Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


На кафедрі німецької філології і перекладу ведеться науково-дослідна робота за пріоритетними напрямками філології та перекладознавства. Комплексна тема кафедри: «Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць».

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

  • Синтаксис німецької мови (доц. Яценко П.І.)
  • Проблеми літературознавчого аналізу художніх творів (доц. Ботнер В.С., доц. Кравченко Я.П., доц. Тупахіна О.В., проф. Ніколова О.О.)
  • Проблеми етимології, семантики, лінгвістики тексту, дискурсологія, лінгвокультурологія (проф. Прохоров В. Ф.)
  • Зіставне вивчення мовних картин світу, словотворчі та семантичні процеси у німецькій неології, лінгвокогнітивне моделювання, антропоніміка (доц. Тупахіна О. В.)
  • Дискурсологія, лінгвокультурологія, перекладацькі студії, стилістика, риторика, словотворчі та семантичні процеси у німецькій неології, лінгвокогнітивне моделювання, антропоніміка (доц.. Федоренко Л.В.).
  • Гендерна лінгвістика, дискурсологія (доц. Велика І.О.)
  • Лінгвокультурологія, когнітивістика, методика-дидактика німецької мови як іноземної (доц. Шапочка Н.В.)
  • Лінгвокультурні концепти німецької мови (доц. Вапіров С.Ю.).

21.05.2020 14:14