Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Загальний опис закладу


Історія Запорізького національного університету (ЗНУ) як вищого навчального закладу починається з вересня 1930 року заснуванням інституту народної освіти. У 1931 р. інститут перейменували в педагогічний інститут професійної освіти. У 1933 р. інститут отримав назву – Запорізький державний педагогічний інститут, який у 1985 р. було реорганізовано в Запорізький державний університет. 24 грудня 2004 р. указом президента України Л. Кучми університету було надано статус національного.

Запорізький національний університет – це вищий навчальний заклад ІІІ–IV рівня акредитації. До структури ЗНУ входять разом із відокремленими підрозділами: 17 факультетів (математичний, фізичний, біологічний, економічний, юридичний, менеджменту, історичний, філологічний, іноземної філології, соціології та управління, соціальної педагогіки та психології, журналістики, фізичного виховання, Кримський факультет у м. Сімферополі, Криворізький факультет, Нікопольський факультет, Економіко-гуманітарний факультет у м. Мелітополі), 2 коледжі (Економіко-правничий та Торговий), Навчально-науково-виробничі центри «Екологія» та «Металспецпроект», Центр післядипломної освіти, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов, наукова бібліотека, кілька музеїв, видавництво та інші структурні підрозділи університету.

Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр – 36 напрямів підготовки, спеціаліст – 45 спеціальностей, магістр – 49 спеціальностей. Коледжі університету здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за 11-а спеціальностями. Підготовку кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснюють в аспірантурі за 47-а спеціальностями та в докторантурі за 17-а спеціальностями.

Ступеневу систему освіти в ЗНУ забезпечує 651 науково-педагогічний працівник (73 професори, доктори наук; 438 доценти, кандидати наук).

Запорізький національний університет співпрацює із вищими навчальними закладами й установами в рамках 49 угод про співробітництво. За 2013 рік 69 викладачів, аспірантів і докторантів ЗНУ пройшли стажування (у т.ч. підвищення кваліфікації) у закордонних університетах та установах. Щорічний показник студентської академічної мобільності становить близько двох сотень осіб (навчання у магістратурі, стажування за профільними спеціальностями, мовні курси за кордоном).

На сьогодні в ЗНУ реалізується 30 міжнародних програм і проектів. Так, у рамках Програми україно-болгарського освітьно-наукового співробітництва організовано викладання болгарської мови та літератури, проходить лінгво-культурологічна практика слухачів в Університеті м. Габрово (Болгарія).

У рамках міжнародного проекту «ЕЛЕКТРА» тільки у 2013 році 7 студентів і аспірантів ЗНУ отримали стипендії на навчання та стажування в іноземних університетах-партнерах за профільними спеціальностями.

Наукова бібліотека університету налічує понад 900 тис. друкованих та електронних одиниць різних видань, з них: наукових – близько 370 тис. примірників, навчальних – більше 350 тис. примірників, періодичних видань – 180 тис. примірників.

В університеті є 9 навчальних корпусів, спортивний комплекс, 4 гуртожитки, 2 медпункти, студентський спортивно-оздоровчий табір «Славутич» на узбережжі Азовського моря. В університеті працюють спортивно-оздоровчий комплекс, інтернет-радіо «Юніверс», незалежний студентський портал «Запорізькі Пороги», локальна телевізійна мережа «Юніверс-TV», видається газета «Запорізький університет».

Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою діяльності університету, яка забезпечує зростання його іміджу як провідного навчально-наукового центру Запорізького регіону та сприяє підвищенню рейтингу ЗНУ серед вищих навчальних закладів України. Університет є засновником і видавцем 13 фахових видань: «Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство», «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки», «Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки», «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки», «Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки», «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки», «Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт», «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки», «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини», «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету», «Нова філологія», «Питання біоіндикації та екології», «Старожитності степового Причорномор'я і Криму», в яких публікують свої наукові роботи вітчизняні та іноземні вчені, науковці ЗНУ, а також студенти.


11.08.2016 09:24