Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Кафедра теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю проводить науково-дослідну роботу за темою «Дискурс-аналіз сучасних соціальних комунікацій: парадигмальні, медіакритичні та медіаосвітні аспекти» (Державний реєстраційний номер 0116U004857).

Наукові публікації за останні роки

Колективні монографії:

  • Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія і практика. За заг. наук. ред. В. В. Березенко. Запоріжжя. 2016.
  • Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень : монографія. За заг. наук. ред. В. В. Березенко, М. А. Лепського, О. О. Семенець ; відп. ред. К. Г. Сіріньок-Долгарьова. Запоріжжя : Кераміст, 2017. 309 с.

Публікації у виданнях, що індексуються у Web of Science:

  • Чернявська Л. Психолінгвістичні аспекти соціопросторових образів у медіадискурсі. Психолінгвістика. 2015. Вип. 17. С. 303-310
  • Березенко В. В., Санакоєва Н. Д. Современные тренды PR-образования в Украине. Média a vzdělávání 2017 – Media & Education 2016. Media4u Magazine - Journal Department of Economic Teaching Methodology, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague. 2017. Т. 33. C. 8-15. URL: http://www.media4u.cz/mav/9788087570395.pdf.
  • Бондаренко І.С. Formation Of Social Engineering into a Technological System: Historical Aspect. Média a vzdělávání 2017 – Media & Education 2017Department of Economic Teaching Methodology, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague. 2017, рр. 23-26. (зарубіжне видання, Web of Science) . 2017. № 1. C. 23-26.
  • Доценко К. Академический курс «Практика PR-деятельности» в Запорожском национальном университете: специфика преподавания Доценко К. О. Media4u Magazine. Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání// The Quarterly Journal for Education // Квартальный журнал для образования. Journal Department of Economic Teaching Methodology, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague 2017. №4. Р. 34-39

Наукові заходи кафедри за 2018-2019 н.р.

Науково-методичний семінар «Культура споживання рекламного контенту в інформаційну добу» (23 жовтня 2018 року), співорганізатором якої є громадська організація «Асоціація зовнішньої реклами»

Науково-практичний семінар «Проблеми та перспективи сучасних медіа» (16 листопада 2018 р.), присвячений відзначенню Дня радіо, телебачення та зв’язку України.

Науковий семінар студенів та молодих вчених «Методи медіадосліджень: перспективи використання в українських наукових дослідженнях» (14 травня 2019 р.) до ХІІІ Всеукраїнського фестивалю науки.

Науковий семінар «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» (17 травня 2019 р.), присвячений питанням перспектив соціальних комунікацій. Захід, організований кафедрою теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю, проходив у рамках ХІІІ Всеукраїнського фестивалю науки в Запорізькому національному університеті.

Здійснюється підготовка аспірантів: Усенко О. (Тема дослідження «Соціальні мережі як платформа для взаємодії ЗМК з аудиторією»), Самокиш І. («Журналістика конфлікту: зарубіжний і вітчизняний досвід»), Євченко Т. («Медіакультура регіону як «код» формування мислення місцевої спільноти», Керімов Р. («Становлення соціально-комунікаційного інституту PR в Україні: реалії, виклики та тенденції розвитку»), Вавілов А. («Технології медіатизації політики в інформаційному дискурсі Запорізького телебачення») та ін.

Членами журі Малої академії наук, секція «Журналістика» є доцент кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Чернявська Л.В., професор кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Ковпак В.А, ст.викл. кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Баранецька А.Д.


21.06.2019 10:16