Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Університет / Інженерний інститут ... / Факультети / Факультет економіки та ... / Кафедри / Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування


Завідувач кафедри

Метеленко Наталя Георгіївна

доктор економічних наук, професор

Адреса: 69006, м. Запоріжжя, просп. Соборний 226, л419

Tел.: (061) 227-12-34

E-mail: natalia.metelenko@gmail.com

Заступник завідувача кафедри

Сіліна Ірина Вадимівна

кандидат економічних наук, доцент

Адреса:

Tел.:

E-mail: ivsilina@ukr.net

Провідний фахівець

ПІБ

Адреса:

Tел.:

E-mail:

Кафедра заснована в 1994 році. Спочатку це була кафедра менеджменту і економіки промисловості. У 2001 році кафедра була реорганізована в кафедру фінансів і менеджменту, а у 2003 році в кафедру фінансів.

Кафедра фінансів входить до складу факультету економіки та управління. Факультет має сучасні навчальні лабораторії, комп'ютерні класи, локальну комп’ютерну мережу.

З 2004 р. на кафедрі фінансів розпочато підготовку магістрів зі спеціальності 8.050104 «Фінанси».

Кафедра фінансів ставить за мету підготувати фахівців, які володіють мистецтвом управління фінансами. Концепцією навчання на кафедрі передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі практичних занять, проходження навчальної, виробничої і переддипломної практики у фінансових установах та на підприємствах (ПАТ "Мотор Сич", ПАТ "Дніпроспецсталь", ПАТ "ЗАЗ", АТ "Ощадбанк", ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "УкрСиббанк" та ін.). За бажанням студентів, які володіють іноземною мовою, можливе їх закордонне стажування.

Підготовка спеціалістів здійснюється за денною та заочною формою навчання у відповідності до діючих галузевих стандартів освіти, навчальних планів та робочих програм, які відповідають вимогам діючих державних стандартів.

Підготовка спеціалістів для професійної діяльності поєднує у собі знання гуманітарного, природничо-наукового та загальноекономічного, професійного циклів, що сприяють підготовці висококваліфікованих фінансистів, здатних працювати на всіх ланках фінансової системи в умовах ринкової економіки.


10.06.2020 13:59