Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


 • Наукові досягнення 2014-2018 рр.
 • Члени кафедри забезпечують викладання ряду фундаментальних дисциплін на філологічному факультеті, а саме: сучасної української літературної мови, української діалектології, історичної граматики української мови, історії української літературної мови, орфографічного й пунктуаційного практикуму, літературного редагування. Окрім цього, викладачі ведуть ряд спецдисциплін за авторськими програмами, які збігаються з їхніми науковими зацікавленнями і здобутками. У підготовці спеціалістів колектив кафедри спирається на такі концептуальні підходи у вивченні сучасної української літературної мови та її історії.

  Глибоке оволодіння теоретичними питаннями будови сучасної української літературної мови на всіх рівнях (разом із даними діалектології), які показують нашу мову як систему систем, що сформувалася упродовж тривалого періоду її функціонування.

  Практичне оволодіння студентами навичками творити тексти різних стилів і жанрів із дотриманням норм сучасної української літературної мови.

  Формування умінь донести здобуті знання до свідомості учнів шкіл різного типу шляхом включення в навчальний процес (лекції, семінари, практичні) передових педагогічних технологій, які можуть використати студенти в наступній педагогічній роботі). Розкриття на заняттях важливості питань, що вивчаються, у процесі викладання української мови в школах різного типу.

  Формування умінь і навичок провадити науково-лінгвістичні дослідження в галузі вивчення сучасного стану української мови та її історії.


  23.10.2019 13:44