Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Науково-дослідна робота на факультеті журналістики здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково–технічну діяльність», іншими нормативно–правовими документами, а також Статутом і Регламентом Запорізького національного університету та відповідно до плану науково–дослідної роботи факультету.

Підсумки 2019 – 2020 н. р.

Наукові заходи

Науково-популярний нетворкінг «скетчноутінг: намалюй ідею!»

До Дня рекламіста (23 жовтня 2019 року) новостворена платформа профорієнтаційної та наукової роботи кафедри теорії комунікації, реклами і зв’язків із громадськістю – науково-популярний нетворкінг «Скетчноутінг: намалюй ідею!» (модератор доц. В.А. Ковпак) – об’єднав 40 учасників – школярів старших класів закладів середньої освіти м. Запоріжжя та Запорізької області та студентів факультету журналістики з метою стимулювання наукових та творчих здібностей у школярів та розвитку наукової роботи студентів факультету журналістики в процесі підготовки та презентації науково-популярних проєктів у форматі скетчноутінгу – обробки ідеї у вербальному та візуальному режимах.

Були презентовані найрізноманітніші ідеї у графічному, художньому вигляді, із застосуванням фахових інструментів візуальної комунікації (знаків, символів, кольорів, іконок тощо): маніпуляції у ЗМІ, стандарти медіа, булінг, канабіс, складники щастя, плагіат, збереження екосистеми, презентації книг, громадських організацій тощо.

 

Скетч-проєкти зібрані в електронний збірник:

Скетчноутінг: намалюй ідею!: Матеріали факультетського науково-популярного нетворкінгу [відповідальний редактор Ю. В. Канзеба, відповідальні секретарі В. А. Ковпак, М. О. Семенович]. Т. 1. Запоріжжя : ЗНУ, факультет журналістики, 2020. (готується в рамках травневої студентської практики)

 

Звітне засідання наукової проблемної групи магістрів кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю (МОДЕРАТОР ДОЦ. ДОЦЕНКО К.О.) (06 травня 2020 р.)

 1. Підбиття підсумків апробації наукових розвідок магістрів на всеукраїнських, університетських конференціях, публікаціях у фахових виданнях.
 2. Формування напрямів досліджень у магістерських роботах відповідно до наукових напрацювань магістранта.
 3. Кореляція фахового практичного досвіду студентів та науково-дослідницьких орієнтирів.

Конференції, ініційовані факультетом

З нагоди 15-річчя факультету журналістики колектив провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив», у рамках якої зібрав більше 60 науково-педагогічних працівників українських вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, студентів, молодих учених із 15 вишів України

Результатом конференції стало обговорення теоретичних та прикладних аспектів інформаційно-комунікаційного простору на zoom-платформі, також публікація результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.

Основні напрями роботи конференції:

 • Прикладні соціально-комунікаційні технології в інформаційному суспільстві.
 • Теорія, історія, практика та методологія журналістики.
 • Теорія, історія, практика та методологія видавничої справи та редагування.
 • Реклама і зв’язки з громадськістю: генеза, напрями, методи, сучасні технології.
 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: ресурсний капітал та інноваційні стратегії розвитку.
 • Інформаційно-когнітивна динаміка суспільства.
 • Міжкультурна комунікація в різних інституційних і повсякденних контекстах.
 • Від медіаосвіти до медіакультури: практико-орієнтовні стратегії, проблеми, перспективи.

Форма проведення конференції: zoom-платформа

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Участь у конференції передбачає підготовку матеріалів конференції (тез доповіді) або/та підготовку статті для друку у фаховому виданні «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації».

Готується до друку:

Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив: Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції [відповідальний редактор В. В. Костюк, відповідальні секретарі В. А. Ковпак, М. О. Семенович]. Запоріжжя : ЗНУ, факультет журналістики, 2020. 242 с.

