Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Університет / Факультети / Економічний факультет / Наукова діяльність / Звіт про науково-дослідну роботу на економічному факультеті за 2010 – 2011 навчальний рік

Звіт про науково-дослідну роботу на економічному факультеті за 2010 – 2011 навчальний рік


Науково-дослідна робота на економічному факультеті здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково–технічну діяльність», іншими нормативно–правовими документами, а також Статутом і Регламентом Запорізького національного університету та відповідно до плану науково–дослідної роботи економічного факультету.

Наукові конференції

Важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, створюють сприятливі умови для обміну передовим досвідом між ученими з інших вищих навчальних закладів і науково–дослідних установ України та зарубіжжя, а також дають змогу налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері науково-дослідної діяльності.

Так, цього навчального року вже вп’яте було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів».

Науковий захід відбувся на економічному факультеті 13–14 жовтня 2010 р.

Науковці та фахівці–практики з різних міст України, зарубіжні вчені взяли участь у роботі таких секцій:

 • Теоретичні проблеми трансформаційних процесів в економіці України та на рівні регіонів;
 • Теорія і практика обліку, аналізу, аудиту: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку;
 • Моделювання економічних систем в умовах невизначеності;
 • Проблеми і перспективи розвитку фінансово–кредитного механізму на регіональному та макроекономічному рівнях;
 • Формування та розвиток суб’єктів ринкової економіки за умов глобалізації.

12 квітня 2011 року на економічному факультеті відбулося засідання секції «Економічні науки» в рамках IV університетської науково–практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2011».

Знаковим є те, що з кожним роком все більше студентів бажає взяти участь в обговоренні актуальних проблем розвитку різних галузей економіки на сучасному етапі, їх причин та шляхів подолання, а також можливостей впровадження інноваційних технологій у господарську діяльність підприємств.

Довгоочікуваним нововведенням у цьому році став телеміст з Національним дослідним технологічним університетом «МІСіС» Інститутом економіки й управління промисловими підприємствами.

Так, за допомогою відеозв’язку учасники конференції мали можливість взяти участь в обговоренні актуальних проблем сучасного розвитку економіки України та Росії. Також під час телемосту російські студенти висловили зацікавленість у подальшій співпраці та вирішенні питань щодо розробки та впровадження інноваційних ідей у сферу практичного застосування.

Під час проведення секційного засідання вразила різноманітність тем доповідей студентів, кожен доповідач намагався максимально вичерпно висвітлити тему та запропонувати свої інноваційні ідеї для вирішення розглянутих проблем.

Студенти Малої академії управління бізнесом КРЦМтаШ у своїх доповідях розкрили цікаві пропозиції та ідеї, а також підготували ґрунтовні комп’ютерні презентації.

Проведене засідання ще раз продемонструвало великий інтелектуальний потенціал учасників та їх зацікавленість у покращенні соціально–економічного розвитку нашої держави.

14–15 квітня поточного року на економічному факультеті Запорізького національного університету було проведено V Міжнародну студентську конференцію «Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття».

Мета проведення цього наукового заходу полягала в генерації інноваційних ідей і формулюванні конкретних пропозицій щодо вирішення соціально–економічних проблем забезпечення сталого розвитку України як європейської держави в умовах світової макроекономічної нестабільності.

Було передбачено обговорення таких тематичних напрямів:

 • Теоретичні проблеми інноваційних процесів у період глобалізації;
 • Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності в економіці України;
 • Актуальні проблеми фінансування інноваційної діяльності в ХХІ столітті;
 • Моделювання інноваційних процесів в економічних системах.

Конференція на економічному факультеті Запорізького національного університету проводиться вже традиційно. В цілому було прийнято 269 заявок і тез доповідей, у т.ч. від зовнішніх учасників прийнято 84 заявки і тези, що становить майже третину. Також були прийняті заявки та тези доповідей від 10 зарубіжних учасників. Зовнішні учасники конференції представляють різні регіони України та зарубіжжя, серед них як наші найближчі сусіди із Запоріжжя, Мелітополя, Дніпропетровська, Нікополя, так і представники Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сімферополя, Чернігова, Москви та інших міст. Така кількість учасників свідчить про неабиякий інтерес до проблем, які обговорювалися на конференції.

