Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


Основні напрямки роботи кафедри – це наукові дослідження за темою «Проблеми ділової комунікації у сучасному менеджменті», методичне забезпечення викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей, керування роботою студентських наукових проблемних груп:

  1. «Ділові комунікації в менеджменті». Керівники: Кургузов Андрій Олегович, к.філос.н., доцент, Волкова Валерія Володимирівна к. пед. н., доцент.
  2. «Сутність комунікації як універсальної форми взаємодії соціальних суб’єктів у професійному середовищі». Керівники: Вязова Маргарита Василівна к. філос. н., доцент, Компанієць Людмила Георгіївна к. філос. н., доцент, Убейволк Оксана Олександрівна к. філос. н., доцент.
Науковий інтерес студентських проблемних груп охоплює наступні питання: Сучасні шляхи управління економічним потенціалом регіонів; Особливості сучасних бізнес-комунікацій; Мистецтво публічного виступу; Ціннісні аспекти ділової комунікації в професійній сфері; Комунікативна культура як чинник професіоналізму майбутніх фахівців у різних сферах соціальної взаємодії; Моральні проблеми сучасної ділової комунікації.

Розгляд наукових питань проходить у формі круглого столу, семінару, конкурсу бізнес-проектів. Студенти учасники проблемних груп приймають активну участь у річних науково-практичних конференціях факультету менеджменту.

Основні напрямки наукових досліджень викладачів кафедри:

  • компетентнісний підхід у навчанні міжкультурної комунікації іноземною мовою;
  • міжкультурні конфлікти;
  • мова і глобалізація;
  • ділові комунікації у менеджменті;
  • формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на основі Інтернет-технологій.

За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано більше 50 статей у фахових та міжнародних виданнях, прийнято участь в ряді Міжнародних та Всеукраїнських конференцій (Київ, Дніпр, Одеса, Львів, Острог, Чехія, Словенія, Польща). Фахові збірники, у яких друкуються викладачі, входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, Copernicus.


07.11.2019 13:07