Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


Метою науково-дослідницької діяльності професорсько-викладацького складу кафедри управління персоналом і маркетингу є зростання наукового потенціалу викладачів; одержання наукових результатів за напрямами маркетингу, управління персоналом та міжнародного маркетингу. Іх застосування під час формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, практичних занять, посібників; залучення студентів до творчої та наукової роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічне поєднання змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

Результати науково-дослідної роботи регулярно публікуються в наукових журналах та апробуються на наукових конференціях, використовуються при підготовці нових монографій та лекцій.

Колектив кафедри приймає активну участь у проведенні міжнародних науково-практичних конференціях, науково-практичних конференціях , круглих столах, як на рівні ЗНУ, так і на загальнодержавному з метою апробації результатів наукових досліджень.

За результатами наукових досліджень викладачами та співробітниками кафедри щорічно публікується понад 20 наукових праць, робиться більш ніж 30 доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі й у співавторстві зі студентами факультету. Видається кафедральна монографія на актуальні теми теорії і практики у відповідності до наукових інтересів викладачів і профілю кафедри.

На кафедрі проводиться робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ВНЗ зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання.

Важливим показником діяльності кафедри є пошук нових і поширення існуючих форм навчання та наукової роботи студентів і аспірантів. До таких форм наукової роботи належать: участь студентів у виконанні наукових розробок за напрямами кафедри, здійснення самостійних пошукових досліджень, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях та олімпіадах, обговореня проблем активізації інноваційно–інвестиційної діяльності підприємств м.Запоріжжя.

За результатами досліджень готуються роботи на конкурс наукових студентських робіт, проводяться кафедральні науково-практичні семінари, зразкові доповідіей студентів публікуються в збірниках наукових праць.

На кафедрі проводиться робота з можливості участі студентів у літній мовній школі та проходження виробничої практики на базі зарубіжних вишів-партнерів.

Наукові роботи студентів кафедри відмічено нагородами всеукраїнських та регіональних конкурсів наукових робіт.

Таким чином, активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи та виконання більшості запланованих заходів розраховано на використання наукового потенціалу всіх без винятку викладачів кафедри.


16.10.2019 10:57