Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Науково-дослідна робота на факультеті журналістики здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково–технічну діяльність», іншими нормативно–правовими документами, а також Статутом і Регламентом Запорізького національного університету та відповідно до плану науково–дослідної роботи факультету.

Науково-організаційна робота

Науково-популярний нетворкінг «Скетчноутінг: намалюй ідею!»

До Дня рекламіста (23 жовтня 2019 року) новостворена платформа профорієнтаційної та наукової роботи кафедри теорії комунікації, реклами і зв’язків із громадськістю – науково-популярний нетворкінг «Скетчноутінг: намалюй ідею!» (модератор доц. В.А. Ковпак) – об’єднав 40 учасників – школярів старших класів закладів середньої освіти м. Запоріжжя та Запорізької області та студентів факультету журналістики з метою стимулювання наукових та творчих здібностей у школярів та розвитку наукової роботи студентів факультету журналістики в процесі підготовки та презентації науково-популярних проєктів у форматі скетчноутінгу – обробки ідеї у вербальному та візуальному режимах.

Були презентовані найрізноманітніші ідеї у графічному, художньому вигляді, із застосуванням фахових інструментів візуальної комунікації (знаків, символів, кольорів, іконок тощо): маніпуляції у ЗМІ, стандарти медіа, булінг, канабіс, складники щастя, плагіат, збереження екосистеми, презентації книг, громадських організацій тощо.

Скетч-проєкти зібрані в електронний збірник:

Скетчноутінг: намалюй ідею!: Матеріали факультетського науково-популярного нетворкінгу [відповідальний редактор Ю. В. Канзеба, відповідальні секретарі В. А. Ковпак, М. О. Семенович]. Т. 1. Запоріжжя : ЗНУ, факультет журналістики, 2020. (готується в рамках травневої студентської практики)

Викладачі кафедри долучилися до організації та проведення (члени редакційної колегії: завідувач проф. Березенко В.В., доц. Ковпак В.А., доц. Баранецька А.Д.), як автори (Березенко В.В., Баранецька А.Д., Доценко К.О., Іванець Т.О., Іванюха Т.В., Ковпак В.А., Лебідь Н.М., Санакоєва Н.Д., Чернявська Л.В.) з нагоди 15-річчя факультету журналістики Всеукраїнської науково-практичної конференцію «Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив», в якій взяли участь більше 60 науково-педагогічних працівників українських вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, студентів, молодих учених із 15 вишів України.

Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив: Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції [відповідальний редактор В. В. Костюк, відповідальні секретарі В. А. Ковпак, М. О. Семенович]. Запоріжжя : ЗНУ, факультет журналістики, 2020. 242 с.

У травні 2020 р. викладачі та аспіранти кафедри теорії комунікації, реклами і зв’язків з громадськістю факультету журналістики – доценти Анна Баранецька та Вікторія Ковпак, аспірант Руслан Керімов (його науковий керівник – професор Віта Березенко) – взяли участь у І Всеукраїнській інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Професійна підготовка фахівців у галузі журналістики, реклами та PR» (онлайн-участь на zoom-платформі). Захід організували за ініціативи кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету. Усі учасники отримали електронний збірник матеріалів та сертифікати.

Викладачі та студенти кафедри – учасники наукових, науково-методичних заходів (вебінарів, семінарів, тренінгів, конференцій тощо)

У квітні 2019 р. Вікторія Ковпак долучилася до семінару для викладачів факультетів та кафедр журналістики ВНЗ України «Можливості та перспективи регіонального фактчекінгу», що здійснюється в рамках проекту «Посилення громадського контролю в регіонах України ІІ», який реалізує чеська громадська організація Асоціація з міжнародних питань (АМО, www.amo.cz) за підтримки Міністерства закордонних справ ЧР. Отриманий досвід, знання, цікаві знайомства, інформативні презентації та потужний методологічний посібник у кількості, необхідній для роботи з групою зацікавлених студентів, засвідчено Сертифікатами про участь (6 годин).

У травні 2020 р. доц. Баранецька А.Д. пройшла навчання у дистанційній «Школі фактчекерів: викривати фейки, протидіяти дезінформації» від Академії української преси за модераторством професійних тренерів (проф. В. Іванова, медіатренерів О. Гороховського, А. Юричка).

У квітні 2020 р. Вікторія Ковпак, проф. кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю, взяли участь в актуальному дводенному вебінарі «Стандарти журналістики в умовах пандемії та кризи», яку провела Академія української преси за підтримки «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» та за модераторством професійних тренерів (професора В. Іванова, медіатренера А. Юричка та ін.). Отримано е-сертифікат (кількістю у 9 годин).

