Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Кафедри факультету журналістики здійснюють наукові дослідження за такими науковими напрямками.

Кафедра теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю проводить науково-дослідну роботу за темою «Дискурс-аналіз сучасних соціальних комунікацій: парадигмальні, медіакритичні та медіаосвітні аспекти» (Державний реєстраційний номер 0116U004857).

Наукові напрямки досліджень кафедри журналістика:

 • Медіаосвіта і суспільство;
 • Телевізійна творчість: вияв особистісних якостей;
 • Звуковий образ українського радіомовлення;
 • Новітні медіа в контексті трансформації українського суспільства.
 • Наукові публікації за останні 2 роки

  Колективна монографія:

 • Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень : монографія / за заг. наук. ред. В. В. Березенко, М. А. Лепського, О. О. Семенець ; відп. ред. К. Г. Сіріньок-Долгарьова. – Запоріжжя : Кераміст, 2017. – 309 с. – С. 6–15. – 0,7 д.а.
 • Колективний навчальний посібник:

 • Методологія досліджень мас-медіа : робоча книга (handbook) / за заг. ред. К. Г. Сіріньок-Долгарьової. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 156 с. – С. 69–92. – 1,4 д.а.
 • Синеокий О.В. Векторы концептуализации междисциплинарного потенциала служебных фонодокументов: общетеоретическая характеристика. – С. 218-233. // Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку : [колективна монографія] / за заг. редакцією д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. та д.ю.н., проф. Колпакова В.К. ; Навчально-наукова лабораторія з досліджен-ня проблем службового права Національної академії правових наук України. – Запоріжжя : Видавничій дім «Гельветика», 2017. – 328 с.
 • Друге видання авторської монографії за участю 15 зарубіжних вчених (травень 2018 р.):

 • Синеокий О.В. Фонодокумент в мировом коммуникационном пространстве: эволюция, современное состояние, направления трансформаций : специальный международный научно-реферативный выпуск по материалам диссертации на соискание научной степени доктора наук по социальным коммуникациям (специальность 27.00.02 – Документоведение, архивоведение) / О. В. Синеокий. – Запорожье : Статус, 2018. – 300 с. : илл., сх., табл., диагр. (2-е постдиссертационное издание)
 • Публікації у виданнях, що індексуються у Web of Science

 • Чернявська Л. Психолінгвістичні аспекти соціопросторових образів у медіадискурсі. Психолінгвістика. 2015. Вип. 17. С. 303-310
 • Березенко В. В., Санакоєва Н. Д. Современные тренды PR-образования в Украине. Média a vzdělávání 2017 – Media & Education 2016. Media4u Magazine - Journal Department of Economic Teaching Methodology, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague. 2017. Т. 33. C. 8-15. URL: http://www.media4u.cz/mav/9788087570395.pdf.
 • Бондаренко І.С. Formation Of Social Engineering into a Technological System: Historical Aspect. Média a vzdělávání 2017 – Media & Education 2017Department of Economic Teaching Methodology, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague. 2017, рр. 23-26. (зарубіжне видання, Web of Science) . 2017. № 1. C. 23-26.
 • Доценко К. Академический курс «Практика PR-деятельности» в Запорожском национальном университете: специфика преподавания Доценко К. О. Media4u Magazine. Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání// The Quarterly Journal for Education // Квартальный журнал для образования. - Journal Department of Economic Teaching Methodology, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague 2017. №4. Р. 34-39
 • Наукові заходи факультету

  Міжнародна науково-практична конференція «МЕДІАКУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ЄВРОПІ ТА СВІТІ: ОСВІТА, МЕТОДОЛОГІЯ МЕДІАДОСЛІДЖЕНЬ, ПРАКТИКА (12-14 жовтня 2017 року), співорганізаторами якої стали: Міжнародна рада досліджень і обмінів (IREX); Запорізький національний університет; Південноукраїнський центр медіаграмотності; Класичний приватний університет.

  Науково-методичний семінар «Культура споживання рекламного контенту в інформаційну добу» (23 жовтня 2018 року), співорганізатором якої є громадська організація «Асоціація зовнішньої реклами»

  Науково-практичний семінар «Проблеми та перспективи сучасних медіа» (16 листопада 2018 р.), присвячений відзначенню Дня радіо, телебачення та зв’язку України.

  На факультеті здійснюється підготовка аспірантів: Усенко О. (Тема дослідження «Соціальні мережі як платформа для взаємодії ЗМК з аудиторією»), Самокиш І. («Журналістика конфлікту: зарубіжний і вітчизняний досвід»), Євченко Т. («Медіакультура регіону як «код» формування мислення місцевої спільноти», Керімов Р. («Становлення соціально-комунікаційного інституту PR в Україні: реалії, виклики та тенденції розвитку»), Вавілов А. («Технології медіатизації політики в інформаційному дискурсі Запорізького телебачення»), Сиваш К. («Медіаперсона на українському телебаченні: проблеми ефективності парасоціальної комунікації») та ін.

  Діє докторантура.

  Членами журі Малої академії наук, секція «Журналістика» є доцент кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Чернявська Л.В., професор кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Ковпак В.А, ст.викл. кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Баранецька А.Д.

  Керівництво науковою студентською роботою:

  Керівництво студентською науковою проблемною групою «Медіакультура і розвиток громадянського суспільства», «Масова комунікація як галузь наукового знання. Самобутність та оригінальність організацій комунікативного процесу», «Планування PR-кампанії в соціальній сфері», «Світова публіцистика ХХ ст.», «Арт-дискурси фахової діяльності», «Комунікаційні технології в мас-медіа» та ін.

  На факультеті також діє НТСА, головою якого є студент ІІ курсу Білоконь Владислав.

  Традиційними заходами НТСАДМВ стали треніги з написання наукових робіт. Питання того, як навчитися писати курсові та інші наукові дослідження, хвилюють багатьох студентів, надто ж – якщо це їхня перша наукова робота. Щоб допомогти своїм молодшим колегам, магістри Софія Кущ, Крістіна Бут, Таїсія Зозуль й Ілона Давиденкова провели серію тренінгів з написання курсових у групах другого курсу протягом двох тижнів жовтня 2018 року.

  Студенти переможці конкурсів

 • Єгіазарян Люся та Росоха Анжеліка І місце на Українському студентському фестивалі реклами у номінації "Рекламна кампанія "Роздільний збір сміття" (2017)
 • Закарлюка Марина, Зозуль Таїсія, Кущ Софія 1 місце в ХІ Міжнародному конкурсі студентських проектів «Золотий компас» в секції «Маркетинг» (2017)
 • Ненадов Андрій, 3 курс Міжнародна програма обміну Держдепартаменту США Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) (2017)
 • Ненадов Андрій, 4 курс Міжнародний конкурс Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD), США для студентів вищих навчальних закладів (2018)
 • Зозуль Таїсія, 1 курс магістратура Диплом третього ступеня Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із галузі знань журналістика (2019)

 • 24.06.2019 09:48