Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Навчання / Інформаційний пакет ECTS / Інформація про консультативну допомогу студентам

Інформація про консультативну допомогу студентам


Консультаційну допомогу студент може отримати в деканаті факультету, на кафедрі, у відділі виховної роботи, у відділі міжнародних зв’язків і роботи з іноземними студентами.

В деканаті факультету студент може отримати інформацію щодо:

 • реєстрації студента на початку навчального року;
 • розкладу занять; довідки про навчання, академічної довідки;
 • навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів;
 • стипендії: загальної, підвищеної, соціальної;
 • індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • перезарахування дисциплін;
 • надання академічної відпустки, стажування, відрахування;
 • поновлення на навчання;
 • переведення на іншу форму навчання.

На кафедрі студент може отримати інформацію щодо:

 • навчального плану підготовки за певним напрямом або спеціальністю; індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт;
 • проходження практики.

При відділі виховної роботи працює психологічна служба, діяльність якої включає:

 • психологічний супровід навчально-виховного процесу;
 • психологічний супровід соціального та особистісного розвитку студентів в процесі навчально-професійної діяльності;
 • формування та розвиток у студентів здатності до самопізнання, саморегуляції, саморозвитку та самоорганізації;
 • забезпечення психологічної підтримки через надання індивідуальної чи групової допомоги;
 • психологічне консультування усіх учасників освітнього процесу;
 • підвищення психологічної компетенції суб’єктів освітнього процесу;
 • формування конкурентоспроможного фахівця.

Відділ міжнародних зв’язків і роботи з іноземними студентами надає інформацію щодо:

 • міжнародних програм: стипендії, літні школи, волонтерство, гранти, конкурси;
 • порядку прийому іноземних громадян на навчання до «Запорізького національного університету».

11.08.2016 09:27