Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


 • видання збірника наукових праць «Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини», фахового з філософських та історичних наук;
 • підготовка та публікація наукових статей у фахових виданнях з філософських наук та державного управління;
 • робота наукової школи «Вдосконалення методології соціального пізнання» під керівництвом доктора філософських наук, професора В.І. Воловика;
 • участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії», «Соціальна робота»;
 • участь викладачів та студентів кафедри у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях з актуальних проблем розвитку філософських та суспільних наук;
 • проведення ділових ігор та наукових конференцій для студентів факультету соціології та управління з метою розвитку їхніх аналітичних здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці;
 • експертне сприяння територіальним органам державного управління та місцевого самоврядування;
 • участь у робочій групі з проведення функціонального обстеження органів державного управління в регіоні;
 • участь у роботі конкурсних комісій під егідою Національного агентства України з питань державної служби;
 • здійснення керівництва проблемними студентськими групами з метою активізації особистісного та професійного самовизначення студентів;
 • участь у роботі конкурсних комісій територіального відділення Малої академії наук;

08.10.2019 09:51