Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Інформаційний пакет ECTS


 • Англійська філологія 1 курс
 • Англійська філологія 2 курс
 • Англійська філологія 3 курс
 • Англійська філологія 4 курс
 • Англійська філологія 5 курс
 • Англійська філологія магістри
 • Безпека життєдіяльності
 • Цивільний захист
 • Вища освіта та Болонський процес
 • Друга іноземна мова (англійська) 1 курс
 • Друга іноземна мова (англійська) 2 курс
 • Друга іноземна мова (англійська) 3 курс
 • Друга іноземна мова (англійська) 4 курс
 • Друга іноземна мова (англійська) 5 курс
 • Друга іноземна мова (іспанська) 1 курс
 • Друга іноземна мова (іспанська) 2 курс
 • Друга іноземна мова (іспанська) 3 курс
 • Друга іноземна мова (іспанська) 4 курс
 • Друга іноземна мова (іспанська) 5 курс
 • Друга іноземна мова (німецька) 1 курс
 • Друга іноземна мова (німецька) 2 курс
 • Друга іноземна мова (німецька) 3 курс
 • Друга іноземна мова (німецька) 4 курс
 • Друга іноземна мова (німецька) 5 курс
 • Друга іноземна мова (французька) 1 курс
 • Друга іноземна мова (французька) 2 курс
 • Друга іноземна мова (французька) 3 курс
 • Друга іноземна мова (французька) 4 курс
 • Друга іноземна мова (французька) 5 курс
 • Третя іноземна мова (іспанська)
 • Третя іноземна мова (італійська)
 • Третя іноземна мова (французька)
 • Методика викладання мови та літератури

 • Практика перекладу з другої іноземної мови (англійської)
 • Практика перекладу з другої іноземної мови (іспанської)
 • Практика перекладу з другої іноземної мови (німецької)
 • Практика перекладу з другої іноземної мови (французької)
 • Практика письмового мовлення з другої іноземної мови (англійська)
 • Практика письмового мовлення з другої іноземної мови (іспанської)
 • Практика письмового мовлення з другої іноземної мови (німецька)
 • Практика письмового мовлення з другої іноземної мови (французької)
 • Теорія другої мови (англійська)
 • Теорія другої мови (іспанської)
 • Теорія другої мови (німецької)
 • Теорія другої мови (французької)
 • Основи інформатики та прикладної лінгвістики
 • Історія країни мова якої вивчається (історія Франції)
 • Історія країни мова якої вивчається (історія Німеччини)
 • Історія країни мова якої вивчається (історія Іспанії)
 • Історія світової культури і мистецтва
 • Історія країни мова якої вивчається (історія Англії)
 • Цінності європейської цивілізації
 • Культура професійного мовлення
 • Культурологія
 • Вступ до літературознавства
 • Історія зарубіжної літератури (антична)
 • Жанрові теорії перекладу
 • Історія та теорія перекладу
 • Історія мови
 • Контрастивна лінгвістика
 • КОТ та інформаційна культура студентів
 • Лексикографія
 • Основи неології та проблеми перекладу неологізмів
 • Особливості перекладу юридичних текстів
 • Основи художнього перекладу
 • Практика перекладу (магістри)
 • Практика перекладу (спеціалісти)
 • Порівняльна стилістика
 • Основна іноземна мова (німецька мова)
 • Вступ до мовознавства
 • Історія мови (нім. філологія)
 • КОТ та інформаційна культура студентів (нім. філологія)
 • Лексикологія
 • Лінгвокраїнознавство
 • Вступ до спецфілології
 • Основна іноземна мова 1 курс мова і література (німецька)
 • Основна іноземна мова 2 курс мова і література (німецька)
 • Основна іноземна мова 3 курс мова і література (німецька)
 • Регіональне варіювання мови
 • Теоретична граматика (мова і література (німецька))
 • Теоретична фонетика (мова і література (німецька))
 • Політологія
 • Інтелектуальна власність
 • Основи правознавства
 • Основи психології та педагогіки
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Основна іноземна мова 1 курс мова і література (іспанська)
 • Основна іноземна мова 2 курс мова і література (іспанська)
 • Основна іноземна мова 3 курс мова і література (іспанська)
 • Основна іноземна мова 4 курс мова і література (іспанська)
 • Основна іноземна мова 5 курс мова і література (іспанська)
 • Основна іноземна мова магістр мова і література (іспанська)
 • Актуальні проблеми сучасної філології мова і література (іспанська)
 • Дискурсологія і текстологія (мова і література (іспанська))
 • Історія мови (мова і література (іспанська))
 • Компаративістика (мова і література (іспанська))
 • Комп’ютерна обробка тексту та інформаційна культура студентів (мова і література (іспанська))
 • Лексикологія (мова і література (іспанська))

