Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Навчальна лабораторія дошкільної та початкової освіти


Викладач навчальної лабораторії

Сущенко Лариса Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки

Адреса: вул. Жуковського, 55А (6 корпус) каб.107

Tел.:

E-mail: zcpu@ukr.net

Викладач навчальної лабораторії

Зубцова Юлія Євгенівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки

Адреса: вул. Жуковського, 55А (6 корпус) каб.107

Tел.:

E-mail: zubtsova22@gmail.com

Викладач навчальної лабораторії

Чорна Ганна Володимирівна

викладач

Адреса: вул. Жуковського, 55А (6 корпус) каб.107

Tел.:

E-mail:

Лаборант

Сиваш Сніжана Володимирівна

викладач

Адреса: вул. Жуковського, 55А (6 корпус) каб.107

Tел.:

E-mail:

Основними завданнями лабораторії є:

 • супровід студентів у ході оволодіння ними знаннями про освітнє середовище та освітній процес закладу дошкільної освіти та початкової школи, уміннями, пов’язаними з організацією різних форм роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, педагогічної взаємодії.
 • співпраця з вихователями закладів дошкільної освіти та вчителями початкових класів, організація тренінгів, круглих столів.
 • надання інформації ЗМІ про навчальну лабораторію за погодженням із деканом факультету соціальної педагогіки та психології й прес-центром ЗНУ.
 • На базі лабораторії дошкільної та початкової освіти впроваджується спецкурс «Навчання через гру»

  Основними завданнями викладання спецкурсу «Навчання через гру» є:

  • сприяння усвідомленню студентами сутності ігрового та діяльнісного підходів у навчанні дітей дошкільного віку та молодших школярів;
  • формування у студентів ціннісного ставлення до гри, її розвивальних, навчальних та виховних можливостей;
  • ознайомлення студентів з методичними основами керівництва ігровою діяльністю дошкільників та дітей молодшого шкільного віку;
  • формування у студентів готовності до застосування ігрових та діяльнісних методів навчання в закладі дошкільної освіти та початковій школі.

  Результатом спецкурсу «Навчання через гру» є оволодіння студентами знаннями про психологічні та педагогічні основи ігрової діяльності, характеристики ігрової діяльності, вимоги до організації ігрового освітнього середовища, способи проектування ігрової діяльності та вміннями створювати ігрове освітнє середовище для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, організовувати ігрову діяльність молодших школярів в освітньому процесі, добирати та доцільно застосовувати ігрові та діяльнісні методи для навчання, виховання, розвитку та соціалізації учнів в освітньому просторі.

  Лабораторія дошкільної та початкової освіти є унікальним проектом Запорізького національного університету, в діяльності якого, з одного боку, використовується імітація освітнього середовища групи закладу дошкільної освіти та класу початкової школи, а з іншого проводиться підготовка студентів до роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

  У лабораторії дошкільної та початкової освіти ведеться підготовка студентів з наступних навчальних дисциплін:

  • Теорія і методика виховної роботи
  • Дошкільна лінгводидактика
  • Дитяча література
  • Дидактика початкової освіти
  • Вступ до педагогічної професії

  Лабораторія оснащена ігровим обладнанням для дітей дошкільного віку та початкоіої школи, методичною літературою. У лабораторії розміщені куточки: куточок настрою, куточок навчання, куточок читання, ігровий куточок, куточок творчості, куточок дослідів тощо.

  Фотогалерея


  01.07.2020 15:26