У травні 2020 р. викладачі та аспіранти кафедри теорії комунікації, реклами і зв’язків з громадськістю факультету журналістики – доценти Анна Баранецька та Вікторія Ковпак, аспірант Руслан Керімов (його науковий керівник – професор Віта Березенко) – взяли участь у І Всеукраїнській інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Професійна підготовка фахівців у галузі журналістики, реклами та PR» (онлайн-участь на zoom-платформі). Захід організували за ініціативи кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету. Усі учасники отримали електронний збірник матеріалів та сертифікати.

У квітні 2020 року викладачі та студенти та кафедри взяли участь у ХVІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗМК У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: НОВА ВІЗІЯ» (16 квітня 2020 року, м. Дніпро, Україна), Форма участі: дистанційна. Отримали збірник матеріалів конференції та е-сертифікати. Серед учасників: В.А. Ковпак, А.Д. Баранецька

У квітні 2020 року викладачі кафедри (Березенко В.В., Баранецька А.Д., Доценко К.О., Іванець Т.О., Іванюха Т.В., Ковпак В.А., Лебідь Н.М., Санакоєва Н.Д., Чернявська Л.В.) взяли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (НУ «Запорізька політехніка»).

Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 677 с.

Стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри

У травні 2020 р. доцентка кафедри Людмила Чернявська отримала сертифікат про підвищення кваліфікації та завершили стажування в межах програми, запропонованої Академією з прав людини для викладачів і викладачок журналістики. Стажування розпочалося у вересні 2019 року, включало чотири навчальні сесії, наповнені різними видами аудиторної та позааудиторної роботи – тренінги, засідання круглих столів, наукова конференція «Актуальні проблеми медіапростору» (квітень 2020 р.), створення збірки лекцій для викладання курсу з прав людини та багато іншого. Підсумковою роботою для викладачки-стажерки стала участь у Міжуніверситетському науково-практичному засіданні круглого столу «Реалізація Політики попередження і боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією в університеті».

У листопаді–грудні 2019 р. доцентки факультету Анна Баранецька, Вікторія Ковпак та Наталія Лебідь пройшли науково-педагогічне стажування з соціальних комунікацій, організоване Куявським університетом у Влоцлавеку, за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Тема стажування: «Проблеми та процес реформування освіти в галузі соціальних комунікацій в Україні та країнах ЄС». Учасники отримали збірники тез доповідей, а також сертифікати про проходження стажування з навантаженням у 6 кредитів (180 годин).

Доцентка кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Бондаренко І.С. – учаснця міжнародної програми «BVBM as the Representative of Citizen Media Interests in Germany. The Issue of the Experience Implementation in Ukraine», Federal Association of Citizen Media, Німеччина, 28.08.2019-27.11.2019 (186 академічних годин); сертифікат ID04002711

Студенти – серед переможців всеукраїнської студентської олімпіади

У 2019 р. Студентки ОП «Реклама та зв’язки із громадськістю» стали переможцями олімпіади зі спеціальностей «Журналістика», «Реклама та зв'язки з громадськістю», яка проходила упродовж четвертого-п’ятого квітня у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

  • Анна Яцків – «За найкращу ідею для PR-кампанії»,
  • Олександра Сидоренко – «За креативні засоби для PR-кампанії».

Студенти – активні учасники університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА», зокрема секції «Журналістика», в якій щорічно беруть участь не менше 40 представників студентства та аспірантів факультету.

Звітне засідання наукової проблемної групи магістрів кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю (модератор доц. Доценко К.О.) (06 травня 2020 р.)

 

  1. Підбиття підсумків апробації наукових розвідок магістрів на всеукраїнських, університетських конференціях, публікаціях у фахових виданнях.
  2. Формування напрямів досліджень у магістерських роботах відповідно до наукових напрацювань магістранта.
  3. Кореляція фахового практичного досвіду студентів та науково-дослідницьких орієнтирів.

Захисти кандидатських та докторських дисертацій

Чернявська Людмила Віталіївна

Назва дисертаційної роботи: "Комунікаційна модель медіапростору України"

Дата захисту: 25.02.2020

Науковий керівник: Різун Володимир Володимирович

На здобуття наукового ступеня: доктор наук із соціальних комунікацій

Cпеціальність: 27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій

Захист у СВР: Д 26.852.15 (разова рада на здобуття наукового ступеняа доктора, кандидата наук)


26.05.2020 12:02