 • Лінгвокраїнознавство (мова і література (іспанська))
 • Основи наукових досліджень (мова і література (іспанська))
 • Практика письмової комунікації з основної іноземної мови (мова і література (іспанська))
 • Регіональне варіювання мови (мова і література (іспанська))
 • Риторика (мова і література (іспанська))
 • Сучасні лінгвістичні наукові парадигми (мова і література (іспанська))
 • Стилістика (мова і література (іспанська))
 • Теоретична граматика (мова і література (іспанська))
 • Теоретична фонетика (мова і література (іспанська))
 • Теорія та практика перекладу (мова і література (іспанська))
 • Вступ до міжкультурної комунікації (переклад (французька мова))
 • Вступ до мовознавства (переклад (французька мова))
 • Вступ до перекладознавства (переклад (французька мова))
 • Вступ до спецфілології (романської) (переклад (французька мова))
 • Особливості перекладу ділових паперів (переклад (французька мова))
 • Проблеми перекладу матеріалів сфери економіки та бізнесу (переклад (французька мова))
 • Жанрові теорії перекладу (переклад (французька мова))
 • Історія мови (переклад (французька мова))
 • Історія та теорія перекладу (переклад (французька мова))
 • Комунікативні стратегії (переклад (французька мова))
 • Лексикографія (переклад (французька мова))
 • Основи неології та проблеми перекладу неологізмів (переклад (французька мова))
 • Основи теорії мовної комунікації (переклад (французька мова))
 • Основи художнього перекладу (переклад (французька мова))
 • Основна іноземна мова 1 курс (переклад (французька мова))
 • Основна іноземна мова 2 курс(переклад (французька мова))

 • Основна іноземна мова 3 курс (переклад (французька мова))
 • Основна іноземна мова 4 курс(переклад (французька мова))

