Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Кафедра видавничої справи та редагування здійснює науково-дослідну роботу за темою «Мовний простір в аспектах соціальної та міжкультурної комунікації».

Основні напрямки досліджень кафедри:

стилістичні функції журналістських тестів, мовна культура періодичних видань, девіатологія мас-медіа, теорія та практика соціальних комунікацій, візуалізація даних, комп’ютерна графіка у редакторській та видавничій діяльності, видавничо-поліграфічний комплекс України, українська мова в ЗМК, створення ефективних медіатекстів, теорія та практика редагування, особливості мовлення журналістів телебачення й радіо, редагування видань різних видів, функціонування фразеологізмів у мові сучасної періодики, коректура.

Наукові публікації за останні три роки:

 • Плеханова Т. Експресивні засоби мови політичного дискурсу регіональної преси. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Соціальні комунікації». 2018. № 4 (32). С. 160-167.
 • Баранецька А., Кондрико А., Романюк Н. Зміна лексичних пріоритетів концептосфери «українська ментальність» на сторінках газети «Запорізька правда» 2013-2017 рр. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. № 4 (32). С. 63-69.
 • Кондрико А., Клюєва М. Пріоритетні образи жінки на шпальтах сучасних журнальних медіа. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. № 1 (37). С. 22-27.
 • Кондрико А., Зубенко К. Краудпаблішинг як новітній інструмент Інтернет-промоції видавничої продукції. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. № 2 (38).
 • Tiapkina N. Kitsch as a sign of journalistic text: raising the problem. Media&Education. Reviewed Papers of the International Scientific Conference. 2018. P. 238-242 URL: http://www.media4u.cz/mav/9788087570418.pdf.
 • Тяпкіна Н. Реалізація псевдореального світу в текстах засобів масової інформації. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2017. № 4. С. 186-190.
 • Tjapkina N. Satirisch-humoristische Texte in der ukrainischen Blogss phärewährend der russischenbewaffneten Aggression gegen die Ukraine. ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2018. München, 2019. P. 510-518.
 • Романюк Н. Синтаксична структура заголовків Інтернет-видання «Українська правда». Актуальні проблеми філологічних наук: Польщі і України. Люблін, Республіка Польща, 2017 р. С. 206-209.
 • Романюк Н. Редакторська підготовка текстових елементів інформаційного Інтернет-видання. Молодий вчений. № 6 (46). 2017. С. 347-350.
 • Романюк Н. Тенденції становлення композиційно-графічної моделі газети «Запорізький університет» (1993-2018 роки). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 29 (68). № 1. 2018. С. 168-172.
 • Романюк Н. Проблеми коректорської підготовки щоденної газети «Запорозька Січ». Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. Запоріжжя, 2018. № 3 (35). С. 75-79.
 • Микитів Г. Трихотомія «символ» – «архетип» – «архетипний символ»: диференціація та кореляція понять. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2017. № 2. С. 135-142. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2017_2_22 (IndexCopernicusInternational).

Колективні монографії:

 • Кондрико А. Модифікація особистісно-наративногомедіадискурсу як наслідок зміни політичного курсу України / Соціальні комунікації в сучасному інформаційному суспільстві : монографія / О. Богуславський, А. Бесараб, В. Ковпак та ін. Запоріжжя : КПУ, 2016. С. 6-16.
 • Баранецька А., Кондрико А., Романюк Н. Особливості відображення української ментальності на шпальтах друкованих медіа / Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень : монографія / В. Березенко, М. Лепський, О. Семенець. Запоріжжя : Кераміст, 2017. С. 111-127.

Монографія:

 • Кондрико А. Соціокодова система українських мас-медіа. Запоріжжя : ООО «Інтер-м», 2015. 236 с.

Планується видання колективної монографії за науково-дослідною темою кафедри.

Викладачі кафедри беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях в Україні та за кордоном:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні і світі» (м. Запоріжжя, 3-4 березня 2016 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби (Інститут журналістики Київського національного університет імені Тараса Шевченка, Буча, 27 квітня 2016 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика» (м. Запоріжжя, 12-14 жовтня 2017 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічних наук: Польщі і України» (м. Люблін, Республіка Польща, 28-29 квітня 2017 р.);
 • IІI Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» (м. Львів, 17-19 жовтня 2018 р.).

Мають наукові публікації в українських і міжнародних виданнях. Доценти кафедри Тяпкіна Н.І. та Кондрико А.А. взяли участь у міжнародному семінарі «Виклики багатомовної освіти в Україні» (Естонська Республіка), роботі Інтенсивного тренінгового інституту з методології медіадосліджень (за підтримки Міжнародної ради досліджень і обмінів).

Під керівництвом викладачів кафедри діють студентські наукові проблемні групи: «Мовностилістичні девіації у журналіських текстах» (доц. Плеханова Т.М.), «Новітні тенденції видавничої та редакторської діяльності» (доц. Кондрико А.А.), Економіка та організація видавничої справи (доц. Горбенко І.Ф.), «Формування контенту оновлюваного електронного видання: чинники ефективності медіатексту» (доц. Тяпкіна Н.І.), Редакторська підготовка видавничої продукції (доц. Романюк Н.В.), «Художньо-технічна естетика електронних ресурсів і друкованих видань» (ст. викладач Микитів Г.В.).

Студенти працюють над науковими публікаціями, беруть участь у конкурсах наукових робіт (Кривко О. Використання спін-технологій у новинних випусках телеканалу «1+1» – Завтра UA 2013; Лебедєва О. Місце поп-арту в постмодерній культурі ХХ-го століття. Поп-арт і журнал «Interview» ЕндіУорхола». Переможець 1 етапу Всеукраїнського конкурс наукових робіт, Львів 2013; Панасенко Д. С. Переможець 1 етапу Всеукраїнської олімпіади 2014; Бугайченко В. Переможець 1 етапу Всеукраїнської олімпіади 2018). Студенти є фіналістами та переможцями стипендіальних програм, авторами наукових публікацій, учасниками наукових конференцій.

Тяпкіна Н. І. є членом журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (2014-2018).

Микитів Г. В. за плідну роботу з обдарованою молоддю, значний внесок у розвиток студентської науково-дослідної роботи у 2016/2017 н.р. на з нагоди Дня науки відзначена Подякою ректора ЗНУ М.О.Фролова.

Кондрико А.А. за високі досягнення в науково-педагогічній діяльності, сумлінну працю, розвиток науки в університеті у 2017-2018 рр. та з нагоди Дня науки отримала грамоту за підписом ректора ЗНУ М.О.Фролова.

Кафедра видавничої справи та редагування періодично організовує семінари і круглі столи для студентів факультету, викладачами кафедри започатковано і регулярно проводиться Майстерня майбутнього редактора, у межах якої відбуваються майстер-класи для випускників Запорізького регіону.


21.06.2019 10:15