Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


 • комплексні представлення циклічних груп;
 • диференціальна геометрія образів n-вимірного евклідового простору;
 • розробка методів розв'язку межових задач теорії пружності для шаруватих середовищ;
 • розв'язок некоректних задач та їх застосування до контактних задач та задач механіки руйнування;
 • застосування методів теорії потенціалу до розв'язання просторових задач механіки;
 • застосування функціонального аналізу в задачах оптимального управління;
 • застосування наближених методів розв'язку бісингулярних інтегральних рівнянь в просторах Гельдера;
 • розробка комплексу програм в системі комп'ютерної алгебри GAP;
 • розробка методів вирішення різних типів завдань математичної фізики в додатках до різних областей механіки (статичних завдань теорії пружності і пластичності на базі методів граничних елементів, контактних завдань із застосуванням ітераційних схем на базі методу кінцевих елементів і т.п.);
 • розробка інструментальних систем математичного моделювання в механіці (науковий керівник професор Толок В.О.);
 • математичне моделювання складних динамічних систем (науковий керівник доцент Борю С.Ю.);
 • розробка засобів візуалізації чисельних даних як геометричних об'єктів (розробка методів визначення різних параметрів геометричних об'єктів, таких як форма поверхні і т.п.) (науковий керівник доцент Толок О.В.);
 • дослідження напружено-деформованого стану складних складових тонкостінних конструкцій (науковий керівник доцент Сисоєв Ю.О.);
 • розробка методів і відповідних програмних засобів для моделювання даних в інформаційних системах і розробки гібридних додатків у середовищі баз даних (науковий керівник доцент Єрмолаєв В.А.);
 • диференційні та інтегральні рівняння математичних моделей у природознавчих науках (наукові керівники професор Толок В.О., професор Тамуров М.Г.);
 • точні методи розв'язання крайових задач теорії пружності і пластичності для багатошарових основ (науковий керівник професор Приварников А.К.);
 • стійкість та коливання неоднорідних механічних систем (науковий керівник професор Грищак В.З.).