 

Викладачі та студенти факультету – учасники наукових, науково-методичних заходів (вебінарів, семінарів, тренінгів, конференцій тощо)

Два роки поспіль (2018, 2019) викладачі факультету удосконалюють свої знання та навички з фактчеку – потужного, дієвого інструменту викриття політичних маніпуляцій та фактичних спекуляцій на болючих соціальних темах, яскравого засобу демонстрації реальної компетенції політиків та чиновників, платформи для глибоких розслідувань, підкріплених фактами з відкритих джерел, що практично унеможливлює звинувачення в заангажованості та суб’єктивності.

У квітні 2019 р. Юлія Любченко (завідувачка кафедри журналістики, доцент), Павло Мірошниченко (доцент кафедри журналістики) та Вікторія Ковпак (професор кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю) мали можливість стати учасниками семінару для викладачів факультетів та кафедр журналістики ВНЗ України «Можливості та перспективи регіонального фактчекінгу», що здійснюється в рамках проекту «Посилення громадського контролю в регіонах України ІІ», який реалізує чеська громадська організація Асоціація з міжнародних питань (АМО, www.amo.cz) за підтримки Міністерства закордонних справ ЧР. Отриманий досвід, знання, цікаві знайомства, інформативні презентації та потужний методологічний посібник у кількості, необхідній для роботи з групою зацікавлених студентів, засвідчено Сертифікатами про участь (6 годин).

 

У квітні 2020 р. викладачі факультету Юлія Любченко, доц., завідувачка кафедри журналістики, та Вікторія Ковпак, проф. кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю, взяли участь в актуальному дводенному вебінарі «Стандарти журналістики в умовах пандемії та кризи», яку провела Академія української преси за підтримки «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» та за модераторством професійних тренерів (професора В. Іванова, медіатренера А. Юричка та ін.). Отримано е-сертифікати (кількістю у 9 годин).

У травні 2020 р. викладачі та аспіранти кафедри теорії комунікації, реклами і зв’язків з громадськістю факультету журналістики – доценти Анна Баранецька та Вікторія Ковпак, аспірант Руслан Керімов (його науковий керівник – професор Віта Березенко) – взяли участь у І Всеукраїнській інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Професійна підготовка фахівців у галузі журналістики, реклами та PR» (онлайн-участь на zoom-платформі). Захід організували за ініціативи кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету. Усі учасники отримали електронний збірник матеріалів та сертифікати.

 

У травні 2020 р. викладачі факультету (доцентки Баранецька А.Д., Сіріньок-Долгарьова К.Г.) пройшли навчання у дистанційній «Школі фактчекерів: викривати фейки, протидіяти дезінформації» від Академії української преси за модераторством професійних тренерів (проф. В. Іванова, медіатренерів О. Гороховського, А. Юричка).

 

У грудні 2019 року у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка вчергове зібралися учасники проєкту Ерасмус + КА2 DESTIN, серед яких були й троє викладачів факультету журналістики ЗНУ: декан Віктор Костюк, заступник декана з міжнародної діяльності Катерина Сіріньок-Долгарьова та доцент кафедри журналістики Юрій Костюк. Учасники тренінгу вивчали основи написання програмних дескрипторів, силабусів та методику самооцінювання освітніх програм з журналістики.

Упродовж триденної навчальної сесії викладачі були учасниками панельних дискусій, звітували про власні напрацювання, обговорювали стратегії подальших дій і переймали досвід написання робочих програм та модульних дискрипторів від тренера з Ірландії Девіда Квіна (Дан Лірі Інститут мистецтвознавства, дизайну та технологій, м.Дублін).

 

Студенти факультету – активні учасники університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА», зокрема секції «Журналістика», в якій щорічно беруть участь не менше 40 представників студентства та аспірантів факультету.

 

У квітні 2020 р. викладачі, студенти та аспіранти факультету взяли участь у ХVІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗМК У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: НОВА ВІЗІЯ» (16 квітня 2020 року, м. Дніпро, Україна). Форма участі: дистанційна. Отримали збірник матеріалів конференції та е-сертифікати. Серед студентів та аспірантів: О.В. Голік, О.Ю. Козачок, М.О. Семенович.

