Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


На кафедрі української літератури за рахунок основного робочого часу викладачів виконуються три науково-дослідні роботи: «Література та історія» (державний реєстраційний номер 0116U004859), «Поетика художнього твору» (державний реєстраційний номер 0116U004861), «Сучасні технології навчання української мови і літератури» (державний реєстраційний номер 0116U004860). Викладачі кафедри здійснюють керівництво десятьма студентськими науковими проблемними групами: «Спадкоємність традицій української літератури», «Актуальні проблеми методики літератури», «Художній світ сучасної української літератури для дітей і про дітей», «Актуальні проблеми методики викладання мови», «Гендерні студії в літературознавстві», «Інтерпретація художнього твору», «Актуальні проблеми української документалістики», «Сучасний літературний процес», «Художній світ письменників ХІХ століття», «Поетика художнього твору».

За останні роки колективом кафедри підготовлені і проведені такі наукові заходи:

 • 2015 – Всеукраїнські наукові читання, приурочені до 100-річчя професора М. П. Тараненка, «Літературний процес: проблеми типології та спадкоємності»;
 • 2015 – Міжвузівські студентські наукові читання «Запорoжжя і запорожці в літературі»;
 • 2015 – Міжвишівські студентські наукові читання «Козацтво в культурному просторі України і світу: до 85-річчя філологічного факультету ЗНУ»;
 • 2016 – Міжвишівські наукові читання «Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми» (до 105-річниці від дня народження доктора філологічних наук, професора Михайла Давидовича Бернштейна);
 • 2016 – Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія»;
 • 2017 – Міжвишівські наукові читання «Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми (до 80-річчя від дня народження В. Ф. Шевченка);
 • 2017 – Міжвишівські студентські наукові читання «Українська література в просторі культури і цивілізації»;
 • 2018 – Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія»;
 • 2018 – Міжвишівська студентська інтернет-конференція «Українська література в просторі культури і цивілізації»;
 • 2019 – Всеукраїнська наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Українська література в просторі культури і цивілізації».

Викладачі кафедри ведуть грантову і проєктну діяльність, зокрема:

 • 2018 – грант Програми малих академічних грантів Програми імені Ковальських Канадського інституту українознавчих студій на підготовку і видання колективної монографії «Культура пам’яті в українській історичній прозі» (Виконавці: Горбач Н. В., Бакаленко І. М., Курилова Ю. Р., Костецька Л. О., Ніколаєнко В. М., Проценко О. А., Слижук О. А., Хом’як Т. В.);
 • 2018 – пілотний проєкт за сприяння фонду LEGO із впровадження ігрових та діяльнісних методів в освітньому процесі підготовки здобувачів освіти спеціальності 013 Початкова освіта та 012 Дошкільна освіта (член робочої групи – Слижук О. А.);
 • 2019 – спільний проєкт кафедр української літератури й слов’янської філології ЗНУ та Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» (м. Дніпро) з видання колективної монографії «Голокост: художні виміри української прози» (Керівник авторського колективу – Павленко І. Я.; виконавці: Горбач Н. В., Козленко Н. В., Ніколаєнко В. М., Проценко О. А., Хом’як Т. В.);
 • 2019 – проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси (Учасники: Бакаленко І. М., Горбач Н. В., Курилова Ю. Р., Ніколаєнко В. М., Слижук О. А.);

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри систематично видаються навчальні і навчально-методичні посібники, зокрема з грифом МОН:

 • Кравченко В. О., Єременко О. Р. «Історія української літератури першої половини ХІХ століття»;
 • Хом’як Т. В., Ніколаєнко В. М. «Історія української літератури 70 – 90-х років ХІХ століття» (для студентів українського відділення філологічного факультету стаціонарної та заочної форм навчання);
 • Хом’як Т. В. (у співавторстві із колективом кафедри російської філології ЗНУ, за редакцією проф. Погребної В. Л.) «Гендерні студії в літературознавстві»;

Багато років викладачі кафедри плідно співпрацюють з Малою академією наук. Здавна практикуються читацькі конференції та зустрічі з письменниками: В. Сосюрою, М. Стельмахом, О. Гончаром, П. Загребельним, Б. Олійником, Д. Міщенком, Яром Славутичем, П. Вольвачем, П. Ребром, Г. Лютим, Л. Геньбою, М. Брацило, С. Процюком, С. Жаданом, М. Матіос та іншими.

