Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Перелік програм


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

Галузь знань

Напрям підготовки

1

0101 Педагогічна освіта

6.010106 Соціальна педагогіка

2

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

6.010201 Фізичне виховання

6.010202 Спорт

6.010203 Здоров’я людини

3

0202 Мистецтво

6.020201 Театральне мистецтво

6.020207 Дизайн

4

0203 Гуманітарні науки

6.020301 Філософія

6.020302 Історія

6.020303 Філологія

5

0301 Соціально-політичні науки

6.030101 Соціологія

6.030102 Психологія

6.030104 Політологія

6

0302 Міжнародні відносини

6.030205 Країнознавство

7

0303 Журналістика та інформація

6.030301 Журналістика

6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю

6.030303 Видавнича справа та редагування

8

0304 Право

6.030401 Правознавство

9

0305 Економіка та підприємництво

6.030502 Економічна кібернетика

6.030503 Міжнародна економіка

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

6.030507 Маркетинг

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

10

0306 Менеджмент і адміністрування

6.030601 Менеджмент

11

0401 Природничі науки

 

6.040101 Хімія

6.040102 Біологія

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

12

0402 Фізико-математичні науки

 

6.040201 Математика

6.040203 Фізика

6.040204 Прикладна фізика

13

0403 Системні науки та кібернетика

6.040301 Прикладна математика

6.040302 Інформатика

14

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050103 Програмна інженерія

15

0901 Сільське господарство і лісництво

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство

16

1301 Соціальне забезпечення

6.130102 Соціальна робота

17

1401 Сфера обслуговування

6.140103 Туризм

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ»

 

Напрям підготовки

Спеціальність

1

0101 Педагогічна освіта

7.01010601 Соціальна педагогіка

2

0102 Фізичне виховання і спорт

7.01020101 Фізичне виховання

7.01020201Спорт (за видами)

7.01020302 Фізична реабілітація

3

0202 Мистецтво

7.02020101 Театральне мистецтво (за видами)

4

0203 Гуманітарні науки

7.02030201 Історія

7.02030203 Архівознавство

7.02030301 Українська мова і література

7.02030302 Мова і література (російська)

7.02030302 Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)

7.02030304 Переклад

5

0301 Соціально-політичні науки

7.03010101 Соціологія (за видами діяльності)

7.03010201 Психологія

7.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)

6

0302 Міжнародні відносини

7.03020501 Країнознавство

7

0303 Журналістика та інформація

7.03030101 Журналістика (за видами)

7.03030201 Реклама

7.03030202 Зв’язки з громадськістю

7.03030301 Видавнича справа та редагування

8

0304 Право

7.03040101 Правознавство

9

0305 Економіка та підприємництво

7.03050201 Економічна кібернетика

7.03050301 Міжнародна економіка

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

7.03050802 Банківська справа

7.03050901 Облік і аудит

10

0306 Менеджмент і адміністрування

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

7.03060107 Логістика

11.

0401 Природничі науки

7.04010101 Хімія

7.04010201 Біологія

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

12

0402 Фізико-математичні науки

7.04020101 Математика (за напрямами)

7.04020301 Фізика (за напрямами)

7.04020302 Фізика конденсованого стану

7.04020401 Прикладна фізика (за галузями використання)

13

0403 Системні науки та кібернетика

7.04030101 Прикладна математика

7.04030201 Інформатика

14

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010302 Інженерія програмного забезпечення

15

1301 Соціальне забезпечення

7.13010201Соціальна робота

16

1401 Сфера обслуговування

7.14010301 Туризмознавство (за видами)

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР»

 

Напрям підготовки

Спеціальність

1

0101 Педагогічна освіта

8.01010601 Соціальна педагогіка

2

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

8.01020101 Фізичне виховання

8.01020201 Спорт (за видами)

8.01020302 Фізична реабілітація

3

0203 Гуманітарні науки

8.02030201 Історія

8.02030203 Архівознавство

8.02030301 Українська мова і література

8.02030302 Мова і література (російська)

8.02030302 Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)

8.02030304 Переклад

4

0301 Соціально-політичні науки

8.03010101 Соціологія (за видами діяльності)

8.03010201 Психологія

8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)

0302 Міжнародні відносини

7.03020501 Країнознавство

5

0303 Журналістика та інформація

8.03030101 Журналістика (за видами)

8.03030201 Реклама

8.03030202 Зв’язки з громадськістю

5

0304 Право

8.03040101 Правознавство

6

0305 Економіка та підприємництво

8.03050201 Економічна кібернетика

8.03050301 Міжнародна економіка

8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

8.03050901 Облік і аудит

7

0306 Менеджмент і адміністрування

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8.03060107 Логістика

8

0401 Природничі науки

8.04010101 Хімія

8.04010201 Біологія

8.04010209 Генетика

8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

9

0402 Фізико-математичні науки

8.04020101 Математика (за напрямами)

8.04020301 Фізика (за напрямами)

8.04020302 Фізика конденсованого стану

8.04020401 Прикладна фізика (за галузями використання)

10

0403 Системні науки та кібернетика

8.04030101 Прикладна математика

8.04030201 Інформатика

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

8.05010302 Інженерія програмного забезпечення

11

1301 Соціальне забезпечення

8.13010201 Соціальна робота

12

1401 Сфера обслуговування

8.14010301 Туризмознавство (за видами)

13

1501 Державне управління

8.15010002 Державна служба

14

1801 Специфічні категорії

8.18010013 Управління проектами

8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою

8.18010016 Бізнес-адміністрування

8.18010019 Медіа-комунікації

8.18010021 Педагогіка вищої школи


11.08.2016 09:26