Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Наукова діяльність кафедри міського будівництва та господарства ведеться в рамках паспортів наукових спеціальностей 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування», 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», 05.23.02 «Основи і фундаменти», 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура». Напрямок науково-дослідних тем кафедри також відповідає вказаним напрямам.

Аспіранти, пошукувачі та співробітники кафедри здобувають наукові ступені кандидата та доктора наук за спеціальностями «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», «Водопостачання, каналізація», «Основи і фундаменти». За останні роки захищено 1 докторську та 6 кандидатських дисертацій, ведеться підготовка аспірантів.

Магістранти та студенти бакалаврату, що навчаються за профілем кафедри, активно залучаються до науково-дослідних робіт, виступають на конференціях з доповідями та публікуються у фахових виданнях України. Викладачі кафедри входять до редакційних колегій провідних наукових видань, збірників наукових праць за тематикою кафедри.

Викладачі кафедри співпрацюють з провідними підприємствами, установами, науково-дослідними інститутами, органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, архітектурними бюро та майстернями, проектними фірмами, виробничими компаніями, громадськими організаціями та спілками галузі будівництва, архітектури та містобудування Запорізького регіону та України. На кафедрі працюють фахівці, що мають кваліфікаційні сертифікати архітектора-проектувальника, інженера-проектувальника, експерта з обстеження будівель і споруд, інженера технічного нагляду, менеджера-управителя багатоквартирного будинку (групи будинків), енергоаудитора, та виконують господарсько-договірні роботи відповідного профілю на замовлення.

Співробітники кафедри залучаються до проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації за спеціальністю та напрямками кафедри, приймають активну участь у роботі спеціалізованої навчально-наукової лабораторії з оцінки технічного стану, обстеження та паспортизації будівель, споруд і інженерних мереж, а також у підготовці та прийнятті іспиту кваліфікованих енергоаудиторів.


06.02.2019 16:32