Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри видані такі науково-методичні посібники з грифом МОН:

 • Кравченко В. О., Єременко О. Р. «Історія української літератури першої половини ХІХ століття»
 • Хом’як Т. В., Ніколаєнко В. М. «Історія української літератури 70 – 90-х років ХІХ століття» (для студентів українського відділення філологічного факультету стаціонарної та заочної форм навчання);
 • Хом’як Т. В. (у співавторстві із колективом кафедри російської філології ЗНУ, за редакцією проф. Погребної В. Л.) «Гендерні студії в літературознавстві».

Багато років викладачі кафедри плідно співпрацюють з Малою академією наук. Здавна практикуються читацькі конференції та зустрічі з письменниками: В. Сосюрою, М. Стельмахом, О. Гончаром, П. Загребельним, Б. Олійником, Д. Міщенком, Яром Славутичем, П. Вольвачем, П. Ребром, Г. Лютим, Л. Геньбою, М. Брацило, С. Процюком, С. Жаданом, М. Матіос та іншими.

 

Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю. Зокрема, у 2012 – 2017 роках взяли участь у таких конференціях:

 • Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 18 – 19 жовтня 2012 р., м. Запоріжжя (усі викладачі кафедри);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Театр Корифеїв: історія, традиції, сучасність», присвячена 130-річчю українського професійного театру, 26 – 27 жовтня 2012 р., Кіровоград (Ніколанко В. М., Хом’як Т. В.);
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко і сьогодення» 6 – 7 квітня 2012 р., м. Сімферополь (Кравченко В. О., Проценко О. А., Хом’як Т. В.);
 • ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Слобожанщина: літературний вимір», 15 лютого 2013 р., Луганськ (Проценко О. А., Хом’як Т. В.);
 • VІ Всеукраїнська наукова Гончарівська конференція «Творча індивідуальність Олеся Гончара в українському літературному контексті», присвячена 95-річчю від дня народження письменника, 11 – 12 квітня 2013 р. (Хом’як Т. В.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи», 3 – 4 жовтня 2013 р., Запорізький національний університет (Горбач Н. В., Ніколаєнко В. М., Кравченко В. О., Хом’як Т. В.);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 3 – 4 жовтня 2013 р. (всі члени кафедри);
 • VІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії», 11 жовтня 2013 р., Луганськ (Проценко О. А., Хом’як Т. В.);
 • Четверта Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ», 03 листопада 2013 р., (Хом’як Т. В., Кушнерюк Ю. Р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Література й історія», 9–10 жовтня 2014 р., м. Запоріжжя (усі викладачі кафедри);
 • VІІІ-й Міжнародний науковий Конгрес «Тарас Шевченко в Україні та в Європі», присвячений 200-річчю від дня народження поета, 7 – 12 березня 2014 р., м. Мюнхен, Німеччина (Кравченко В. О.);
 • Оломоуцький симпозіум україністів «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури», 21 – 23 серпня 2014 р., м. Оломоуц, Чехія (Кравченко В. О);
 • Міжнародна наукова конференція «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури», 24 – 25 вересня 2015 р., м. Бердянськ (Горбач Н. В., Костецька Л.О., Проценко О.А., Слижук О. А.);
 • Четверті Міжнародні Шевченківські читання «Доля Тараса Шевченка на засланні», присвячені 165-річчю від часу переведення Т. Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення, 16 квітня 2015 р., м. Канів (Кравченко В. О.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми», 16 – 17 жовтня 2015 р., м. Миколаїв (Горбач Н. В., Костецька Л. О.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Запорізькі єврейські читання» ім. С. Ф. Орлянського «Вивчення історії національних меншин у ХХ ст.: від Голокосту до сучасної війни», 17 – 18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя (Горбач Н. В., Ніколаєнко В. М.);
 • Третьи международные Шевченковские чтения: «Шевченко – символ духовной связи украинского и казахского народов», 17 – 18 квітня 2014 р., м. Астана, Казахстан (Кравченко В. О.);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Йшла не тільки з духом часу, але перед ним», присвячена 160-річчю від дня народження Наталії Кобринської, 5 червня 2015 року, м. Львів, м. Болехів (Кравченко В. О., Слижук О. А.);
 • Всеукраїнські наукові читання, приурочені до 100-річчя професора М.П. Тараненка, «Літературний процес: проблеми типології та спадкоємності», 20 травня 2015 р., м. Запоріжжя (всі члени кафедри);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 8 – 9 жовтня 2015 р., м. Запоріжжя, (всі члени кафедри);
 • Міжвузівські наукові читання, приурочені до річниці смерті професора В. А. Чабаненка «Особистість, учений, поет, громадський діяч», 9 лютого 2015 р., Запоріжжя (Слижук О. А., Бакаленко І. М., Шевченко В. Ф., Хом’як Т. В.);
 • Міжвузівські наукові читання, присвячені річниці з дня народження професора В. М. Тихомирова «Актуальні проблеми компаративістики», 5 березня 2015 р., м. Запоріжжя (Ніколаєнко В. М., Слижук О. А., Бакаленко І. М., Шевченко В. Ф., Хом’як Т. В.);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (Запоріжжя, 6-7 жовтня 2016 р.) (усі викладачі кафедри);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності,  27–28 жовтня 2016 р., м. Острог (Горбач Н.В.)
 • Міжнародна наукова конференція «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки», 8–10 квітня 2016 р., Мюнхен, Німеччина (Кравченко В.О.);
 • Міжнародна наукова конференція «Аналіз та інтерпретація художнього тексту: проблеми, стратегії, досліди», 11-12 травня 2016 р., м. Київ (Проценко О.А.);
 • Науково-практична конференція "Запорізькі єврейські читання-2016", 14-15 квітня, 2016 р. , м. Запоріжжя (Горбач Н.В., Костецька Л.О., Ніколаєнко В.М., Проценко О.А.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «І все життя – подвижництво»: філологічні студії Любові Кіліченко (до 85-річчя від дня народження), 23 травня 2016 р., м. Івано-Франківськ (Слижук О.А.).
 • Міжвишівські наукові читання «Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми: до 105-річниці від дня народження доктора філологічних наук, професора Михайла Давидовича Бернштейна (Запоріжжя, 25 лютого 2016 р. (усі викладачі кафедри);
 • Міжвишівські наукові читання «Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми: до 80-річчя доктора філологічних наук, професора Віталія Федоровича Шевченка,  10 жовтня 2017 р., м. Запоріжжя (усі викладачі кафедри).

02.02.2018 12:00