Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Університет / Факультети / Історичний факультет / Наукова діяльність / Навчально-наукова лабораторія археологічних досліджень ЗНУ

Навчально-наукова лабораторія археологічних досліджень ЗНУ


Завідувач лабораторії

Тощев Геннадій Миколайович

кандидат історичних наук, доцент

Адреса:

Контакти: 

тел.: (067) 291-11-36

е-mail: Gennadt1951@gmail.com

Головний напрямок діяльності навчально-наукової лабораторії археологічних досліджень – проведення охоронних досліджень у Запорізькій та суміжних областях, реконструкція давньої історії краю за даними археології.

У різні роки штат лабораторії був неоднаковим. На сьогодні у лабораторії працюють Тощев Г.М. (завідувач), Андрух С.І., Рощина Л.М., Бєлік Н. А.

У теперішній час лабораторія – визнаний науковий центр археології Подніпров’я. Співробітники проводять вивчення найбільших у Європі могильників скіфського періоду Мамай-Гора та середньовіччя – Мамай-Сурка, ведуть роботу по створенню фундаментальної історії краю з найдавніших часів до періоду середньовіччя, підтримують активні контакти с науковими установами Європи та Америки, беруть участь у роботі міжнародних експедицій та конференцій.

Приоритетним завданням лабораторії є вивчення археологічних пам’яток на березі Каховського водосховища, що інтенсивно руйнуються силами природи.

Госпдоговірна діяльність, яку активно ведуть співробітники лабораторії, направлена на дослідження археологічних пам’яток Нижнього Подніпров’я. За роки існування лабораторії виконано більш ніж 30 госпдоговорів у межах Запорізької, Кримської та Херсонської областей, до архіву Інституту археології НАНУ сдано на довічний схов 70 звітів.

Матеріали, отримані під час досліджень, находять до обласного музею, вони покладені в основу моделі історико-культурного розвитку Нижнього Подніпров’я, яка зараз розробляється співробітниками Запорізького національного університету. Окремі розробки висвітлені у шкільному посібнику “Історія рідного краю” (7 кл.), який неодноразово перевидався, та навчальному посібнику для студентів (Великая Скифия, 2002).

Активна взаємодія з колишніми випускниками історичного факультету, тісні контакти з краєзнавцями у різних районах Запорізької та інших областей дають можливість оперативно отримувати інформацію про порушення археологічних пам’яток, випадкові знахідки.

З часу створення лабораторії у складі її експедицій проходять обов’язкову заплановану навчальною програмою археологічну практику студенти історичного факультету ЗНУ. Участь у роботі приймають також школяри різних учбових закладів.

Протягом більш ніж 25 років співробітники лабораторії проводили довгострокові дослідження у Кримській, Херсонській та Запорізькій областях. З 1990 р. було налагоджено видання фахової періодичної збірки «Старожитності степового Причорномор’я та Криму (16 томів на 2013 р.), в цілому видано ж більш ніж 45 найменувань збірок праць та монографій. Співробітники приймали участь у роботі конференцій різного рівня (Україна, Росія, Болгарія, Румунія, Польща), неодноразово виступали на сторінках ЗМІ та на різних каналах телебачення.Так, у 2013 році співробітники прийняли участь у роботі 9 конференцій різного рівня та видали 14 праць.

Весь час підтримуються зв’язки з працівниками наукових закладів різних країн (більш 15). У 2013 р. підписано Угоду про співробітництво в різних сферах з Навчальною археологічною лабораторією Бердянського державного педагогічного університету терміном на 5 років.

Інформацію про діяльність навчально-наукової лабораторія археологічних досліджень ЗНУ та розкопки див. також на сайтах:


20.11.2019 09:35