Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова діяльність


Щорічно у листопаді на факультеті проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція ЗНУ «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів», в рамках якої науковці факультету, викладачі студенти, аспіранти мають змогу представити свої наукові доробки.

В рамках конференції працює 5 секцій: Потенціал регіону і управління його розвитком; Вплив зовнішньоекономічних зв’язків на розвиток регіону; Логістичний потенціал регіонів; Роль адміністрування бізнесу у формуванні ресурсного та економічного потенціалів регіону; Ділові комунікації як інструмент управління економічним потенціалом регіону.

Постійними гостями та делегатами конференції стають представники галузі управління, промисловості. Факультет тісно співпрацює з представниками підприємств Запорізької області.

Також кожного року факультет менеджменту долучається до участі в науково-дослідній роботі, зокрема роботі секцій щорічної студентської наукової конференції "Молода наука", сприяючи підвищенню інтелектуального рівня та формуванню аналітичних здібностей, необхідних для формування високого рівня професіоналізму.

Викладачі факультету менеджменту співпрацюють з НТСА в організації та проведенні круглих столів, семінарів на яких досліджують актуальні проблеми менеджменту, ділової комунікації, стратегічного управління, логістики та підприємництва.

Студенти факультету менеджменту щороку беруть участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах наукових робіт з фаху на регіональному та всеукраїнському рівні.

Студентка факультету менеджменту Надія Жабицька виборола Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за представлену наукову роботу «Соціальне підприємництво як альтернативна бізнес-модель» (2019).

Студентка факультету менеджменту Марія Могульстка за роботу «Дуальні проблеми у менеджменті природоохоронної діяльності» була нагороджена дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Менеджменту природоохоронної діяльності» (2019).

Студенти магістратури факультету менеджменту були відзначені на урочистому заході Запорізької міської ради приуроченого до Днів сталої енергії, а саме Мадіна Ельмурзаєва за ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Менеджменту», спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності», тема «Проектне управління відтворенням водних біоресурсів Каховського водосховища та отриманням товарної продукції», Дарина Мірошниченко за ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища», тема «Проектне управління підвищенням рівня ефективності природокористування у процесі водопостачання та водовідведення») Владислав Панченко за ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Освіта», спеціальність «Географія», тема «Фінансове забезпечення реформування адміністративно-територіального устрою України».

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» – робота студента 3 курсу факультету менеджменту ЗНУ Тимура Бірюкова на тему «Потенціал річкової логістики для розвитку агробізнесу України» посіла 1 місце. Студент був нагороджений дипломом першого ступеню, крім того галузевою комісією було відзначено ораторський хист та аргументована позиція нашого молодого науковця.

Електронне наукове видання «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ» започаткован кафедрою підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету з метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної діяльності українських та зарубіжних учених і фахівців галузей управління та адміністрування, сучасного менеджменту, підприємництва та маркетингу.


19.04.2019 11:16