Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


  • проведення наукових семінарів, круглих столів, диспутів з питань, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань цивільного та сімейного права, цивільного процесу України, міжнародного приватного права, земельного права, цивільного торгового права зарубіжних країн, житлового права, нотаріату України; 
  • здійснення контролю за якістю роботи викладачів та допомога молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю; 
  • організація та проведення науково-практичних конференцій за участю викладачів і студентів юридичного факультету Запорізького національного університету; 
  • розробка та видання навчально-методичної та наукової літератури викладачами кафедри; 
  • видання методичних вказівок, рекомендацій та планів семінарських занять, щодо вивчення студентами юридичного факультету курсів, що викладаються на кафедрі; 
  • підготовка та опублікування наукових статей і тез доповідей у періодичних фахових виданнях України.

20.04.2016 15:15