 

У квітні 2020 року викладачі факультету взяли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (НУ «Запорізька політехніка»)

Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 677 с.

Стажування та підвищення кваліфікації викладачів факультету

У травні 2020 р. доцентки факультету журналістики Тетяна Іванюха, Анастасія Кондрико, Наталія Тяпкіна та Людмила Чернявська отримали сертифікати про підвищення кваліфікації та завершили стажування в межах програми, запропонованої Академією з прав людини для викладачів і викладачок журналістики. Стажування розпочалося у вересні 2019 року, включало чотири навчальні сесії, наповнені різними видами аудиторної та позааудиторної роботи – тренінги, засідання круглих столів, наукова конференція «Актуальні проблеми медіапростору» (квітень 2020 р.), створення збірки лекцій для викладання курсу з прав людини та багато іншого.

Підсумковою роботою для викладачок-стажерок стала участь у Міжуніверситетському науково-практичному засіданні круглого столу «Реалізація Політики попередження і боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією в університеті».

У листопаді–грудні 2019 р. доцентки факультету Анна Баранецька, Вікторія Ковпак та Наталія Лебідь пройшли науково-педагогічне стажування з соціальних комунікацій, організоване Куявським університетом у Влоцлавеку, за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Тема стажування: «Проблеми та процес реформування освіти в галузі соціальних комунікацій в Україні та країнах ЄС». Учасники отримали збірники тез доповідей, а також сертифікати про проходження стажування з навантаженням у 6 кредитів (180 годин).

Доцентка кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Бондаренко І.С. – учаснця міжнародної програми «BVBM as the Representative of Citizen Media Interests in Germany. The Issue of the Experience Implementation in Ukraine», Federal Association of Citizen Media, Німеччина, 28.08.2019-27.11.2019 (186 академічних годин); сертифікат ID04002711

У листопаді 2019 р. викладачі факультету журналістики на разі переймають досвід викладання журналістики в польському Університеті імені Адама Міцкевича в Познані. У програмі візиту – вивчення принципів організації освітнього процесу, роботи студентських засобів масової інформації, функціонування навчальних лабораторій і співпраці з роботодавцями.

У програмі тижневого стажування за проєктом Еразмус+ КА2 DESTIN взяли участь завідувачка кафедри журналістики Юлія Любченко і доцентки кафедри журналістики Катерина Сіріньок-Долгарьова й Олена Усманова.

Викладачі взяли участь в оксфордських дебатах на тему «Журналіст чи медіапрацівник: яким є сучасний випускник факультету журналістики?». Також викладачі презентувати своє дослідження на Міжнародній конференції «Майбутнє і ідентичність журналістики - горизонти, перспективи, виклики».

Студенти факультету – серед переможців всеукраїнської студентської олімпіади

Студентки факультету журналістики ЗНУ стали переможцями олімпіади зі спеціальностей «Журналістика», «Реклама та зв'язки з громадськістю», яка проходила упродовж четвертого-п’ятого квітня у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Анастасія Куркіна відзначена у номінації: «Оригінальна авторська позиція»

Ірина Крамаренко – «Високий рівень фактологічного матеріалу»,

Анна Яцків – «За найкращу ідею для PR-кампанії»,

Олександра Сидоренко – «За креативні засоби для PR-кампанії».

НТСА

У жовтні 2019 року головою НТСА факультету журналістики обрано Марію Олександрівну Семенович (студентку ОП «Видавнича справа та редагування») (заступницею Юлію Канзебу студентку ОП «Видавнича справа та редагування»).

 

 

Захисти кандидатських та докторських дисертацій

ЧЕРНЯВСЬКА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА

Назва дисертаційної роботи: "Комунікаційна модель медіапростору України"

Дата захисту: 25.02.2020

Науковий керівник: Різун Володимир Володимирович

На здобуття наукового ступеня: доктор наук із соціальних комунікацій

Cпеціальність: 27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій

Захист у СВР: Д 26.852.15 (разова рада на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук)

Перелік наукових семінарів, круглих столів, конкурсів, інших наукових заходів, організованих і проведених факультетом

 Вид наукового заходу (конференція, семінар, круглий стіл і т. і.)

