних на наукових установ до дискусії та плідної співпраці у рамках зазначеної проблематики.