Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Підвищення якості підготовки фахівців визначено на факультеті як пріоритетне завдання, що передбачає впровадження інноваційних технологій навчання, наскрізну комп’ютеризацію та інформатизацію, залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи, отримання теоретичних і практичних знань, а також надбання студентами навичок науково-організаційної діяльності.

Наукова діяльність факультету спрямована на вирішення задач, поставлених в «Енергетичній стратегії України на період до 2035 року», «Державній цільовій програмі модернізації комунальної теплоенергетики», «Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України на період до 2020 року» в галузевих і регіональних програмах підвищення енергоефективності та зниження споживання енергоресурсів.

Щорічно на кафедрах факультету виконуються науково-дослідні роботи за держзамовленням та за госпдоговорами. В останній науково-технічній розробці «Формування теплофізичних властивостей елементів конструкції теплового захисту енергетичного обладнання шляхом створення прогнозованих пористих структур для промисловості України» (номер державної реєстрації 0117U006455, керівник Чейлитко А.О.) приймав участь аспірант нашого факультету на посаді молодшого наукового співробітника.

За участі студентів та аспірантів щорічно публікується велика кількість статей у наукових фахових виданняхУкраїни, з них майже 30% самостійно. Збільшується кількість доповідей студентів на наукових конференціях. Тільки у 2019 році на конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ЗНУ «Молода наука 2019» студенти зробили 89 доповідей.


08.10.2019 16:49