Назва наукового заходу

Дата проведення

Організації, установи- співорганізатори

Кількість учасників

Круглий стіл

 «Толерантність медіа»

23 жовтня 2019

Академії з прав людини, КНУ ім. Т.Шевченка

76 осіб

Семінар

«Доступ до публічної інформації»

14 лютого 2019

Запорізький центр розслідувань

21 особа

Семінар

«Актуальні проблеми соціальних комунікацій»

20 травня 2019

 

15 осіб

Семінар

«Методи медіадосліджень: перспективи використання в українських наукових дослідженнях»

14 травня 2019

 

24 особи

Круглий стіл

«Виклики регіональній журналістиці під час збройних і соціальних конфліктів»

5.06. 2019

ЗНУ, обласна організація НСЖУ

30

Круглий стіл

«Фахова підготовка журналістів: закордонний досвід»

Жовтень 2019

 

23

Круглий стіл

Проблеми журналістської освіти

Грудень 2019

ЗНУ, обласна організація НСЖУ

22

Конкурс

І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція Журналістика

17 лютого 2019 р.

Запорізький національний університет, факультет

Департамент освіти і науки ЗОДА

15

 

Членство в академіях, експертних радах, журі, редакційних колегіях, спеціалізованих вчених радах тощо

П. І. Б.

Посада

Членство в академіях, експертних радах, журі, ред. колегіях, спеціалізованих вчених радах, інше

Рік прийняття

Березенко В.В.

Завідувач кафедри теорії комунікації, реклами та зв’зків із громадськістю, професор

Член редакційної колегії фахового  науково-технічного збірника «Поліграфія і видавнича справа»

2015

Чернявська Л.В.

Доцент кафедри теорії комунікації, реклами та зв’зків із громадськістю

Голова МАН

2011–2019

Баранецька А.Д.

Доцент кафедри теорії комунікації, реклами та зв’зків із громадськістю

Член журі МАН

з 2017

Сіріньок-Долгарьова Катерина Григорівна

Доцент кафедри журналістики

Член галузевої експертної ради 06 Журналістика Національного агентства із забезпечення якості освіти.

2019

Ковпак В.А.

Професор кафедри теорії комунікації, реклами та зв’зків із громадськістю

1) член журі МАН, голова журі МАН

2) Членство в редколегії наукового журналу «Media4u Magazine» (Квартальний журнал підтримки науки та досліджень у галузі освіти з професійною підтримкою міжнародної редакційної колегії, що складається з університетських викладачів; видається за наукової підтримки Міжнародної ради університетських викладачів) (Чехія, Прага) (включено у грудні 2015 р.);

3) Членство у редакційній колегії наукового фахового журналу «Держава і регіони. Серія: Соціальні комунікації» (включено у 2018 р.).

2019

Синєокий О.В.

Професор кафедри теорії комунікації, реклами та зв’зків із громадськістю

З 2012 р. науковий консультант – член редакційної ради міжнародного книжкового видавництва «RockExPress», що спеціалізується у сфері видання науково-публіцистичної музичної літератури;

З 2013 р. член редакційної ради іноземного рецензованого наукового видання «Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky» (Словаччина)

 

Кондрико А.А.

Доцент кафедри видавничої справи та редагуванн

науковий консультант Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації

2017

Тяпкіна Н.І.

Доцент кафедри видавничої справи та редагуванн

Член журі МАН

2011

         

 

Участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  та представлені матеріали

Назва заходу

Дата і місце проведення

Представлені матеріали

Отримані результати

(диплом, грамота, договір про співробітництво тощо)

Медіафестиваль "Праволюдяність: Mediafest 2019

27-29 серпня 2019

Презентація факультету журналістики, конкурсні роботи

Іванюха Т.В., Кондрико А.А., Тяпкіна Н.І., Чернявська Л.В. Сертифікати учасників


23.07.2020 12:53