Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Науково-дослідна робота кафедри виконується у відповідності з Державною програмою, програмами Міністерства освіти та науки України та тематичним планом. Основний напрям наукової діяльності кафедри «Економіки та інформаційних технологій» – «Соціально-поведінкові аспекти дослідження економічних систем».

Науково-дослідницька діяльність кафедри планується та виконується за такими основним напрямками:

  1. Економіко-математичні методи і моделі управління соціально-економічними системами.
  2. Моделювання процесів планування та розвитку економічних об’єктів з використанням сучасних інформаційних технологій.
  3. Корпоративне управління бізнес-процесами на основі сучасних інформаційних технологій.
  4. Моделювання економічної безпеки регіону, корпорації, підприємства.
  5. Моделювання прикладних задач.

На протязі існування викладачами кафедри було підготовлено та захищено 3 докторські дисертації та 10 кандидатський дисертацій.

Викладачі кафедри економіки та інформаційних технологій беруть активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, за результатами яких публікуються тези доповідей.

Результати наукової діяльності кафедри економіки та інформаційних технологій за 2013-2018 рр. (у т.ч. зі студентами): монографії та розділи в колективних монографіях – 15; наукові фахові статті – понад 60; тези – близько 250; публікації викладачів зі студентами – близько 200.

Міжнародні зв’язки кафедри економіки та інформаційних технологій характеризуються активною участю викладачів в роботі міжнародних наукових конференцій та публікацією статей в міжнародних збірниках.

За останній час були організовані та проведені наступні міжнародні науково-практичні конференції: «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції» (25-27 вересня 2014 року); інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку освітнього простору: глобальний вимір» (25 листопада 2016 року); «Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі» (21-23 вересня 2017 року) тощо.

Кафедрою економіки та інформаційних технологій було організовано та проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Інформація та бізнес: економічні аспекти моделювання» (16 листопада 2016 року) за участю колег з Литви та Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Моделювання сталого розвитку в інформаційному суспільстві: цифрова економіка, управління, бізнес» (17 травня 2018 року).

В рамках програми міжнародного співробітництва кафедри з Вищою школою управління охороною праці в місті Катовіце Польща (WSZOP) з метою підтримки освітньо-наукової мобільності студентів проводиться академічна співпраця з обміну студентами (програма «Два дипломи») та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри.


06.02.2019 15:19