Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Фахові статті

 1. Кондрико А., Зубенко К. Краудпаблішинг як новітній інструмент Інтернет-промоції видавничої продукції. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. № 2 (38). С. 52-58.
 2. Кондрико А., Драчова А. Новітні технології медіаіндустрії : можливості та особливості використання в Україні. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. № 1 (41). С. 122-127.
 3. Кондрико А., Клюєва М. Візуалізація образу жінки на шпальтах журнальних медіа для чоловіків. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. № 2 (42). С. 41-47.
 4. Романюк Н.В. Промоція книжкової літератури видавництва «Ранок» у мережі "Фейсбук". Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, Запоріжжя, 2019, № 2 (38). С. 92-98. (фах стаття)
 5. Tiapkina N. Kitsch as a sign of journalistic text: raising the problem. Media & Education. Reviewed Papers of the International Scientific Conference. 2018. P.238-242. http://www.media4u.cz/mav/9788087570418.pdf
 6. Tjapkina N.Satirisch-humoristische Texte in der ukrainischen Blogssphäre während der russischen bewaffneten Aggression gegen die Ukraine. ІХ Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht". Verlag readbox unipress Open Access LMU, München, 2019. Р. 510-518.
 7. Микитів Г.В. Модифікація архетипного символу "вогонь" у сучасному медіатексті. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, № 2, 2019. C. 102-106.
 8. Микитів Г.В. Формування пізнавальної діяльності читачів засобами гейміфікації в дитячих журналах. Держава та регіони: науково-виробничий рецензований журнал. 2020. № 1 (41). С. 74-80.
 9. Плеханова Т.М. Лексичні анормативи у мові газет// International Scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological csiences in Ukraine and EU”, Romania, Baia Mare, Sept. 20-21, 2019. С. 173 – 178.

Тези

 1. Кондрико А., Драчова А. Особливості функціонування доповненої та віртуальної реальності у медіапросторі. Актуальні проблеми соціальних комунікацій : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 8-9 листопада 2019 р. Запоріжжя : КПУ, 2019. С. 85-89.
 2. KondricoA. A. ErfahrungUnabhängigerFernsehmedienImSaporishsherInformationsraum. Актуальні проблеми медіапростору : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). К. : Інститут журналістики, 2020. С. 103-108.
 3. Горбань Л., Кондрико А. Особливості фотографічних ілюстрацій на шпальтах фешн-видань.Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.). [Електронний ресурс]. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 143-148.
 4. Драчова А., Кондрико А. Специфіка контенту медіа в соціальних мережах. Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25-26 березня 2020 р.)
 5. Романюк Н.В. Історія еволюції форми книги. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 281-284. (тези)
 6. Микитів Г.В. Форзац як основний структурний компонент палітурки шкільного підручника / ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : тези доповідей (30 листопада 2018 року). Київ, 2018. С. 56-58.
 7. Микитів Г.В. Засоби формування лексико-асоціативного поля  архетипного символу «війна» / Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки : Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27–28 грудня 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. – 280 c. С. 170-172.
 8. Микитів Г.В. Оформлення довідково-пошукового апарату в навчальних виданнях / Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 670 с. C. 272-277.
 9. Плеханова Т.М. Порушення мовних норм у запорізьких друкованих ЗМІ //  Зб. матеріалів XXY Міжнародної науково-практичної конференції з питань функціонування і розвитку української мови, 5 листопада 2019 р., м. Київ. С.122 – 127.
 10. Плеханова Т.М. Використання мультимедійних технологій при створенні електронного підручника. / Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. С.277 – 282.
 11. Санатарчук В.,  Горбенко І. Буктрейлер як сучасний метод популяризації читання. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.). [Електронний ресурс]. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 284-289.
 12. Горбенко І., Канзеба Ю. Дотримання редактором соціальних норм при підготовці медіатекстів. Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25-26 березня 2020 р.).
 13. Горбенко І. MINT-активності як спосіб популяризації читання.  Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25-26 березня 2020 р.).

Участь у наукових конференціях

 1. IІI Міжнародна науково-практична конференція «Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки», 27-28 грудня 2019 р., м. Київ.
 2. XXY (ювілейна) Міжнародна науково-практична конференція з питань функціонування і розвитку української мови, 5 листопада 2019 р., м.Київ.
 3. International Scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological csiences in Ukraine and EU”, Romania, Baia Mare, Sept. 20-21, 2019.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій», м. Запоріжжя, 8-9 листопада 2019 р.
 5. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіапростору», м. Київ, 09 квітня 2020 р.
 6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив», м. Запоріжжя, 25-26 березня 2020 р.

Підвищення кваліфікації

 1. Тяпкіна Н.І. у 2019-2020 пройшла професійне стажування та підвищення кваліфікації викладача журналістики за спеціальною партнерською програмою  «Академія з прав людини для викладачів та викладачок журналістики» (190 годин аудиторної роботи).
 2. Тяпкіна Н.І. Пройшла професійне стажування викладачки журналістики на досвіді європейського мовника за темою «Модель Громадянського ТВ Німеччини та імплементація досвіду в українських медіа» в кількості 190 годин (з яких 140-самостійне та дистанційне навчання, 60 – аудиторне/практичне) в період з 27 листопада 2019 року по 10 квітня 2020 року.
 3. Кондрико А.А У серпні 2019 році взяла участь в «Праволюдяність: Mediafest 2019», організованому Інститутом журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Міністерством закордонних справ Данії у межах Програми розвитку ООН в Україні.
 4. Кондрико А.А Протягом 2019-2020 навчального року підвищила кваліфікацію в Академії із захисту прав людини для викладачів та викладачок журналістики на базі Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка за підтримки  Центру прав людини ZMINA, Міністерства закордонних справ Данії у межах Програми розвитку ООН в Україні;
 5. Кондрико А.А У листопаді 2019 – квітні 2020 рр. пройшла стажування на досвіді Громадянського ТБ (Німеччина).
 6. Микитів Г.В. 8-9 лютого 2018 року взяла участь у тренінгу «Активні громадяни» від Британської Ради, під час якого отримала навички та досвід у сфері міжкультурного діалогу, планування соціальних заходів та мереж громад (Сертифікат).
 7. Микитів Г.В. 25-26 січня 2019 р. взяла участь у 8-ми годинному науково-методичному семінарі «Науково-методичні засади розвитку освітнього простору запорізького регіону в контексті Євроінтеграції», який відбувся у Запорізькому національному університеті (Сертифікат).
 8. Микитів Г.В. 03 квітня 2020 року взяла участь у вебінарі «Гейміфікація уроку як засіб підвищення ефективності навчання»
 9. Микитів Г.В. 07 квітня 2020 року взяла участь у вебінарі «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу»
 10. Микитів Г.В. 09 квітня 2020 року взяла участь у вебінарі «Сторітелінг для навчання: комфортний, корисний і різний»
 11. Микитів Г.В. 11 квітня 2020 року підвищила кваліфікацію (10 год.) під час інтернет-конференції «Мислення логічне, креативне, критичне».

28.05.2020 14:54