Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


Співробітниками кафедри прикладної фізики і наноматеріалів виконані такі науково-дослідні роботи:

 1. Госпдоговірна робота з ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» Договір №15/13/20130757 від 01.10.2013 р. «Розробка ресурсозберігальних технологій роботи термічних печей металургійного виробництва».

  Терміни виконання: 01.10.2013 р. – 30.06.2014 р.

  Обсяг фінансування: 16000 грн.

  Номер державної реєстрації НДР: 0113U008094.

  Науковий керівник: д-р техн. наук, професор Міщенко В.Г.

 2. Науково-дослідна робота що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету № 9/13 «Розробка математичної моделі розподілу напружень у важко навантажених зубчатих колесах і створення прогресивної технології їх виготовлення»

  Терміни виконання: 01.01.13 р. - 31.12.14 р.

  Обсяг коштів, виділених на виконання НДР (згідно з запитом / фактичний) 301.500 /220,432 тис. гривень.

  Номер державної реєстрації НДР: № 0113U000804.

  Науковий керівник: д-р техн. наук, професор Міщенко В.Г.

 3. Науково-дослідна робота що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету № 4/15 «Фізико-хімічні властивості графену, поверхні та приповерхневих шарів алмазу, алмазних та металевих наноструктурованих плівок»

  Терміни виконання: 05.02.15 – 31.12.17 р.

  Обсяг коштів, виділених на виконання НДР (фактичний) 311,669 тис. гривень.

  Номер державної реєстрації НДР: № 0115U000765.

  Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Яновський О.С.

 4. Науково-дослідна робота що виконується в рамках основного робочого часу викладача «Моделювання теплофізичних процесів в поверхневих шарах і плівках під дією концентрованих джерел випромінювання».

  Терміни виконання: 2015-2018 р.

  Номер державної реєстрації НДР: № 0115U004275.

  Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Недоля А.В.

Продовжується виконання таких науково-дослідних робіт:

 1. Госпдоговірна робота з АТ «МОТОР СІЧ» № 2/16 «Розробка та впровадження у виробництво цементованої сталі для авіаційних редукторів»

  Термін виконання: 01.03.2016 р. – 31.03.2021 р.

  Обсяг фінансування: 450,000 тис. гривень.

  Номер державної реєстрації НДР: 0116 U004973.

  Науковий керівник: д-р техн. наук, професор Міщенко В.Г.

 2. Науково-дослідна робота що виконується в рамках основного робочого часу викладача «Моделювання умов формування і стабільності металевих субнано- і нанокластерів з домішковими атомами впровадження і заміщення».

  Терміни виконання: 2015-30.06.2019 р.

  Номер державної реєстрації НДР: № 0115U004276.

  Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Недоля А.В.

На базі кафедри створений навчально-науково-виробничий комплекс «Металспецпроект», завданням якого є підвищення якості підготовки спеціалістів, покращення матеріально-технічної бази навчання студентів і аспірантів, перепідготовка спеціалістів наукоємних підприємств, сприяння розвитку євроінтеграційних процесів та залученню інвестиційних коштів. Значна увага приділяється науково-дослідній роботі у рамок Держбюджетної та госпдоговірної тематик.

На кафедрі з 2008 року працює проблемна наукова студентська група «Спектр». Молоді науковці кафедри разом із студентами приймають участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, семінарах і виставках. З 2009 року кафедра прикладної фізики і наноматеріалів є постійним учасником Міжнародної виставки-конференції «Композити та склопластики».


13.11.2019 14:03