Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Навчання / Інформаційний пакет ECTS / Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)

Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)


Навчальний процес у ЗНУ побудований на принципах Європейської кредитно-трансферної системи.

Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань в ЗНУ оцінюється в умовних одиницях – кредитах. Один кредит відповідає 36 академічним годинам аудиторних занять і самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни.

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року. Рекомендований розподіл кредитів на навчальний рік: осінній та весняний семестри – по 26 кредитів, додатковий навчальний період весняного семестру – 8 кредитів.

Для отримання базової вищої освіти студенту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр необхідно набрати певну кількість кредитів, визначену навчальним планом підготовки бакалаврів відповідного напряму. Кількість кредитів навчального плану підготовки бакалаврів дорівнює 240 кредитам.

Для отримання повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст студенту необхідно набрати певну кількість кредитів, визначену навчальним планом підготовки спеціалістів відповідної спеціальності, яка повинна дорівнювати 60 кредитам.

Для отримання повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр студенту необхідно набрати певну кількість кредитів, визначену навчальним планом підготовки магістрів відповідної спеціальності, яка повинна бути:

  • не меншою 60 кредитів – для програм тривалістю 10 місяців;
  • не меншою 90 кредитів – для програм тривалістю 1 рік і 5 місяців.
  • не меншою 120 кредитів і не перевищувати 135 кредитів – для програм тривалістю 1 рік 10 місяців;

11.08.2016 09:27