Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


Метою науково-дослідницької діяльності професорсько-викладацького складу кафедри обліку та оподаткування є зростання наукового потенціалу викладачів; одержання наукових результатів у галузі обліку, аналізу, контролю та аудиту та їх імплементація під час формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчально-методичних посібників; залучення студентів до творчої та наукової роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічне поєднання змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

Результати науково-дослідної роботи регулярно публікуються в наукових журналах та апробуються на наукових конференціях, використовуються при підготовці нових підручників, навчальних і методичних посібників та лекцій.

Колектив кафедри приймає активну участь у науково-практичних конференціях як на рівні ЗНУ, так і на загальнодержавному та міжнародному рівнях з метою апробації результатів наукових досліджень. За результатами наукових досліджень викладачами та співробітниками кафедри щорічно публікується понад 40 наукових праць, робиться більш ніж 30 доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі й у співавторстві зі студентами факультету.

На кафедрі обліку та оподаткування виконується науково-дослідна робота «Економічний інструментарій управління розвитком підприємства» (2016-2021), державний реєстраційний номер 0114U002657, метою якої є узагальнення і аналіз теоретичних положень і розробка обліково-аналітичного забезпечення управлінських рішень в сучасних умовах господарювання.

На кафедрі працюють наукові семінари та студентські наукові гуртки.

Важливим показником діяльності кафедри є пошук нових і поширення існуючих форм навчання та наукової роботи студентів і аспірантів. До таких форм наукової роботи належать: участь студентів у виконанні наукових розробок за напрямами кафедри, здійснення самостійних пошукових досліджень, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях та олімпіадах.

Це сприяє накопиченню та поширенню знань, освоєнню перспективних наукових напрямів, стимулює творчу діяльність майбутніх фахівців. Під керівництвом провідних викладачів кафедри плідно працюють студентські наукові гуртки.

За результатами досліджень готуються роботи на конкурс наукових студентських робіт, проводяться кафедральні науково-практичні семінари, зразкові доповіді студентів публікуються в збірниках наукових праць.

Наукові роботи студентів кафедри відмічено нагородами всеукраїнських та регіональних конкурсів наукових робіт.

Таким чином активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи.


08.10.2019 11:26