Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Наукова діяльність на кафедрі управління фінансово-економічною безпекою і проектами здійснюється відповідно до «Концепції організації науково-дослідної роботи» і є невід’ємною складовою освітнього процесу. Вона реалізується на підставі Закону України «Про освіту», Статуту університету, нормативних актів щодо організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах.

Викладачі кафедри ведуть дослідження за державними науково-дослідними темами: «Теоретичні та методологічні засади управління фінансово-економічною безпекою на мікро- та макрорівнях» та «Проектно-орієнтований підхід до управління розвитком підприємств» (керівник тем – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри Лепьохін О.В.; виконавці: доцент Лепьохін О.В, професор Ібрагімов Е.Е., доцент Іващенко О.В., викладач Клименко С.Є., викладач Северина С.В., асистент Бондар Ю.О., асистент Бехтер Л.А.).

Метою науково-дослідницької діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є зростання наукового потенціалу викладачів; одержання наукових результатів у галузі управління фінансово-економічною безпекою і проектами та їх імплементація під час формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчально-методичних посібників; залучення студентів до творчої та наукової роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічне поєднання змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

Щороку на кафедрі проводяться «круглі столи» з обговорення важливих питань теорії і практики управління фінансово-економічною безпекою держави і регіонів та управління проектами регіонального розвитку за участю представників органів влади та місцевого самоврядування, представників асоціацій, викладачів та студентів.


28.07.2016 16:07