Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Функції


На Центр покладаються наступні Функції:

 • оформлення запрошень для в’їзду іноземців на навчання до Університету;
 • організація та забезпечення зустрічі, прибуття та поселення іноземних громадян;
 • організація процесу оформлення документів на право перебування іноземців в Україні;
 • організація і керівництво процесом надання послуг на підготовчому відділенні;
 • контроль виконання зобов’язань іноземними здобувачами вищої освіти умов контракту щодо сплати вартості навчання та проживання у гуртожитку Університету;
 • вивчення іноземними здобувачами вищої освіти (слухачами) української мови як іноземної та інших навчальних дисциплін нерідною мовою навчання на підготовчому відділенні згідно з навчальними планами та програмами;
 • соціально-психологічна, соціально-культурна, лінгвістична адаптація іноземців до умов навчання у закладах вищої освіти України;
 • контроль відповідності організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти в Університеті нормативним вимогам щодо їх підготовки у закладах вищої освіти;
 • участь у проведенні інформаційно-рекламної роботи Університету, в тому числі з виготовлення матеріалів іноземними мовами, участь у функціонуванні web-сторінки підготовчого відділення для іноземних громадян в Інтернеті та інше;
 • інформаційне сприяння суб’єктам підприємницької діяльності з питань  організації набору іноземних громадян на навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються на підготовчому відділенні, в дусі гуманізму, політкоректності та толерантності у стосунках з громадянами України та інших країн і поваги до Законів та Конституції України;
 • проведення виховної та культурно-просвітницької роботи з іноземними здобувачами вищої освіти (слухачами);
 • ознайомлення їх із загальноприйнятими нормами поведінки, законами України, нормативно-правовими актами, що визначають правовий статус іноземних громадян в Україні, а також Статутом і правилами внутрішнього розпорядку Університету та правилами проживання у гуртожитку Університету;
 • робота з національними об’єднаннями іноземних громадян та студентським активом;
 • організація та проведення виховних заходів, освітніх, професійних, науково-практичних, туристичних, студентських обмінів та туристично-екскурсійних поїздок;
 • участь у комунікаційно-інформаційних заходах Університету для створення єдиного простору безперервної освіти, використання комплексу маркетингових комунікацій (інформаційно-рекламні презентації, конференції, круглі столи тощо) в Україні та за кордоном;
 • здійснення профорієнтаційної та рекламно-агітаційної роботи;
 • здійснення разом із Приймальною комісією набору іноземних здобувачів вищої освіти на навчання за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями;
 • контроль за дотриманням встановлених ліцензованих обсягів за спеціальностями Університету, формування складу груп;
 • контроль за дотриманням паспортно-візового режиму іноземних здобувачів вищої освіти, проживанням у гуртожитках Університету та за приватними адресами;
 • облік контингенту, контроль показників успішності навчання іноземних здобувачів вищої освіти.

02.04.2019 08:54