Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Лабораторія біоіндикації та біоекології


Керівник навчально-науково-дослідної лабораторії біоіндикації та біоекології РННВЦ «Екологія»

Тунік Анатолій Гаврилович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології

Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 62 (ІІІ корпус ЗНУ, к. 214, 215)

Тел.: .:(061) 289-12-53, (050) 618 43 38

Email: tynikantyan@gmail.com

В лабораторії працює 6 чоловік, в тому числі 5 кандидати наук і лаборант.

Предметом наукових досліджень навчально-науково-дослідної лабораторії біоіндикації та біоекології РННВЦ «Екологія» є: екотоксикологічна експертиза, моніторингові дослідження якості води техногенно забруднених водних екосистем Каховського водосховища за гідрологічними, хімічними та біологічними та токсикологічними показниками.

До напрямків роботи лабораторії крім наукової діяльності також належать:

 1. Координація студентської дослідницько-пошукової роботи з природничих наук тощо.
 2. Створення умов для підвищення ефективності навчального процесу, наукових досліджень і використання їх результатів.
 3. Залучення до виконання науково-дослідних, експериментально-виробничих робіт аспірантів та студентів біологічного факультету ЗНУ.

Навчально-науково-дослідна лабораторія біоіндикації та біоекології РННВЦ «Екологія» ЗНУ надає послуги з визначення якості води за показниками:

 • визначення гострої токсичності води;
 • хронічної токсичності води;
 • водневий показник;
 • рН;
 • жорсткість;
 • нітрати;
 • нітрити;
 • сульфати;
 • хлориди;
 • розчинений кисень;
 • біохімічне та хімічне споживання кисню;
 • та ін.

Лабораторія має можливість:

 • провести оцінку фітосанітарного стану агроценозів і дати рекомендації щодо їх поліпшення;
 • провести фітоекспертизу насіння сільськогосподарських культур та діагностику захворювання рослин;
 • надати консультації по захисту сільськогосподарських культур в приватному господарстві.

10.12.2019 10:10