Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


Кафедра проводить науково-дослідницьку роботу при виконанні держбюджетних тем, в рамках яких ведуться дослідження з актуальних проблем фізики твердого тіла. Результати досліджень представлені на Міжнародних науково-практичних конференціях та опубліковані в провідних фахових вітчизняних і закордонних виданнях, що входять до науково-метричної бази Scopus. Розробки кафедри захищені патентами на винаходи та корисні моделі.

Перелік держбюджетних тем

 1. Фізичні основи формування квазікристалічних структур в сплавах на основі алюмінію при лазерному легуванні (термін виконання: 2010-2012).
 2. Розробка технології формування властивостей поверхні деталей газотурбінних двигунів з жароміцних титанових сплавів методом лазерної обробки (термін виконання: 2015-2016).
 3. Формування дисперсних квазікристалічних та кристалічних фаз в умовах нерівноважної кристалізації при лазерному легуванні металевих сплавів (термін виконання: 2017-2019).

Напрямки наукової роботи

 • Дослідження змін структурного стану та фізичних властивостей аморфних металевих сплавів під впливом лазерних нагрівів.
 • Формування квазікристалічних структур в поверхневих шарах сплавів на основі алюмінію при лазерному легуванні перехідними металами.
 • Структура квазікристалів та її моделювання.
 • Дослідження структури титанових та цирконієвих сплавів після імпульсної лазерної обробки.
 • Фізико-хімічні властивості нанооб’єктів та наносистем.
 • Квантово-хімічне моделювання поверхонь напівпровідників та діелектриків.
 • Моделювання фізико-хімічних процесів на поверхні алмазу.
 • Патенти кафедри

  • Пат. на винахід № 78903, Україна, МПК (2006), С21D 1/04, C21D 9/52,С22С 45/00, Н01F 1/12. Спосіб термомагнітної обробки аморфної стрічки / Гіржон В.В., Смоляков О.В.; заявник Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України. – № а2005 07383; заявл. 25.07.05; опубл. 25.04.07; Бюл. № 5, 2007 р.
  • Пат. на корисну модель, № 40911, Україна, МПК (2009), В23К 23/00, С232С 4/08. Спосіб створення квазікристалічного покриття алюмінію та сплавів на його основі / Гіржон В.В., Смоляков О.В., Танцюра І.В. ; заявник Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України. – № u 2008 14361; заявл. 25.12.085; опубл. 27.04.09; Бюл. № 8, 2009 р.
  • Пат. на корисну модель №80699, Україна, МПК G09B 23/26 (2006.01) G09B 23/06 (2006.01). Спосіб моделювання структури додекагональних квазікристалів / Гіржон В.В, Смоляков О.В., Гайворонський І.В. ; заявник Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. — № u 201214080; заявл. 10.12.2012; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11, 2013 р.
  • Пат. на винахід №114036, Україна, МПК (2017.01) C07F 7/28 (2006.01) B23K 26/00 (2006.01). Спосіб лазерного зміцнення поверхні титанових сплавів / Гіржон В.В, Смоляков О.В., Гайворонський І.В. ; заявник Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України. — № a 201511274 ; заявл. 16.112015; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7, 2017р.
  • Пат. на винахід 117183, Україна, МПК B23K 26/34 (2014.01), B23K 26/12 (2014.01), B23K 26/18 (2006.01), C22F 1/18 (2006.01). Спосіб поверхневого зміцнення деталей з титанових сплавів / Гіржон В.В, Смоляков О.В., Гайворонський І.В. ; заявник Державний вищий навчальний заклад Запорізький національний університет; Міністерства освіти і науки України. — № a 201613491; заявл. 28.12.2016; опубл. 25.06.2018, Бюл. №12, 2018 р.

  16.10.2018 13:20