Круглі столи

Багато уваги на факультеті приділяється науковій роботі з творчою молоддю – студентами, аспірантами та здобувачами. Зокрема було проведено цілу низку круглих столів, в роботі яких брали участь як студенти та молоді науковці, так і запрошені гості, що представляли комерційні підприємства, наукові та фінансові установи, державні структури, а також громадські організації.

23 вересня 2010 р. було проведено Круглий стіл «Інноваційно–інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки регіонів та держави».

Робота відбувалася за такими секціями:

 • Вплив інвестування на економіку держави;
 • Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання та її вплив на розвиток Запорізького регіону;
 • Інноваційна діяльність в Україні та Запорізькій області;
 • Інноваційно–інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання та її вплив на економіку держави і регіонів.

З числа гостей заходу брали участь в обговоренні проблем активізації інноваційно–інвестиційної діяльності Медвідь С.М., начальник головного фінансового управління Запорізької обласної державної адміністрації, Коваль А.В., заступник начальника Контрольно–ревізійного управління в Запорізькій області, Трущенко М.Г., заступник голови Шевченківської районної адміністрації м. Запоріжжя, Олійнікова Н.В., бізнес–тренер, консультант з питань стратегічного розвитку та Лепьохін О.В., начальник Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі.

25 листопада 2010 р. – Круглий стіл «Ціноутворення як основа забезпечення ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення».

Напрями роботи круглого столу: теоретико–методичні засади формування ціни, цінова політика суб’єктів господарювання, вплив ціноутворення на економіку держави та регіонів.

23 грудня 2010 р. – Круглий стіл «Інфляційні процеси та їх вплив на економіку держави і добробут населення».

Особливу зацікавленість серед студентів викликали доповіді Лєх І.І., віце–президента Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал», голови правління союзу підприємців Хортицького району «Порада» м. Запоріжжя, Кривенко Л.О., союз підприємців «Ніка» та Пучкова О.В., директора ТОВ «Урожай».

17 лютого 2011 р. – Круглий стіл «Бюджетування як інструмент забезпечення життєдіяльності підприємства».

За результатами обговорення доповідей учасників було визначено ряд найважливіших проблем розвитку економіки України в сучасних умовах. З метою вирішення зазначених проблемних питань були обговорені та отримали схвалення пропозиції доповідачів.

Варто зазначити, що під керівництвом декана економічного факультету, д.е.н., професора Череп А.В. була зареєстрована науково–дослідна робота «Бюджетування як інструмент ефективного управління суб’єктами господарювання, регіонами та державою в цілому», що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (№ 5/11, № ДР 0111U000107).

21 квітня 2011 р. – Круглий стіл «Фінансово–економічна безпека як чинник стабілізації економіки держави, регіону, підприємства».

Напрями роботи круглого столу:

 • Фінансово-економічна безпека підприємств;
 • Фінансово-економічна безпека регіону;
 • Фінансово-економічна безпека держави.

Про важливість інновацій в контексті забезпечення фінансово–економічної безпеки та можливості міжнародної співпраці й підвищення кваліфікації за кордоном доповіли Базілюк К.В., менеджер Запорізького державного центру науки, інновацій та інформатизації (ЗЦНІІ), координатор проектів міжнародного співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій та Сєлін С.М., експерт Запорізького регіонального контактного пункту від Офісу Спільної підтримки інтеграції України до Європейського дослідницького простору (JSO–ERA).

Всеукраїнські конкурси й олімпіади на економічному факультеті

Згідно з наказом № 1084 МОН України від 15 листопада 2010 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010–2011 навчальному році» ЗНУ визначений як базова установа для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Безпосередню підготовку і проведення Конкурсу було доручено провести кафедрі обліку і аудиту економічного факультету.