Викладачі кафедри є активними учасниками конференцій різних рівнів, зокрема:

 • Міжнародна наукова конференція «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури», 24–25 вересня 2015 р., м. Бердянськ (Горбач Н. В., Костецька Л. О., Проценко О. А., Слижук О. А.);
 • Четверті Міжнародні Шевченківські читання «Доля Тараса Шевченка на засланні», присвячені 165-річчю від часу переведення Т. Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення, 16 квітня 2015 р., м. Канів (Кравченко В. О.);
 • Міжнародна наукова конференція «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки», 8–10 квітня 2016 р., м. Мюнхен, Німеччина (Кравченко В. О.);
 • Науково-практична конференція «Запорізькі єврейські читання-2016», 14–15 квітня, 2016 р., м. Запоріжжя (Горбач Н. В., Костецька Л. О., Ніколаєнко В. М., Проценко О. А.);
 • Міжнародна наукова конференція «Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі», 28–29 вересня 2017 року, м. Бердянськ (Горбач Н. В., Курилова Ю. Р., Слижук О. А.).;
 • Міжнародна наукова конференція «Німецько-українські зв’язки : минуле, сучасне та перспективи розвитку взаємовідносин», присвячена ювілейним датам : 10-літтю діяльності «Німецько-українського наукового Об’єднання імені проф. Ю. Бойка-Блохина», 10-літтю заснування Архіву-Музею родини Блохин при Переяслав-Хмельницькому Університеті імені Г. Сковороди, 15-літтю від Дня смерті проф. Ю. Бойка-Блохина та ювілею проф. д-ра Д. Блохин, 22–23 травня 2017 року, Мюнхен – Переяслав-Хмельницький (Кравченко В. О.);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 5–6 квітня 2017 р., м. Запоріжжя (всі члени кафедри);
 • ІХ Міжнародний конгрес україністів, 25–28 червня 2018 р., м. Київ (Горбач Н. В.);
 • II Міжнародна науково-практична конференція «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку», 17–18 травня 2018 р., м. Бердянськ (Горбач Н. В., Ніколаєнко В. М., Слижук О. А., Хом’як Т. В.).;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Запорізькі єврейські читання – 2018», 19–20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя (Горбач Н. В., Костецька Л. О., Ніколаєнко В. М., Проценко О. А., Слижук О. А., Хом’як Т. В.);
 • Міжнародна наукова конференція «Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі», 27–28 вересня 2018 р., м. Бердянськ (Горбач Н. В., Слижук О. А.);
 • ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність», 19 жовтня 2018 р., м. Кривий Ріг (Горбач Н. В., Ніколаєнко В. М., Слижук О. А.);
 • Дев’ята міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ», 01–04 листопада 2018 р., Німеччина, м. Мюнхен (Горбач Н. В., Костецька Л. О., Ніколаєнко В. М., Слижук О. А.);
 • Гендерний Форум – 2018: «Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків: вирішення проблем з увагою на місцевому рівні», березень 2018 р., м. Запоріжжя (Курилова Ю. Р.);
 • Мiжнародна наукова конференція «ІХ Оломоуцький симпозіум україністів «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури», 28–29 серпня 2018 р., Чеська республіка, м. Оломоуц (Слижук О. А.);
 • Міжнародна наукова конференція «Усі ріки течуть у море: мариністика в літературі та культурі», 26–27 вересня 2019 р., м. Бердянськ (Горбач Н. В., Ніколаєнко В. М., Слижук О. А., Хом’як Т. В.);
 • Десята міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ», 24–27 жовтня 2019 р., Німеччина, м. Мюнхен (Горбач Н. В., Ніколаєнко В. М., Слижук О. А.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ», м. Київ, 16–17 листопада 2019 р. (Слижук О. А.).
Презентація кафедри_наукова робота

10.02.2020 16:43