Стара версія
Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Напрямки роботи


Головне призначення Центру полягає у забезпеченні ефективної міжнародної діяльності Запорізького національного університету, взаємовигідній і цілеспрямованій взаємодії з суб’єктами освітньої та наукової діяльності різних країн, створенні та розвитку довгострокових відносин із закордонними партнерами на підставі паритету і взаємної зацікавленості, обміні інтелектуальними ресурсами, розвитку академічної мобільності, а також зміцненні міжкультурних і ділових зв’язків.

  • Сприяння виходу Університету  на міжнародний ринок освітніх послуг.
  • Сприяння розвитку і впровадженню освітньої діяльності для іноземних громадян.
  • Планування і розробка пропозицій щодо розширення міжнародних зв’язків Університету.
  • Координація роботи з закордонними партнерами.
  • Забезпечення зв’язків з міжнародними службами та громадськими організаціями міста, області, інших державних та недержавних установ, ЗВО України та інших країн.
  • Координація роботи по залученню до співпраці з Університетом представництв іноземних фірм і організацій, фірм-контрактерів, а також інших госпрозрахункових структур, які пов’язані з міжнародною діяльністю.
  • Організація маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності у сфері експорту освітніх послуг.
  • Надання інформаційної, правової, організаційної ті іншої підтримки іноземним громадянам, які прибувають до Університету.

02.04.2019 08:50