Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Університет / Підрозділи / Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ


Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Запорізького національного університету, який здійснює функції з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, практичної підготовки в університеті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями, освітніми програмами.

У своїй діяльності навчально-методичний відділ керується Конституцією України, законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів з питань ліцензування та акредитації, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, нормативними документами та наказами по університету, іншими нормативними актами в галузі.

Основні завдання навчально-методичний відділ вирішує через безпосереднє виконання таких основних функцій:

Основні завдання:

 • вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти і розробка рекомендацій з вдосконалення організації та науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • підведення підсумків, аналіз роботи та сприяння впровадженню інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес факультетів;
 • участь в організації методичної роботи в університеті на рівні, що забезпечує підготовку фахівців, які володіють основними компетенціями у певній галузі професійної діяльності;
 • розробка пропозиції для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативно-правової бази організації освітнього процесу та системи ступеневої освіти в університеті;
 • моніторинг якості навчально-методичного забезпеченням освітнього процесу, практичної підготовки та атестації здобувачів ступенів вищої освіти в університеті;
 • організація та супровід підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників.

 

Основні функції:

 • вивчення досвіду навчально-методичної роботи інших ЗВО України та зарубіжних країн;
 • розробка заходів щодо удосконалення навчальної та науково-методичної діяльності університету;
 • розробка проектів нормативних документів з організації та управління освітнім процесом в університеті;
 • методичне супроводження діяльності підрозділів університету з питань формування змісту освіти, змісту навчання, систем діагностики та технологій навчання;
 • організація розробки та облік освітніх програм для здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр та магістр;
 • навчально-методичне забезпечення практичної підготовки здобувачів ступенів вищої освіти за спеціальностями та освітніми програмами університету;
 • організація, документальне оформлення, контроль і підведення підсумків навчальної, виробничої практики студентів;
 • навчально-методичне забезпечення проведення атестації здобувачів вищої освіти;
 • щорічних звітів кафедр, факультетів та узагальнення передового досвіду в організації освітнього процесу;
 • підготовка інформації з питань навчально-методичної роботи університету для ректорату.

Положення про Навчально-методичний відділ