Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Наукова робота


 • Наукові досягнення
 • Наукова робота на кафедрі зосереджена довкруж напрямів діяльності наукової школи «Слов’янські мови в їх історичному розвитку» (керівник – доктор філологічних наук, професор Р. О. Христіанінова) та навчально-наукової лабораторії українознавчих студій (керівник лабораторії – кандидат філологічних наук, старший викладач О. В. Меркулова):

  • Проблеми лінгвостилістики, соціолінгвістики та основи мовної експресії, мовотворчості українських поетів;
  • Історія й актуальні питання сучасної української мови;
  • Питання ономастики Нижньої Наддніпрянщини: антропонімія Нижньої Наддніпрянщини (надвеликолузький регіон); гідронімія колишнього Великого Лугу Запорозького.

  У межах напряму «Проблеми лінгвостилістики, соціолінгвістики та основи мовної експресії, мовотворчості українських поетів» працюють дослідники кандидати філологічних наук, доценти Л. М. Стовбур (коло наукових зацікавлень – стилевжиток мовних одиниць), Н. О. Зубець (культурний код в українській фразеології, афористично структуровані висловлювання, авторські трюїзми). У 2018 р. пройшла державну реєстрацію тема «Стилевжиток мовних одиниць» (державний реєстраційний номер 0118U000211), науковий керівник – Л. М. Стовбур (термін виконання – 2018–2021 рр.).

  Проблеми історії й актуальних питань сучасної української мови розробляють доктор філологічних наук, професор Р. О. Христіанінова (коло наукових зацікавлень – формально-граматична й семантико-синтаксична структура простих і складних речень сучасної української мови, семантико-синтаксичні категорії), кандидати філологічних наук, доценти Л. П. Бойко (фразеологія й лексикологія української мови), С. В. Сабліна (семантика лексичних одиниць), здобувач наукового ступеня кандидата філологічних наук Н. В. Рула, аспіранти Т. В. Стрюк, Л. А. Савченко, Т. В. Петренко, О. М. Колпакчі.

  За напрямом «Питання ономастики Нижньої Наддніпрянщини: антропонімія Нижньої Наддніпрянщини (надвеликолузький регіон); гідронімія колишнього Великого Лугу» працює кандидат філологічних наук, доцент І. І. Ільченко (коло наукових зацікавлень – ономастика Нижньої Наддніпрянщини) та аспіранти Д. В. Бабич і Н. В. Ісачук. У межах цього напряму державну реєстрацію пройшла тема «Ономастика Нижньої Наддніпрянщини» (державний реєстраційний номер 0116U004850), науковий керівник – І. І. Ільченко (термін виконання – 2016–2020 рр.).

  Кандидат філологічних наук, старший викладач О. В. Меркулова досліджує проблеми історичної дериватології.

  Результати наукових напрацювань членів кафедри відображені в опублікованих працях (понад 20 одноосібних і колективних монографій та навчальних посібників, більше 100 наукових статей).


  10.02.2020 14:55