31 березня – 1 квітня на базі Запорізького національного університету відбувся другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». На конкурс усього надійшло 203 роботи від українських студентів.

Організатори передбачили неформальні зустрічі для студентів. Так, 1 квітня для учасників конкурсу організували цікаву екскурсію до музею Запорізького козацтва на о. Хортиця.

На підсумковій конференції конкурсу кращі роботи відзначили дипломами першого, другого та третього ступенів. Перше місце присудили 12 учасникам, а друге та третє розділили між собою по 24 молодих науковця. Під час конференції студентські наукові роботи оцінювало незалежне професійне журі, до складу якого увійшли представники громадських об’єднань, серед них: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (віце-президент Педак В.Ф.), Аудиторська фірма «Лінара-аудит» (директор Дєєва Л.Є.).

Гідно представляли свій університет студенти ЗНУ в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Ганна Верескун та Ірина Редька, які нагороджені дипломом І ступеня.

Організація та проведення другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика».

Близько 80 кращих знавців економічної кібернетики з 23 вишів України продемонстрували свої знання під час ІІ етапу олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика». За результатами змагань перше місце розділили між собою ЗНУ та КНУ ім. Тараса Шевченка. Друге місце отримав ЛНУ ім. І.Франка, третє – Одеський національний морський університет. В особистому заліку дипломами III ступеня і медалями нагороджені Катерина Шихєєва (ОНМУ), Олеся Муравська (ЛНУ ім. Франка), Сергій Семешкін (ХДЕУ). Дипломи II ступеня отримали Анастасія Ситєнко (КНУ ім. Шевченка), Денис Дунін (КНУ ім. Шевченка), Сергій Іванов (ЗНУ).

Перше місце і медаль переможця, а також спеціалізовану програму з вивчення основ програмування отримав студент ЗНУ Костянтин Трунов.

Загалом, журі конкурсу відзначило високий рівень підготовки учасників, а також тенденцію до збільшення з року в рік кількості учасників олімпіади.

Також черговою перемогою на науковій ниві відзначилися студенти економічного факультету, які гідно захистили свої наукові роботи під час другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010–2011 навчальному році за спеціальністю «Економіка підприємства та управління виробництвом».

Так, у Житомирському державному технологічному університеті, де в кінці березня проходив другий тур конкурсу, Олексій Міняйло з науковою роботою «Інвестування в альтернативні джерела енергії підприємств в Україні та Запорізькій області» був нагороджений дипломом І ступеня. Олександра Покидишева з науковою роботою «Джерела інвестування в інновації підприємств» здобула нагороду дипломом ІІІ ступеня.

Наукові роботи були виконані під керівництвом декана економічного факультету, доктора економічних наук, професора Череп А.В. Учасники–переможці отримали цінний досвід науково–дослідної діяльності, захисту отриманих результатів, позитивні враження від спілкування зі студентами з інших міст, які брали участь у конкурсі.

7 квітня 2011 р. у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи НБУ відбувся другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010–2011 навчальному році зі спеціальності «Банківська справа», в результаті якого магістранта економічного факультету Ганна Рурка отримала диплом ІІ ступеня.

Наукове дослідження Ганна Рурка проводила також під керівництвом декана економічного факультету, доктора економічних наук, професора Череп А.В. Такі перемоги заохочують до подальших цікавих і плідних наукових досліджень актуальних економічних проблем і надихають інших студентів економічного факультету долучатися до науково–дослідної діяльності.

Позитивною тенденцією є активна участь науковців економічного факультету Запорізького національного університету в організації та проведенні конкурсів і олімпіад в інших вищих навчальних закладах. Так, наприклад, заступник декана з наукової роботи, к.е.н., доцент Линенко Андрій Володимирович брав участь у підготовці та проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Інтелектуальна власність», що була проведена в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» у м. Києві.

Захід відбувся напередодні Міжнародного дня інтелектуальної власності, що відзначається 26 квітня в день народження Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Заступник декана з наукової роботи
к.е.н., доцент А.В. Линенко


01.08.2016 10:53