Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Рада роботодавців


Дата створення Ради роботодавців Протокол №1, від 18.04.2018 р.

Документи, які регламентують роботу Ради роботодавців Положення про раду роботодавців юридичного факультету ЗНУ

Це дорадчий орган, створений для вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та наукової діяльності факультету.

Рада сформована з метою підвищення якості професійної підготовки фахівців шляхом співпраці юридичного факультету із підприємствами, організаціями, установами, експертами галузі права, юридичними фірмами, провідними роботодавцями (далі роботодавці), шляхом поєднання інтелектуального потенціалу, матеріальних і корпоративних ресурсів партнерів, розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на факультеті та на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту».

Мета та завдання Ради роботодавців факультету

 • Участь роботодавців у розробці освітніх програм та експертне оцінювання ними навчальних планів підготовки щодо професійних компетентностей та рівня підготовки випускників до професійної діяльності, зокрема через участь у роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти, залучення до навчального процесу, до організації практики; апробації результатів досліджень здобувачів.
 • Надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців за спеціальністю.
 • Спільне із роботодавцями провадження, організаційна та ресурсна підтримка освітніх програм.
 • Сприяння працевлаштуванню випускників факультету (попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем).

До складу Ради роботодавців залучаються за їх згодою провідні фахівці із спеціальностей 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність – представники об’єднань роботодавців, установ, організацій, підприємств, юридичних фірм, правничих професійних громадських об’єднань, керівники (заступники керівників) підприємств, що зацікавлені у фахівцях, яких готує факультет.

Рада роботодавців формується з представництвом не менше ніж 5-и організацій, при цьому при формуванні Ради роботодавців кожна спеціальність (спеціалізація) повинна бути представлена не менше ніж 3-а експертами з можливістю представництва експертом декількох спеціальностей.

Представники роботодавців у роботі Ради роботодавців працюють на громадських засадах.

Засідання Ради роботодавців факультету проводяться не рідше одного разу на семестр.

Засідання Ради роботодавців вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш, як половина членів Ради роботодавців.

Рада роботодавців може запрошувати на засідання осіб, які не є членами Ради роботодавців, та надавати їм слово для виступу чи повідомлення.

Формами роботи Ради роботодавців є засідання, круглі столи тощо.

Рада роботодавців взаємодіє із гарантами, проектними групами з розроблення та супроводження освітніх програм, структурними підрозділами факультету.

Рада роботодавців має право звертатись із поданнями, пропозиціями та рекомендаціями до будь-яких інших дорадчих органів та посадових осіб, факультету та університету.

Адміністрація факультету має право звертатись з запитами, поданнями, пропозиціями до Ради роботодавців.

Адміністрація факультету враховує у своїй подальшій роботі рекомендації, надані Радою роботодавців. У разі неможливості виконання наданих рекомендацій адміністрація факультету надає Раді роботодавців у письмовій формі аргументовану відповідь.

Керівний склад

Голова ради

Куц Андрій Вячеславович

к.ю.н., Віце-президент Торгово-промислової палати у Запорізькій області;

Заступник голови ради

Корнєєва Наталя Миколаївна

заступник директора - завідувач відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Запорізького НДЕКЦ МВС України;

Секретар ради

Ларкін Михайло Олександрович

заступник декана юридичного факультету, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та правосуддя

Роботодавці, які входять до Ради/ПІБ, посада та місце роботи

 • Куц А.В., віце-президент Запорізької торгово-промислової палати, к.ю.н.;
 • Конєєва Н.М., заступник директора Центру – завідувач відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Запорізького НДЕКЦ МВС України;
 • Аніщенко А.С., начальник відділу кадрів ГУ юстиції у Запорізькій області;
 • Налівайко П.І., директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у Донецькій та Запорізькій областях;
 • Гладкий Д.В., керівник Адвокатського об’єднання «Гладкий, Яценко та Партнери», адвокат Запорізької обласної колегії адвокатів, керівник Запорізького відділення ВГО «Асоціація правників України»;
 • Мішок С.М., Перший Заступник Запорізького міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, к.ю.н.;
 • Чумаченко І.М., професор кафедри цивільного права, начальник юридичного відділу первинної організації профспілки ПАТ «Запоріжсталь», д.ю.н.;
 • Омельянович Р.А., керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради;
 • Бородіна О.Й., Запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Крилов Д.В., ТОВ «Зерносервісагро»