Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Університет / Підрозділи / Регіональний навчально-науково ... / Стратегія розвитку РННВЦ «Екологія» на 2011-2020рр.

Стратегія розвитку РННВЦ «Екологія» на 2011-2020рр.


Напрямки  інноваційної діяльності.  

 • загальна еколого-санітарна оцінка водойм за комплексом гідробіологічних, гідрохімічних, токсикологічних та бактеріологічних показників;
 • оцінка якості харчових продуктів торгівельної мережі м. Запоріжжя;
 • синтез біологічно активних речовин на основі сполук синтетичного та природного походження і розробка серед них ефективних біорегуляторів;
 • мікробіологічне виробництво біологічно активних речовин і препаратів;
 • розробка технічних умов національного стандарту на хутрову сировину об’єктів мисливської фауни;
 • створення автоматизованих систем управління об’єктами мисливської фауни;
 • вдосконалення біотехнології кільчеців (медичної п’явки, червоного каліфорнійського хробака);
 • вивчення впливу біологічно активних речовин (БАР) медичної п’явки та їх застосування в медицині та ветеринарії.

Очікувані наукові результати та їх впровадження.  

 • відомості про еколого-санітарний стан якості водойм;
 • надання рекомендацій щодо поліпшення стану водних об’єктів та розробка шляхів оптимізації їх стану;
 • створення інформаційної системи якості харчових продуктів;
 • розробка нових методів синтезу високоефективних і нетоксичних біорегуляторів широкого спектру дії та вивчення їх хімічних і біологічних властивостей є важливими задачами біології, медицини та хімії. Для створення біоактивних молекул застосовується не лише пошук нових сполук із природних джерел, але й синтез синтетичних речовин та хімічна модифікація вже існуючих активних сполук;
 • створення стандарту на хутрову сировину;
 • автоматизована система управління об’єктів мисливської фауни;
 • удосконалення біотехнології медичної п’явки;
 • гірудотерапевтичні засоби лікування хвороб людини та тварин.

Додаткові джерела фінансування.  

 • заключення  госпдоговору «Оптимізація водопостачання гальвановідділень гальванічного  цеху ВАТ «Мотор Січ»;
 • за рахунок коштів зацікавлених установ та підприємств сільськогосподарського та фармацевтичного профілю, інноваційних проектів та грантів;
 • укладання госпдоговорів на надання науково-виробничих послуг з гірудології та гірудотерапії;
 • виконання госпдоговорів з упорядкування мисливських угідь та рибницьких водойм різних форм власності;
 • пошук міжнародних проектів та підготовка заявок для участі в конкурсах, що проводять держави Європейської спільноти, зокрема, рамкові програми, регіональні та університетські стипендії.

Наукове співробітництво.  

 • з установами в рамках Навчально-науково-виробничого комплексу «Екологія» (ВАТ «Запоріжсталь», Запорізький обласний державний проектно-технологічний центр родючості ґрунтів і екології продукції міністерства АПУ, Центральний інститут механізації тваринництва УААН);
 • класичними університетами, ВНЗ медичного, сільськогосподарського профілю, заклади НАН України;
 • з Держкомлісгоспом України та Українського ордена «Знак пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького «УкрНДІлга»;
 • міжнародне співробітництво з Університетом дю Мен, Університетом Валенсія, Інститутом паразитології Польської АН, Російськими навчальними закладами.

Реклама і комерціалізація  результатів наукової діяльності.  

 • розробка  інформаційних буклетів щодо роботи РННВЦ «Екологія» та його підрозділів, їх розповсюдження серед зацікавлених осіб;
 • участь у роботі виставок, експозицій, проведення масових заходів екологічного спрямування;
 • проведення відеолабораторних робіт сумісно з програмою «Вдала покупка» телеканалу «Алекс» з визначення вмісту нітратів у зразках ранньої овочевої продукції та визначення якості питної води. Відзняті матеріали будуть використані в навчальному процесі, а також як реклама роботи Центру на телебаченні;
 • надання платних та дорадчих послуг садово-огороднім кооперативам та сільгоспвиробникам різних форм господарювання;
 • розміщення результатів роботи на сайті Запорізького національного університету, проведення конференцій, круглих столів, симпозіумів, розробка електронних бібліотек хімічних сполук тощо. Патентування наукових результатів та реалізація патентів;
 • висвітлення наукової діяльності РННВЦ «Екологія» на сторінках періодичних науково-популярних видань.

25.04.2016 18:54