Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


Науково-дослідна робота є важливою компонентою діяльності кафедри, яка вимагає наявності високого інтелектуального потенціалу її викладачів.

За період свого існування кафедра фінансів, банківської справи та страхування успішно провела і брала активну участь у організації Міжнародних конференцій на базі економічного факультету ЗНУ і концепцією передбачається подальша активна робота в цьому напрямку. Окрім того, участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях розглядається як важлива складова обміну науково-педагогічним досвідом і іміджовим просуванням потенціалу і здобутків кафедри серед наукової спільноти.

Для реалізації визначених завдань Концепції розвитку кафедри заплановано здійснити наступні кроки:

  1. Проведення міжнародної науково-практичної конференції.
  2. Видання кафедральних монографій на актуальні теми теорії і практики у відповідності до наукових інтересів викладачів і профілю кафедри.
  3. Продовження налагодження міжнародного наукового співробітництва з іноземними ВНЗ, зокрема, з Опольською Політехнікою, Економічним університетом у м. Катовіци, та іншими навчальними закладами.
  4. Організація та проведення олімпіад серед студентів за предметами, що викладаються на кафедрі.
  5. Співпраця з місцевими підприємствами щодо проведення наукових досліджень і впровадження практичних аспектів наукових розробок.
  6. Подальше виконання науково-дослідних тем в межах робочого часу викладачів та аспірантів (здобувачів наукового ступеня – доктор філософії) кафедри;
  7. Наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ВНЗ і науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень тощо;
  8. Робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ВНЗ зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання.
  9. Впроваджувати в навчальний процес програму подвійних дипломів за участю кафедри фінансів.
  10. Розглянути можливість участі студентів у літній мовній школі та проходження виробничої практики на базі зарубіжних вишів-партнерів.

Виконання більшості запланованих заходів розраховано на використання наукового потенціалу всіх без винятку викладачів кафедри як у сфері банківської справи, так і фінансів.


03.07.2020 13:26