 • Основна іноземна мова 5 курс (переклад (французька мова))
 • Особливості перекладу юридичних текстів (переклад (французька мова))
 • Порівняльна граматика (переклад (французька мова))
 • Порівняльна лексикологія (переклад (французька мова))
 • Порівняльна стилістика (переклад (французька мова))
 • Практика перекладу 2 курс (переклад (французька мова))
 • Практика перекладу 3 курс (переклад (французька мова))
 • Практика перекладу 4 курс (переклад (французька мова))
 • Практика перекладу 5 курс (переклад (французька мова))
 • Практика перекладу магістр (переклад (французька мова))
 • Практика письмової комунікації (переклад (французька мова))
 • Проблеми перекладу в контексті міжкультурної комунікації (переклад (французька мова))
 • Проблеми художнього перекладу (перекладу науково-технічних текстів) (переклад (французька мова))
 • Соціолінгвістичні проблеми перекладу (переклад (французька мова))
 • Соціолінгвістика (переклад (французька мова))
 • Сучасні методології перекладу 5 курс (переклад (французька мова))
 • Особливості перекладу термінології (переклад (французька мова))
 • Актуальні проблеми сучасної філології (мова і література(французька))
 • Вступ до мовознавства (мова і література(французька))
 • Вступ до спецфілології (романської) (мова і література(французька))
 • Дискурсологія і текстологія (мова і література(французька))
 • Історія мови (мова і література(французька))
 • Компаративістика (мова і література(французька))
 • Комп'ютерна обробка текстів та електроні ресурси (мова і література(французька))
 • Лексикологія (мова і література(французька))
 • Лінгвокраїнознавство (мова і література(французька))
 • Основна іноземна мова 1 курс (мова і література(французька))
 • Основна іноземна мова 2 курс (мова і література(французька))
 • Основна іноземна мова 3 курс (мова і література(французька))
 • Основна іноземна мова 4 курс (мова і література(французька))
 • Основна іноземна мова 5 курс (мова і література(французька))
 • Основна іноземна мова магістри (мова і література(французька))
 • Практика письмової комунікації з основної іноземної мови (мова і література(французька))
 • Регіональне варіювання мови (мова і література(французька))
 • Риторика (мова і література(французька))
 • Стилістика (мова і література(французька))
 • Сучасні лінгвістичні наукові парадигми (мова і література(французька))
 • Теоретична фонетика (мова і література(французька))
 • Теоретична граматика (мова і література(французька))
 • Теорія та практика перекладу (мова і література(французька))
 • Вступ до мовознавства 1 курс (переклад (англійська мова))
 • Вступ до перекладознавства 1 курс (переклад (англійська мова))
 • Компьютерна обробка текстів та інформаційна культура студентів 1 курс (переклад (англійська мова))
 • Основна мова 1 курс (переклад (англійська мова))
 • Вступ до спецфілології 2 курс (переклад (англійська мова))
 • Лексикографія 2 курс (переклад (англійська мова))
 • Основи наукових досліджень 2 курс (переклад (англійська мова))
 • Основна мова 2 курс (переклад (англійська мова))
 • Порівняльна лексикологія 2 курс (переклад (англійська мова))
 • Практика перекладу 2 курс (переклад (англійська мова))
 • Вступ до міжкультурної комунікації 3 курс (переклад (англійська мова))
 • Історія мови 3 курс (переклад (англійська мова))
 • Історія та теорія перекладу 3 курс (переклад (англійська мова))
 • Лінгвокраїнознавство 3 курс (переклад (англійська мова))
 • Основна мова 3 курс (переклад (англійська мова))
 • Порівняльна граматика 3 курс (переклад (англійська мова))
 • Практика перекладу 3 курс (переклад (англійська мова))
 • Особливості перекладу ділових паперів 4 курс (переклад (англійська мова))
 • Онови неології та проблеми перекладу неологізмів 4 курс (переклад (англійська мова))
 • Основи теорії мовної комунікації 4 курс (переклад (англійська мова))
 • Основна мова 4 курс (переклад (англійська мова))
 • Порівняльна стилістика 4 курс (переклад (англійська мова))
 • Практика перекладу 4 курс (переклад (англійська мова))
 • Практика письмової комунікації 4 курс (переклад (англійська мова))
 • Особливості перекладу юридичних текстів 4 курс (переклад (англійська мова))
 • Жанрові теорії перекладу магістр (переклад (англійська мова))
 • Комунікативні стратегії магістр (переклад (англійська мова))
 • Контрастивна лінгвістика магістр (переклад (англійська мова))
 • Методика викладання перекладу у вищій школі магістр (переклад (англійська мова))
 • Основи риторики магістр (переклад (англійська мова))
 • Практика перекладу магістр (переклад (англійська мова))
 • Проблеми перекладу матеріалів сфери економіки та бізнесу магістр (переклад (англійська мова))
 • Проблеми художнього перекладу магістр (переклад (англійська мова))
 • Соціолінгвістичні проблеми перекладу магістр (переклад (англійська мова))
 • Основи художнього перекладу спеціаліст (переклад (англійська мова))
 • Основна мова спеціаліст (переклад (англійська мова))
 • Особливості перекладу термінології спеціаліст (переклад (англійська мова))
 • Практика перекладу спеціаліст (переклад (англійська мова))
 • Проблеми перекладу в контексті міжкультурної комунікації спеціаліст (переклад (англійська мова))
 • Соціолінгвістика спеціаліст (переклад (англійська мова))
 • Сучасні методології перекладу спеціаліст (переклад (англійська мова))
 • Сучасна українська література
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Етика та естетика
 • Релігієзнавство
 • Філософія
 • Цінності європейської цивілізації
 • Історія України
 • Класична мова (мова і література (іспанська), мова і література (французька))
 • Латинська мова

 • 02.08.2016 12:34