Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


 • проведення наукових комунікативних заходів, що сприяють розвиткові та ефективності наукової діяльності кафедри та юридичного факультету;
 • робота над науково-дослідною темою 8/06 «Загальнотеоретичні аспекти розвитку українського права в умовах євроінтеграції і глобалізації»;
 • проведення наукових семінарів, круглих столів, диспутів з питань, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань теорії права та держави, філософії права, історії держави і права України та зарубіжних країн, судових та правоохоронних органів України; порівняльного правознавства;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій за участю викладачів і студентів юридичного факультету Запорізького національного університету;
 • підготовка та опублікування наукових статей і тез доповідей у періодичних фахових виданнях України;
 • видання навчально-методичної літератури з грифом МОН України;
 • розробка та видання навчально-методичної та наукової літератури викладачами кафедри;
 • видання методичних вказівок, рекомендацій та планів семінарських занять, щодо вивчення студентами юридичного факультету курсів, що викладаються на кафедрі.

Зв’язки з науковими та навчальними закладами

Колектив кафедри підтримує постійні зв’язки із провідними науковими та навчальними юридичними закладами, приймає активну участь у конференціях та круглих столах, що проводяться:

 • Інститутом держави та права ім. В.М. Корецького
 • НАН України (м. Київ);
 • Київським національним університетом ім.
 • Т.Г. Шевченка (м. Київ);
 • Національною юридичною академією ім. Я. Мудрого
 • (м. Харків);
 • Львівським національним університетом ім. І. Франка (м. Львів);
 • Чернівецьким національним університетом
 • (м. Чернівці);
 • Національною академією внутрішніх справ УМВС України (м. Київ);
 • Одеська національна юридична академія (м. Одеса).

Зв’язки з видавництвами та журналами

Кафедра співпрацює із низкою науково-дослідних установ, видавничими центрами, редакціями періодичних видань, а саме:

 • Видавництво «Право» (м.Харків)
 • Центр навчальної літератури (м. Київ);
 • Видавництво «Просвіта» (м. Запоріжжя);
 • Збірник «Держава і право» (м. Київ);
 • Збірник «Правова держава» (м. Київ);
 • Журнал «Підприємництво, господарство і право» (м. Київ);
 • Журнал «Вісник НАВСУ» (м. Київ);
 • Журнал «Вісник Одеської національної юридичної академії» (м. Одеса);
 • Журнал «Вісник Львівського національного університету» (м. Львів);
 • Журнал «Прокуратура, людина, держава» (м. Київ);
 • Журнал «Прокуратура України» (м. Київ).

Підготовка науково-педагогічних кадрів

За останні роки на кафедрі виконано та захищено низку дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук такими викладачами як Середа А.М., Грозовський І.М., Пальченкова В.М., Єрмоленко Д.О., Жовтобрюх М.М., Наливайко О.І., Севастьянова Т.Є., Саміло Г.О., Синєокий О.В., Корж Є.М.(2010р.), Макаренков О.Л.(2011р.), Кушнір С.М. (2011 р.)

Професорами та доцентами кафедри здійснюється підготовка аспірантів, здобувачів і докторантів за наступними спеціальностями:

12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень Тимченко С.М., Удовика Л.Г.;

07.00.01 — історія України Тимченко С.М.

09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії Удовика Л.Г.

На кафедрі над дисертаціями на здобуття наукового степеня доктора юридичних наук працюють к.ф.н., доцент кафедри Удовика Л.Г.

Над дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук працюють: Тимченко Г.В., Зубко І.В., Довганчук С.М., Повалій С.І., Чумак О.В., Мартиненко І.В.


08.09.2016 14:25